Twee NOM collega

Internationaal ondernemen

Heb jij een onderneming in de provincie Drenthe, Fryslân of Groningen en wil jij je horizon verbreden door internationaal te ondernemen? Lees dan verder over internationaal ondernemen.

Adviesgesprekken voor 80 ondernemers in Noord Nederland

Ondernemers in Noord Nederland kunnen in hun eigen Provincie terecht voor een uitgebreid adviesgesprek over internationaal ondernemen. De Noordelijke provincies hebben ieder een ondernemers contactpunt; Ynbusiness, GroBusiness en Ik ben Drents ondernemer (IBDO). Deze organisaties staan klaar voor ondernemers met vragen over thema’s als innovatie, circulair ondernemen, financiering en internationaal ondernemen.

De zogenaamde “Trade Relations” adviesgesprekken is een opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de NOM. Jaarlijks kunnen 80 ondernemers gebruik maken van deze adviescapaciteit en het wereldomspannende ‘Trade and Innovate NL” (TINL) netwerk. De NOM is onderdeel van dat TINL netwerk en voert deze opdracht in nauwe samenwerking uit met de Provinciale ondernemerscontactpunten. In de video een indruk van dat netwerk en wat ondernemers in een adviesgesprek mogen verwachten.

Wil jij internationaal ondernemen en kun je wel wat hulp en adviezen gebruiken? 

Ondernemers in de provincies Fryslân en Groningen kunnen contact opnemen met:

Wessel de Vries
E. wesseldevries@ynbusiness.nl
T. (06) 11 26 59 90

Ondernemers in de provincie Drenthe kunnen contact opnemen met:

Han Smidt
E. han@ikbendrentsondernemer.nl
T. (06) 20 82 76 77.

Misschien interessant