Joep de Vries ‘Voedseltransitie is mondiale puzzel die we samen leggen’
  • AgroFood
  • Internationaliseren
  • Innoveren

Voedseltransitie is een mondiale puzzel die we samen leggen

Willen we vanuit Noord-Nederland bijdragen aan de voedseltransitie die wereldwijd gaande is, dan zijn twee punten belangrijk: 1) Wat hebben wij te bieden in de health, food en agribusiness? En 2) Wat hebben de bedrijven hier nodig om verder te innoveren? Door te laten zien wat we in huis hebben én welke uitdagingen er nog zijn, leggen we verbinding met partijen die andere waardevolle puzzelstukjes hebben. Zo komen we dichter bij de Nieuwe Oplossingen waar we allemaal naar zoeken.

Om investeringen in Noord-Nederland te bevorderen, is één van de kerntaken van de NOM het acquireren en begeleiden van nieuwe en bestaande – buitenlandse – investeerders. Een verantwoordelijkheid van de afdeling Foreign Direct Investment (FDI) die dicht bij huis begint. Want waarom komen bedrijven naar Noord-Nederland? Omdat ze willen aanhaken bij wat hier gebeurt als zij kansen zien om verder te ontwikkelen! Deze blog is daarom een oproep aan bedrijven in onze regio om te laten zien welke kennis we hier al hebben, maar vooral: welke uitdagingen er zijn. Wat is er nog nodig om bestaande kennis, ideeën en mogelijkheden in een open innovatietraject een andere wending te geven? Daarin schuilt de aantrekkingskracht voor nieuwe partijen.

Anders denken en doen

Innovatie draait niet alleen om nieuwe producten en diensten. Door anders te denken en processen anders of slimmer aan te pakken, zijn we onderweg naar Nieuwe Oplossingen om de huidige vastlopende systemen te doorbreken. Cruciaal bij het realiseren van een mondiale voedseltransitie is de samenhang: elkaar vinden vanuit verschillende perspectieven. Daarom stimuleren we bij de NOM business development dat bijdraagt aan de voedseltransitie in relatie tot drie belangrijke Sustainable Development Goals (SDG’s) rondom voeding, klimaat en gezondheid. Terwijl we tegelijk lijntjes leggen met partijen die via ons FDI-programma naar Noord-Nederland willen komen, omdat ze hier goede aanknopingspunten vinden voor het bereiken van diezelfde duurzame doelen.

Deel van de puzzel

Elkaar versterken. Cross-overs tussen sectoren. Open innovatie tussen partijen die je in eerste instantie niet bij elkaar zou zoeken, terwijl juist dáár verrassende openingen ontstaan. Dat is waar we naar streven en daarom is het zo belangrijk verbindingen te leggen tussen de verschillende samenwerkingspartners en activiteiten van de NOM. Met de bedrijven als spil. Want van startups en MKB tot multinationals: de bedrijven staan in verbinding met de markt en vormen een wezenlijk deel van de puzzel, bijvoorbeeld door grondstoffen maximaal te verwaarden. Zo kunnen we als regio concreet bijdragen aan een circulaire economie waar voeding, klimaat en gezondheid belangrijke ijkpunten zijn.

NOM als verbinder

Bedrijven zijn daarom ook een essentiële schakel in test- en vernieuwingsprogramma’s als Fascinating (o.a. Agrifirm, Avebe, Cosun, FrieslandCampina, LTO Noord). Fascinating werkt aan de landbouwsector van de toekomst door focus op o.a. gezonde voeding, méér doen met eiwitten, efficiënt energiegebruik en het verwaarden van reststromen. Wat weer linkt aan de voedseltransitie en de mondiale SDG’s rondom voeding, klimaat en gezondheid. Een wereldwijde uitdaging waarbij wij in Noord-Nederland zeker belangrijke stukjes van de puzzel hebben, maar ook nog andere delen nódig hebben om verder te komen. Als NOM zijn wij daarin een verbinder. Dichtbij huis én verder weg. Door te laten zien wij hier doen en aan welke uitdagingen we werken, trekken we ook nieuwe bedrijvigheid op vestigingsniveau aan. Zodat we als Noord-Nederland sterker bijdragen aan het oplossen van mondiale vraagstukken.

Ziet jouw bedrijf aanknopingspunten? Spelen er uitdagingen die je open wilt delen, om zo tot nieuwe strategische verbindingen te komen? Heb je een stukje van de puzzel dat kan bijdragen aan het grote geheel? Neem dan contact op met Alex Berhitu, E. berhitu@nom.nl of T. +31 6 255 472 69