Diversiteit en inclusie; hoe doen wij dat?

Diversiteit en inclusie; hoe doen wij dat?

Niets menselijks is ons vreemd. Bij het werven van nieuwe mensen ben je snel geneigd een voorkeur uit te spreken voor iemand die op je lijkt. Die je aardig vindt en waarmee je denkt gemakkelijk door één deur te kunnen. Maar dat geldt ook bij andere potentiële samenwerkingen. Bij de zoektocht naar een investeerder bijvoorbeeld of wanneer je als ondernemer een nieuwe leverancier zoekt. En dat is nu juist waar diversiteit en inclusie over gaat…

#FundRight

In 2020 committeerden wij ons aan #FundRight. Met de ondertekening van dit diversiteitsstatement beloven wij binnen drie jaar alleen nog te investeren in startups waarvan het managementteam voor minimaal 35% uit vrouwen bestaat. #FundRight is opgesteld door Techleap.nl #FundRight wil betere toegang tot financiering en kansen voor vrouwelijke ondernemers. Het idee erachter is dat investeringen in door vrouwen geleide ondernemingen het algehele niveau van startups in Nederland omhoog zal helpen. We schreven hier een artikel over dat je hier kunt teruglezen. We spraken met de ondertekening dus een belofte af waarbij de gestelde 35% ook voor ons eigen investment management team geldt. Met de ondertekening van #FundRight is diversiteit een vast onderwerp op onze agenda.

Event, whitepaper en webinar

Eind 2020 organiseerden we een event vanuit de paraplu #FundRight. We constateerden ook, door intern hierover in gesprek te gaan, dat #Fundright een haakje is in een veel bredere context. Diversiteit en inclusie gaan verder. Zoals zo mooi gesteld: Diversiteit gaat over uitgenodigd worden voor een feest en inclusiviteit over ook mogen meedansen op dit feest.
We wilden anderen meenemen in onze gedachten en schreven er een whitepaper over. Een whitepaper voor zowel investeerders als ondernemers. Investeerders omdat we vanuit ons werk regelmatig met hen om de tafel zitten. Ondernemers omdat wij hen willen helpen bij hun groeiplannen en hen tools willen aanreiken hoe om te gaan met diversiteit en inclusie binnen de organisatie.

In juni deelden we een webinar met de titel ‘Diversiteit & inclusie; moet ik er wat mee’? In het webinar worden tips gedeeld om diversiteit en inclusie te bevorderen. Want ondanks tal van onderzoeken waaruit blijkt dat gemengde teams beter presteren is er nog te weinig aandacht voor diversiteit. Dat geldt ook in de wereld van startups en financiers. Zo ging de afgelopen twaalf jaar zo’n negentig procent van het uitgegeven groeigeld in Nederland naar startups met alleen mannen aan het roer.

Lees meer over diversiteit in de wereld van startups

Beleid

Hoe je diversiteit en inclusie volledig kunt inbedden in je organisatie weten wij (nog) niet. Je eigen bias speelt een rol en wat als je aanbod van sollicitanten totaal niet divers is? Of je de blonde blanke man kwalitatief beter vindt dan de kandidaat met een andere etnische achtergrond? En zo zijn er meer vragen. Als basis geldt dat we ons committeren aan het feit dat we ons bewust zijn van diversiteit en inclusie. Waarbij we onze kennis willen verdiepen en delen met anderen. Toewerkend naar een beleid. Dat kunnen we vandaag nog niet op papier zetten. Daar moeten we stappen voor zetten en nader onderzoek doen.

Vooralsnog omschrijven we de NOM visie op diversiteit en inclusie als volgt:

‘Het maakt voor ons niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent, van wie je houdt en of je een afstand hebt tot de arbeidsmarkt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jou. Jouw verhaal en de weg die je wilt bewandelen. We helpen je graag op die weg richting groei. Dit kan zowel persoonlijke groei zijn als zakelijke groei.’

Lees meer over diversiteit in de wereld van startups

Het voordeel van de ander. Over diversiteit en inclusie
Het voordeel van de ander. Over diversiteit en inclusie

In dit whitepaper leer je:

  • Dat diversiteit en inclusie ondernemingen verder vooruithelpen
  • Hoe moeilijk het kan zijn om je eigen vooroordelen opzij te zetten
  • Welke stappen je moet zetten om werk te maken van meer diversiteit
Lees whitepaper