Internationaal ondernemen in Noord-Nederland

Heb jij een onderneming in de provincie Drenthe, Groningen of Fryslân en wil jij je horizon verbreden door internationaal te ondernemen? Lees dan verder over internationaal ondernemen.

Twee NOM collega's aan het overleggen

Internationaal ondernemen wordt steeds belangrijker voor Noord-Nederland. Om die reden zijn de mogelijkheden voor advies en steun aan ondernemers die de grens over willen uitgebreid. En dat is nodig, want import- en export leveren best wat hobbels op. Export is essentieel voor het bedrijfsleven. Dik dertig procent van de omzet wordt in het buitenland gemaakt. Internationaal ondernemen levert bijna een derde van het aantal FTE’s op. Voor de industrie zijn de cijfers nog pregnanter. Zo’n zestig procent van het inkomen komt uit het buitenland. En toch is het geen A-B-C’tje dat ondernemers hun blik over de grenzen richten. Er komt namelijk nogal wat bij kijken, bij het exporteren en importeren. Denk aan andere fiscale wetten, verschillende regelgevingen, maar ook culturele verschillen, subsidiemogelijkheden en meer. Je moet weten wat je doet.

Adviesgesprekken voor 100 ondernemers in Noord-Nederland

Ondernemers in Noord-Nederland kunnen in hun eigen Provincie terecht voor een uitgebreid adviesgesprek over internationaal ondernemen. De Noordelijke provincies hebben ieder een ondernemers contactpunt; Ynbusiness, GroBusiness en Ik ben Drents ondernemer (IBDO). Deze organisaties staan klaar voor ondernemers met vragen over thema’s als innovatie, circulair ondernemen, financiering en internationaal ondernemen.

De zogenaamde “Trade Relations” adviesgesprekken is een opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de NOM. Jaarlijks kunnen 100 ondernemers gebruik maken van deze adviescapaciteit en het wereldomspannende ‘Trade and Innovate NL” (TINL) netwerk. De NOM is onderdeel van dat TINL netwerk en voert deze opdracht in nauwe samenwerking uit met de Provinciale ondernemerscontactpunten. Zo verbinden we de ondernemer uit de provincie met dit wereldomspannende netwerk. In de video een indruk van dat netwerk en wat ondernemers in een adviesgesprek mogen verwachten.

Wil jij internationaal ondernemen en kun je wel wat hulp en adviezen gebruiken? 

Ondernemers in de provincies Fryslân en Groningen kunnen contact opnemen met:

Wessel de Vries
E. wesseldevries@ynbusiness.nl
T. (06) 11 26 59 90

Ondernemers in de provincie Drenthe kunnen contact opnemen met:

Han Smidt
E. han@ikbendrentsondernemer.nl
T. (06) 20 82 76 77.