Bedrijven waarin de NOM een financiëel belang heeft