Avebe Nedmag008

TopDutch versterkt positie Nederland

TopDutch richt campagnes in die de proposities vertalen naar aansprekende uitingen. Primair gericht op intermediairs, maar zeker ook zichtbaar voor een groter publiek.

TopDutch: meer dan een aardrijkskundeles voor Elon Musk

Of Elon Musk van Tesla weet waar Noord-Nederland ligt? De kans is groot van wel. De TopDutch-campagne was namelijk groot nieuws. Met een onlinecampagne richtte TopDutch zich op medewerkers van Tesla. Ook offline waren we niet te missen: Silicon Valley hing vol met billboards waarop aan Elon Musk werd gevraagd contact op te nemen met TopDutch als hij zich wil vestigen in Nederland.

Doel van de campagne: Tesla interesseren om zich te vestigen in Noord-Nederland. De positieve aandacht voor het initiatief was overweldigend. Het succes van de campagne smaakte naar meer. Dus bleef het niet bij een eenmalige samenwerking: TopDutch wordt voortgezet en richt zich op allerlei bedrijven die mogelijk interesse hebben in een vestiging in Noord-Nederland. Ook verbindt TopDutch de drie noordelijke provincies op een unieke manier.

A good place to be great

In het najaar van 2022 is de NOM verzocht de regiobranding, als mogelijke toeleiding naar acquisitie van bedrijfsvestigingen (een taak die reeds bij de NOM is belegd via team Internationaliseren), op te pakken. Er wordt momenteel hard gewerkt aan het uitwerken van de strategie, het bepalen van kpi’s, het update van de website en het ontwikkelen van mooie content. Dat laatste is niet ingewikkeld. Simpelweg omdat er in ‘onze’ provincies veel mooie dingen gebeuren. En die verhalen houden we niet voor  onszelf, die gaan we delen!

TopDutch logo