Diversiteit en inclusie; hoe doen wij dat?

Diversiteit en inclusie; hoe doen wij dat?

Toolkit Toolkit D&I
Download toolkit
D&I

Iedereen hoort erbij. Diversiteit is prachtig, maar zonder inclusie leidt zij tot niet meer dan een verzameling andersoortige mensen. De voordelen van diversiteit komen pas tot uiting als al die verschillende mensen samenwerken, als verschillende gedachten samenkomen, verschillende meningen gehoord worden, verschillende stemmen communiceren. Dat is inclusie, zorgen dat diversiteit werkt. Inclusie is het gebruik maken van verschillen. Sterker nog: het is het aanmoedigen van het uitdragen van die verschillen. Inclusie is nodig om de kracht van diversiteit naar boven te halen.

Wat doen wij @NOM?

In 2020 committeerden wij ons aan #FundRight. Met de ondertekening van dit diversiteitsstatement beloven wij alleen nog te investeren in startups waarvan het managementteam voor minimaal 35% uit vrouwen bestaat. #FundRight is opgesteld door Techleap.nl #FundRight wil betere toegang tot financiering en kansen voor vrouwelijke ondernemers. Het idee erachter is dat investeringen in door vrouwen geleide ondernemingen het algehele niveau van startups in Nederland omhoog zal helpen. We schreven hier een artikel over dat je hier kunt teruglezen. Met de ondertekening van #FundRight is diversiteit een vast onderwerp op onze agenda.

Event, whitepaper en webinar

Eind 2020 organiseerden we een event vanuit de paraplu #FundRight. We constateerden ook, door intern hierover in gesprek te gaan, dat #Fundright een haakje is in een veel bredere context. Diversiteit en inclusie gaan verder. Zoals zo mooi gesteld: Diversiteit gaat over uitgenodigd worden voor een feest en inclusiviteit over ook mogen meedansen op dit feest.
We wilden anderen meenemen in onze gedachten en schreven er een whitepaper over. Een whitepaper voor zowel investeerders als ondernemers. Investeerders omdat we vanuit ons werk regelmatig met hen om de tafel zitten. Ondernemers omdat wij hen willen helpen bij hun groeiplannen en hen tools willen aanreiken hoe om te gaan met diversiteit en inclusie binnen de organisatie.

In juni 2021 deelden we een webinar met de titel ‘Diversiteit & inclusie; moet ik er wat mee’? In het webinar worden tips gedeeld om diversiteit en inclusie te bevorderen. Want ondanks tal van onderzoeken waaruit blijkt dat gemengde teams beter presteren is er nog te weinig aandacht voor diversiteit. Dat geldt ook in de wereld van startups en financiers. Zo ging de afgelopen twaalf jaar zo’n negentig procent van het uitgegeven groeigeld in Nederland naar startups met alleen mannen aan het roer.

Stop Talking, Start Doing!

Wij zetten stappen maar hebben tegelijkertijd ook de wijsheid niet in pacht. Daarom gingen we in gesprek met inspirerende spelers uit het noordelijke ecosysteem. We hebben gesproken met ondernemers, investment managers, ecosysteemontwikkelaars, onderwijsinstellingen en beleidsmakers. Samen met hen ontwikkelden we een Toolkit vanuit de gedachte: Stop Talking, Start Doing. Hierin vind je tips en tools die je nodig hebt om diversiteit en inclusie in te zetten als middel om creativiteit en innovatie te bevorderen en het succes van je onderneming te vergroten.

Veranderen begint hier. Start doing! Bekijk de toolkit D&I.

NOM visie op diversiteit & inclusie

We hebben onze visie op diversiteit & inclusie als volgt verwoord:

‘Het maakt voor ons niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent, van wie je houdt en of je een afstand hebt tot de arbeidsmarkt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jou. Jouw verhaal en de weg die je wilt bewandelen. We helpen je graag op die weg richting groei. Dit kan zowel persoonlijke groei zijn als zakelijke groei.’