Nom Juli2019 0015

Ondernemingen doen groeien

De NOM wil ondernemingen doen groeien. Filosofie hierachter is dat als je in een regio de economie echt wilt versterken je dat alleen realiseert door ondernemingen te versterken.

 

Visie

We hebben onze visie dan ook kort en bondig geformuleerd:  Ondernemingen doen groeien. 

Doelstelling van de NOM is de versterking van de economie van Noord-Nederland. Wij richten ons hierbij op ondernemingen die daaraan bijdragen doordat ze:

  • willen groeien,
  • innovatief zijn en
  • toegevoegde waarde voor Noord-Nederland hebben.

Onze missie

De wereld om ons heen wordt steeds complexer en sneller. Een werkwijze van ‘reageren’ op wat er om ons heen gebeurt wordt steeds minder succesvol en minder waardevol voor ondernemingen. Middels meerjarenplannen worden keuzes gemaakt om maximaal bij te dragen aan de economische groei in Noord-Nederland.

Ondernemerschap (in ondernemingen) zien wij als belangrijkste motor voor economische groei. Wij zijn van mening dat wij, door in te zetten op ondernemerschap, maximaal kunnen bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken en het versterken van de economische structuur in Noord-Nederland.

Missie
De NOM draagt bij aan de ontwikkeling van de economie in Noord-Nederland door:

  • ondernemingen te ondersteunen bij de ontwikkelsprongen die ze tegenkomen;
  • instituties (overheden, kennisinstellingen etc.) te ondersteunen die daar aan bijdragen.

Expertise

Hierbij werken we vanuit de expertise die we hebben op het gebied van:

  • de economische structuur van (Noord) Nederland
  • ontwikkelsprongen van ondernemingen
  • investeren en financieren
  • ontwikkelen en innoveren
  • verbinden en netwerken

Ondernemen en ontwikkelen verloopt niet lineair en kost tijd. Daarom kiezen we voor lange termijn ondersteuning van ondernemingen in hun ontwikkeling.