Trackrecord

Peildatum 31 maart 2022

Wat doen we? Onze missie is het stimuleren van economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de drie noordelijke provincies

= doelstelling
= gerealiseerd
= onderhanden, op weg naar realisatie
Waardecreatiemodel

Bekijk het waardecreatiemodel

Download PDF
Investeren

Investeren

Investeringen nieuw commitment (aantal)
3
10
Investeringen nieuw commitment (in € mln)
2.85
6
Nieuwe fondsinvesteringen (aantal)
1
2
Nieuwe fondsinvesteringen (in € mln)
0.48
4
Vervolginvesteringen (aantal)
3
10
Vervolginvesteringen (in € mln)
0.67
10
Investeringen uit Corona Herstel Middelen (aantal)
25
Investeringen uit Corona Herstel Middelen (in € mln)
5
Investeringen (in € mln) commitment uit voorgaande jaren
0.32
0.32

Via onze, en de door ons beheerde fondsen, investeren we in innovatieve ondernemingen in Noord-Nederland.

Internationaliseren

Internationaliseren

Aantal nieuwe arbeidsplaatsen door (buitenlandse) investeringen
62
250
Totale investering (in € mln)
24.8
150

We halen (buitenlandse) ondernemingen naar Noord-Nederland en zorgen ook dat ze hier floreren.

Innoveren

Ecosysteemontwikkeling

Aantal nieuwe innovatie­programma's
1
Waarde innovatieprogramma's (in € mln)
16

We brengen bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar en ontwikkelen daarmee kansrijke innovatieprojecten.

Innoveren

Business Development

Aantal succesvolle projecten
13
40
Aantal gefinancierde innovatieve MKB bedrijven
3
21
Totaal opgehaalde financiering innovatieve MKB bedrijven (€ mln)
1.03
10
Aantal nieuwe arbeidsplaatsen innovatieve MKB bedrijven
35
150

#Fundright

#Fundright

% vrouwen in MT portfoliobedrijven*
12.7
35
% vrouwen in Investmentteam NOM*
32
35

#FundRight wil betere toegang tot financiering en kansen voor vrouwelijke ondernemers. Met de ondertekening van dit diversiteitsstatement is het een vast onderwerp op onze agenda.

*Doelstelling juni 2022