Business Angels

De NOM stimuleert ondernemerschap in Noord-Nederland. Vanuit onze rol als business developer én investeerder zijn wij altijd op zoek naar kansrijke innovaties die klaar zijn om de wereld te veroveren. Innovaties met een link naar watertech, energie en chemie, IT, AI en HTSM, Agri en Food en Life Science en MedTech staan bij ons centraal. Samen met ondernemers versterken wij business cases en bieden wij toegang tot kapitaal.

Business Angels

Early stage startups

In het Noordelijke startup ecosysteem staan wij doorlopend in contact met kennisinstellingen, supportorganisaties, bedrijven, overheden en overige netwerk- en ondernemersplatforms om in contact te komen en te blijven met veelbelovende en innovatieve startups.

Voor startups bieden wij interessante programma’s, waaronder het Market Readiness Programma en het Investor Readiness Programma, waardoor business cases gevalideerd worden en markt klaar gemaakt worden. De kwaliteit van de onderneming en de ondernemers worden hierdoor significant versterkt.

Business Angel Netwerk

Early stage startups zijn vaak op zoek naar een netwerk en financiering om hun startup te laten groeien. Zij hebben financiering nodig om:

  • Innovatieve plannen waar te maken.
  • Prototypes markt klaar te maken.
  • Producten te vermarkten.
  • Een nieuwe productielijn op te starten.
  • Productie op te schalen.
  • Team uit te breiden.
  • Professionalisering van de organisatie.
  • Inzetten marketingactiviteiten om de aansluiting met de markt te verbeteren.

Door de intensieve begeleiding tijdens de diverse programma’s zijn wij in staat om kansrijke proposities te selecteren. Deze kansrijke proposities matchen wij vervolgens aan de juiste investeerder.

De NOM en de aan de NOM gelieerde fondsen bieden financieringsmogelijkheden, maar ook het netwerk aan business angels is cruciaal om de doorontwikkeling van startups te stimuleren. Business angels bieden een netwerk, specifieke branche kennis en commitment en zijn vaak een waardevolle kickstart of aanvulling op het bestaande financieringsvehicle.

Per startup maken wij de perfecte match, afhankelijk van de wensen, rol en mate van betrokkenheid van de business angel.

Met onze ervaring en kennis op het gebied van ondernemen en innovaties en ons uitgebreid financieringsnetwerk ondersteunen we startups met het vinden van investeerders. We zorgen ervoor dat startups met een goed gevoel bij investeerders aan tafel komen en dat de juiste financieringsmatch gerealiseerd wordt.

Ons doel? Innovatieve ideeën worden realiteit, groeiambities worden waargemaakt en bedrijven kunnen opschalen.

Wil je meer informatie over Business Angels?

Wil je meer informatie over het vinden van financiering door Business Angels? Neem dan contact met Anouk Hummel, Leonie Ebbes of Reno Minnema.