Alles over de NOM

Als regionale investerings- en ontwikkelingsmaatschappij willen we de economie in Noord-Nederland versterken. Dat doen we door te investeren in bedrijven en ondernemers te ondersteunen bij hun groeiplannen.

We bieden diverse programma’s voor ondernemers zoals het Market- en Investor Readiness programma en sector specifieke programma’s. We hebben een breed netwerk, waarbij ondernemers gekoppeld worden aan andere ondernemers. Dat gebeurt tevens in grotere verbanden op specifieke onderwerpen. Denk aan de Smart Industry Hub of Chemport Europe. Daarnaast zetten we Noord-Nederland op de kaart als vestigingslocatie voor binnen- en buitenlandse bedrijven. Dat doen we via het label TopDutch.

Bijna 50 jaar kennis en ervaring

De NOM is 1 van de 9 regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland. We zijn in 1974 opgericht om de economische achterstand in Noord-Nederland weg te werken. Dat is allang gelukt, dus richten we ons tegenwoordig op de verdere economische groei van de regio. Dat doen we met financieringen, advies en door ons grote netwerk beschikbaar te stellen.

We zijn er voor innovatieve ondernemers in alle fasen van ondernemerschap. Van ideefase tot doorstart.Alle fasen van ondernemerschap

Organisatiestructuur en Governance

Wij als Nommers zijn volop bezig met investeren én ontwikkelen. Dat doen we samen met onze aandeelhouders: Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe.

Missie, visie en strategische doelstellingen

De NOM wil ondernemingen doen groeien. Filosofie hierachter is dat als je in een regio de economie echt wilt versterken je dat alleen realiseert door ondernemingen te versterken.

Onze focus

We werken aan een duurzame (en circulaire), gezondere en slimmer economie in Noord-Nederland.

  • Duurzamer: hoe zorgen we ervoor dat we een leefbare planeet achterlaten voor toekomstige generaties?
  • Gezonder: hoe behouden we een steeds ouder wordende bevolking gezond?
  • Slimmer: hoe worden we productiever met behulp van digitale technologie

Onze focus ligt op onderstaande sectoren:

  • Chemie (groene grondstoffen, H2, biomassa, hergebruik, smart maintenance)
  • Energie (alternatief voor aardgas, H2, stroom, efficiëntie smart grids)
  • AgriFood (groene grondstoffen, reststromen, circulaire landbouw, plantaardige eiwitten, smart farming)
  • LS&H (gezonde voeding en leefstijl, medtech, biomedisch, persoonlijke gezondheidsomgeving)
  • HTSM (smart maintenance, green economy, smart manufacturing, artificial intelligence)
  • ICT (persoonlijke gezondheidsomgeving, smart farming, artificial intelligence)
  • Watertech (grondstoffen uit afvalwater, milde droog- en separatietechnieken, schoon water, monitoring)

Innovatiekracht Noord-Nederland

Innovatiekaart Noord-Nederland

Impact voor Noord-Nederland

Vanuit onze missie, visie en strategie creëren we maatschappelijke en economische waarde voor onze regio. Belangrijke vormen van kapitaal die we daarvoor nodig hebben zijn natuurlijk geld, maar ook kennis, expertise en ons netwerk. Onze medewerkers zijn voortdurend in gesprek met ondernemingen, kennisinstellingen, overheden en andere stakeholders in ons ecosysteem.

Met investeringen in startups en scale-ups, het ontwikkelen van ecosystemen en het aantrekken van (buitenlandse) bedrijven dragen we bij aan een duurzamer (en circulaire), gezonder en slimmer Noord-Nederland.

De directe waarde zit in het aantal ondernemingen die we gefinancierd hebben, het aantal succesvolle innovatieprojecten en het investeringsvolume van de nieuw gevestigde bedrijven waarin geïnvesteerd is.

Deze outputs leiden tot outcomes op het gebied van economische groei, innovatie, circulariteit en diversiteit in onze organisatie en investeringslandschap.

Onze impact drukken we uit in vier impactgebieden. Deze zijn gekoppeld aan een aantal Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de VN. Dit vind je terug in ons waardecreatiemodel.