Management Team

Directeur van de NOM is Dina Boonstra. Zij was hiervoor actief als directeur van de NDC mediagroep. Manager NOM Investeren is Marco de Jong. Marco was fondsmanager van G-Force Capital. De rol van van Manager NOM Internationaliseren en Innoveren wordt  ingevuld door Anne Wil Lucas. Tim Oosterhof maakt het Management team compleet als Teamleider Finance & Operations.

Governance structuur

Naast onze directie, hebben we ook een Raad van Commissarissen. Deze Raad wordt gevormd door:
Gertjan Lankhorst (voorzitter), Pauline Rengers, Elze Vonk en Sander Prinsen. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht op de directie en als werkgever verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de NOM en is daarnaast raadgevend en adviserend.

Beslissingen omtrent financieringsvoorstellen worden beoordeeld door de Investeringscommissie. De Investeringscommissie bestaat uit:
Benjamin Derksen (voorzitter), Jan Tichelaar, Katherina Martín Abello, Ruth van de Belt en Cees Buisman.