Joep De Vries

De NOM daagt me telkens weer uit om uit mijn comfort zone te komen!

Deze keer met de vraag: profielfoto met een uitbeelding van iets dat bij jou hoort vergezeld met een toelichting! Tja en toen …..

Mijn eerste ingeving was het woord verbinden. Feitelijk is dit de kern van mijn rol binnen de NOM, het verbinden van mensen en organisaties. Dit is veelal meer dan het simpel uitwisselen van gegevens omdat ik alleen vanuit de strategie van beide organisaties verbind. Onderdeel is dan ook doorvragen en spiegelen opdat uiteindelijk de juiste lijnen gelegd kunnen worden.

Verbinden is voor mij ook een passie die terug komt in één van mijn hobby’s: zeilen. Niet alleen de Friese binnenwateren, ook het IJsselmeer en bovenal de Waddenzee met haar prachtige natuur en ‘stilte’, zijn mooi om de koers uit te zetten. Het wordt nog leuker als ik daarbij anderen iets kan leren over zeilen.

Natuurlijk, op het laatste moment schiet je te binnen dat het ‘verbinden’ in iets concreets omgezet moet worden, niet straks maar nu: improviseren! Thuis niet de beste materialen tot mijn beschikking, kan dat wel? Kwaliteit van het materiaal is belangrijk, eerst de verbinding want vaak bepaalt die de sterkte!

Mijn foto geeft zo een beeld weer van welke competenties ik heb. Als u het aanspreekt leg ik graag als persoon en als Nommer met u de verbinding!

Betrokken bij