Organisatiestructuur

Wij als Nommers zijn volop bezig met investeren én ontwikkelen. Dat doen we samen met onze aandeelhouders: Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe.

Management Team

Directeur van de NOM is Dina Boonstra. Zij was hiervoor actief als directeur van de NDC mediagroep. De plaatsvervangend directeur en manager NOM Finance is Geert Buiter. Hij werkte in het verleden als senior investmentmanager en subsidieadviseur bij de NOM. Het derde en laatste lid van ons managementteam is Sander Oosterhof, manager NOM business development en NOM Foreign Direct Investment. Sander werkte eerder als consultant op het gebied van management en bedrijfsvoering.

Lees meer over Dina Boonstra Bekijk het profiel van Geert Buiter Ga naar de pagina van Sander Oosterhof

Governance structuur

Naast onze directie, hebben we ook een Raad van Commissarissen. Deze Raad wordt gevormd door:
Gertjan Lankhorst (voorzitter), Annemarie Kuks, Jan Kruse (non-voting, tevens lid van de Investeringscommissie), Ben Woldring en Sandra Korthuis. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht op de directie en als werkgever verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de NOM en is daarnaast raadgevend en adviserend.

Beslissingen omtrent financieringsvoorstellen worden beoordeeld door de Investeringscommissie. De Investeringscommissie bestaat uit:
Jan Kruse (voorzitter), Jan Tichelaar, Benjamin Derksen en Ylva Poelman.