Toegankelijkheidsverklaring WCAG

Digitale toegankelijkheid

Wij vinden het belangrijk dat onze website toegankelijk is voor iedereen, ook voor bezoekers met een functiebeperking. Daarom willen wij voldoen aan de WCAG (Web Content Accessibility Guidelines 2.1 ). Dit zijn de internationale richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent. Mocht je ontoegankelijke content tegenkomen, horen we dit graag. Je kunt dit melden door een e-mail te sturen aan communicatie@nom.nl. Toegankelijkheid betreft een breed scala van functiebeperkingen, waaronder visuele, auditieve, fysieke, spraak-, cognitieve, taal-, leer- en neurologische functiebeperkingen.

Maatregelen die genomen zijn

 1. Skip Nav:
  Gebruikers met een voorleesfunctie kunnen het menu 'overslaan' zodat ze niet bij elke pagina het menu voorgelezen krijgen.
 2. Focus elementen:
  We hebben de invulvelden / selecteer buttons voorzien van een "focus" css style.
  Dit houdt in dat de bezoeker duidelijker ziet waar hij / zij met de muis is gebleven / op heeft geklikt.
 3. Contrasten:
  We hebben de grijstinten qua contrast aangepast zodat deze beter zichtbaar zijn.
 4. Contrast optie:
  We hebben een contrast optie toegevoegd aan het menu waardoor de kleuren van de website worden aangepast. Dit alles om bezoekers met een minder goed zicht te ondersteunen.
 5. Tekstvergroter:
  We hebben een tekstvergroter optie toegevoegd aan het menu. Zodra de bezoeker op deze button klikt wordt de tekst door de hele website vergroot. Zo kunnen bezoekers met een minder goed zicht beter de website doorlezen.
 6. Aria Landmarks:
  Iconen worden niet meer meegenomen in de voorleesfunctie.
 7. Semantic Markup:
  De website is grotendeels verbeterd door betere HTML5 structuur te gebruiken.

Stappen die nog moet worden genomen

 1. Aria Landmarks & Semantic Markup moet verder uitgebreid worden.
 2. Hulp bij invoerveld (Wat moet je invullen per invulveld)
  Dit zal voornamelijk bij de formulieren zijn.
 3. Herauthentisering. Ingevulde gegevens blijven bestaan.
  Dit zal voornamelijk bij de formulieren zijn.
 4. Afbeeldingen moeten omgezet worden naar <img>

Meer informatie

Op de website DigiToegankelijk.nl vind je meer informatie over digitale toegankelijkheid.