Trackrecord

Peildatum 31 maart 2023

Wat doen we? Onze missie is het stimuleren van economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de drie noordelijke provincies

= doelstelling
= gerealiseerd
= onderhanden, op weg naar realisatie
Waardecreatiemodel

Bekijk het waardecreatiemodel

Download PDF
Innoveren

Ecosysteemontwikkeling

Aantal nieuwe innovatie­programma's
3
Waarde innovatieprogramma's (in € mln)
15

We brengen bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar en ontwikkelen daarmee kansrijke innovatieprojecten.

Innoveren

Business Development

Aantal Business Development cases
2
15
Totaal opgehaalde financiering innovatieve MKB bedrijven (€ mln)
1.1
7.5

Internationaliseren

Internationaliseren

Aantal nieuwe arbeidsplaatsen door (buitenlandse) investeringen
15
250
Totale investering (in € mln)
1
150
Aantal succesvolle acquisitietrajecten startups
3
5

We halen (buitenlandse) ondernemingen naar Noord-Nederland en zorgen ook dat ze hier floreren.

Investeren

Investeren

Investeringen nieuw verstrekt (aantal)
3
12
Investeringen nieuw verstrekt en gecommitteerd (in € mln)
1.1
10
Vervolginvesteringen (aantal)
10
Vervolginvesteringen (in € mln)
5
Nieuwe fondsinvesteringen (aantal)
1
3
Nieuwe fondsinvesteringen (in € mln)
0.3
5
Investeringen uit Corona Herstel Middelen (aantal)
6
20
Investeringen uit Corona Herstel Middelen (in € mln)
2
5
Investeringen (in € mln) commitment uit voorgaande jaren
0.2

Via onze, en de door ons beheerde fondsen, investeren we in innovatieve ondernemingen in Noord-Nederland.