Trackrecord

Peildatum 30 juni 2022

Wat doen we? Onze missie is het stimuleren van economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de drie noordelijke provincies

= doelstelling
= gerealiseerd
= onderhanden, op weg naar realisatie
Waardecreatiemodel

Bekijk het waardecreatiemodel

Download PDF
Investeren

Investeren

Investeringen nieuw commitment (aantal)
5
10
Investeringen nieuw commitment (in € mln)
0.8
6
Nieuwe fondsinvesteringen (aantal)
1
2
Nieuwe fondsinvesteringen (in € mln)
0.5
4
Vervolginvesteringen (aantal)
3
10
Vervolginvesteringen (in € mln)
0.8
10
Investeringen uit Corona Herstel Middelen (aantal)
6
25
Investeringen uit Corona Herstel Middelen (in € mln)
3.8
5
Investeringen (in € mln) commitment uit voorgaande jaren
0.7
0.7

Via onze, en de door ons beheerde fondsen, investeren we in innovatieve ondernemingen in Noord-Nederland.

Internationaliseren

Internationaliseren

Aantal nieuwe arbeidsplaatsen door (buitenlandse) investeringen
107
250
Totale investering (in € mln)
115.8
150

We halen (buitenlandse) ondernemingen naar Noord-Nederland en zorgen ook dat ze hier floreren.

Innoveren

Ecosysteemontwikkeling

Aantal nieuwe innovatie­programma's
2
1
Waarde innovatieprogramma's (in € mln)
23
16

We brengen bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar en ontwikkelen daarmee kansrijke innovatieprojecten.

Innoveren

Business Development

Aantal succesvolle projecten
26
40
Aantal gefinancierde innovatieve MKB bedrijven
5
21
Totaal opgehaalde financiering innovatieve MKB bedrijven (€ mln)
2.3
10
Aantal nieuwe arbeidsplaatsen innovatieve MKB bedrijven
41
150

#Fundright

#Fundright

% vrouwen in MT portfoliobedrijven*
12.7
35
% vrouwen in Investmentteam NOM*
32
35

#FundRight wil betere toegang tot financiering en kansen voor vrouwelijke ondernemers. Met de ondertekening van dit diversiteitsstatement is het een vast onderwerp op onze agenda.

*Doelstelling juni 2022