Trackrecord

Peildatum 31 december 2023

Wat doen we? Onze missie is het stimuleren van economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de drie noordelijke provincies

= doelstelling
= gerealiseerd
= onderhanden, op weg naar realisatie
Waardecreatiemodel Bekijk het waardecreatiemodel Download PDF
Innoveren

Ecosystemen

Aantal nieuwe innovatie­programma's
3
3
Waarde innovatieprogramma's (in € mln)
72.8
15

We brengen bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar en ontwikkelen daarmee kansrijke innovatieprojecten.

Innoveren

Startup ecosysteem

Aantal Business Development cases
20
15
Business Development cases (€ mln)
4
7.5
Internationaliseren

Vestigen in het Noorden

Aantal nieuwe arbeidsplaatsen door (buitenlandse) investeringen
106
250
Totale investering (in € mln)
607.1
150
Aantal succesvolle acquisitietrajecten startups
5
5

We halen (buitenlandse) ondernemingen naar Noord-Nederland en zorgen ook dat ze hier floreren.

Investeren

Investeren

Investeringen nieuw verstrekt (aantal)
18
12
Investeringen nieuw verstrekt en gecommitteerd (in € mln)
23.99
10
Vervolginvesteringen (aantal)
11
10
Vervolginvesteringen (in € mln)
5.54
5
Nieuwe fondsinvesteringen (aantal)
1
3
Nieuwe fondsinvesteringen (in € mln)
0.3
5
Investeringen uit Corona Herstel Middelen (aantal)
11
20
Investeringen uit Corona Herstel Middelen (in € mln)
3.48
5
Investeringen (in € mln) commitment uit voorgaande jaren
1.9

Via onze, en de door ons beheerde fondsen, investeren we in innovatieve ondernemingen in Noord-Nederland.