Terug naar home

Actuele berichten van de NOM.

Kabinet stelt 150 miljoen extra beschikbaar voor Corona-OverbruggingsLening

Teller overbruggingsfinanciering voor innovatieve bedrijven staat op 630 miljoen

Ruim €500 miljoen aangevraagd voor overbruggingsfinanciering innovatieve bedrijven