Trackrecord

Peildatum 30 september 2023

Wat doen we? Onze missie is het stimuleren van economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de drie noordelijke provincies

= doelstelling
= gerealiseerd
= onderhanden, op weg naar realisatie
Waardecreatiemodel Bekijk het waardecreatiemodel Download PDF
Innoveren

Ecosysteemontwikkeling

Aantal nieuwe innovatie­programma's
2
3
Waarde innovatieprogramma's (in € mln)
3.3
15

We brengen bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar en ontwikkelen daarmee kansrijke innovatieprojecten.

Innoveren

Business Development

Aantal Business Development cases
8
15
Business Development cases (€ mln)
3.97
7.5
Internationaliseren

Internationaliseren

Aantal nieuwe arbeidsplaatsen door (buitenlandse) investeringen
40
250
Totale investering (in € mln)
6.1
150
Aantal succesvolle acquisitietrajecten startups
3
5

We halen (buitenlandse) ondernemingen naar Noord-Nederland en zorgen ook dat ze hier floreren.

Investeren

Investeren

Investeringen nieuw verstrekt (aantal)
12
12
Investeringen nieuw verstrekt en gecommitteerd (in € mln)
20.9
10
Vervolginvesteringen (aantal)
8
10
Vervolginvesteringen (in € mln)
2.7
5
Nieuwe fondsinvesteringen (aantal)
1
3
Nieuwe fondsinvesteringen (in € mln)
0.3
5
Investeringen uit Corona Herstel Middelen (aantal)
11
20
Investeringen uit Corona Herstel Middelen (in € mln)
2.9
5
Investeringen (in € mln) commitment uit voorgaande jaren
1.5
1.5

Via onze, en de door ons beheerde fondsen, investeren we in innovatieve ondernemingen in Noord-Nederland.