Avebe Nedmag008

TopDutch versterkt positie Nederland

TopDutch richt campagnes in die de proposities vertalen naar aansprekende uitingen. Primair gericht op intermediairs, maar zeker ook zichtbaar voor een groter publiek.

TopDutch: meer dan een aardrijkskundeles voor Elon Musk

Of Elon Musk van Tesla weet waar Noord-Nederland ligt? De kans is groot van wel. De TopDutch-campagne was namelijk groot nieuws. Met een onlinecampagne richtten we ons op medewerkers van Tesla. Ook offline waren we niet te missen: Silicon Valley hing vol met billboards waarop aan Elon Musk werd gevraagd contact op te nemen met TopDutch als hij zich wil vestigen in Nederland.

Positieve reacties op TopDutch

TopDutch ontstond vanuit ambitie. Patrick Brouns, gedeputeerde van de Provincie Groningen, heeft samen met gedeputeerden Henk Brink (Drenthe) en Sander de Rouwe (Fryslân) het voortouw genomen tot de lancering van de TopDutch campagne. Dit in gezamenlijkheid met een groep ondernemers, kennisinstellingen, andere overheden en de NOM.

Doel van de campagne: Tesla interesseren om zich te vestigen in Noord-Nederland. De positieve aandacht voor het initiatief was overweldigend. Het succes van de campagne smaakte naar meer. Dus bleef het niet bij een eenmalige samenwerking: TopDutch werd nog minimaal twee jaar voortgezet. Tesla is allang geen speerpunt meer: de creatieve denktank richt zich op allerlei bedrijven die mogelijk interesse hebben in een vestiging in Noord-Nederland. TopDutch verbindt de drie noordelijke provincies op een unieke manier. De Tesla-actie is niet de laatste waarmee TopDutch positief opvalt.

Wat begon als een ludiek protest, is uitgegroeid tot een serieuze beweging die Noord-Nederland ijzersterk op de kaart zet. Steeds meer bedrijven zien namelijk in dat Noord-Nederland een hele interessante locatie is om je te vestigen.