Ondernemingen doen groeien

De NOM wil ondernemingen doen groeien. Filosofie hierachter is dat als je in een regio de economie echt wilt versterken je dat alleen realiseert door ondernemingen te versterken.

Nom Juli2019 0015

Missie   

Onze missie: ‘de economische structuur in Noord-Nederland duurzaam te versterken’.

NOM draagt hieraan bij als dé zelfbewuste verbindende partij voor (boven)regionale relaties, gericht op economische structuurversterking door ondernemers te helpen bij de vestiging, ontwikkeling en financiering van hun ondernemingen.

Visie

We hebben onze visie dan ook kort en bondig geformuleerd: Ondernemingen doen groeien.

Doelstelling van de NOM is de versterking van de economie van Noord-Nederland. Wij richten ons hierbij op ondernemingen die daaraan bijdragen doordat ze:

  • willen groeien,
  • innovatief zijn en
  • toegevoegde waarde voor Noord-Nederland hebben.

Strategische doelstellingen 

  • Focus op grote maatschappelijke thema’s Duurzamer, Slimmer en Gezonder.
  • Duurzame impact voor alle stakeholders in Noord-Nederland door beleidsvoornemens voor deze thema’s te concretiseren, financieringsactiviteiten voor het MKB verder uit te breiden, bedrijvigheid, banengroei en duurzaamheid blijvend te stimuleren en de aantrekkingskracht voor nieuwe vestigers te vergroten.
  • Een platte, wendbare organisatie en een ondernemende bedrijfscultuur met zelfstandige teams van competente professionals, en een overzichtelijke fondsenstructuur.