Marloes Dekker
Oost, West, Noord best

Oost, West, Noord Best: Marloes Dekker

In 2024 bestaat NOM vijftig jaar. Om dat jubileum te vieren, gaan we in deze serie met ondernemers van verschillende generaties uit de drie Noordelijke provincies naar de plek die voor hen de kracht van het Noorden uitstraalt. Want waarom is het zo goed ondernemen in het Noorden? Dit is Oost, West, Noord Best, met Marloes Dekker.

NOM Marloes Websize 1007
Naam: Marloes Dekker
Leeftijd: 47
Bedrijf: Jimmy’s
Standplaats: Groningen en Zwolle

Marloes, waar zijn we en waarom staat deze plek wat jou betreft symbool voor de kracht van het Noorden?

‘We staan op het Suikerunieterrein in Groningen. Bewust wat verder weg van de Suikerfabriek, op de oude vloeivelden. We staan daar waar er ruimte is, maar waar de verbinding met de stad Groningen er ook nog steeds is. In het midden tussen rust en de ruimte en tegelijkertijd de reuring. Dat staat voor mij symbool voor het hele Noorden.’

NOM Marloes Websize 1013
Suikerunieterrein in Groningen

Wat is volgens jou de kracht van het Noorden?

‘Dat is de splendid isolation van dit gebied en dat we dat met elkaar steeds meer omarmen. Letterlijk vertaald betekent het schitterende afzondering. Iets dat zich volledig los van de omgeving ontwikkelt. Dat is bijna tegenstrijdig. We ontwikkelen hier natuurlijk niet iets dat volledig losstaat van de omgeving, maar wel wat losser van de omgeving van de rest van Nederland. En samen, met elkaar, omdat we elkaar ook nodig hebben in die afzonderingspositie. Doordat we wat verder weg van de drukte zijn, is er juist veel ruimte voor innovatie. Vanuit rust en ruimte kun je zelfs beter innoveren, vind ik.

Splendid isolation van dit gebied is de kracht van het Noorden.

Marloes Dekker

Tegelijkertijd gaan we naar een tijd toe waarin we merken dat alles steeds complexer wordt. De behoefte aan letterlijk ruimte en rust, of aandacht, of plekken waar je met aandacht tot rust kunt komen, wordt daardoor steeds sterker. Zodat we als samenleving open en ontspannen met elkaar kunnen blijven omgaan. Je ziet dagelijks wat er gebeurt als we elkaar de ruimte niet kunnen geven.’

Waarom is gevestigd zijn in het Noorden belangrijk voor je business?

‘Laat ik het omdraaien: onze business is gevestigd in het Noorden omdat ik er vandaan kom en omdat de opgave in het werk wat wij doen - ervoor zorgen dat we jongeren genoeg ontwikkelkansen kunnen bieden - in het Noorden groot genoeg is. Onze business is daar waar we denken dat we de meeste impact kunnen hebben.

Innovatie gaat hier makkelijker, omdat de neiging tot samenwerking hier groter is.

Marloes Dekker

En breder getrokken, bijvoorbeeld in de verbinding tussen onderwijs, overheid en ondernemers waarin wij opereren, werken we vanuit rust en vanuit samen. Het is hier nou eenmaal makkelijker en rustiger omdat er van alles maar één of twee zijn. Dan moet je samenwerken. Innovatie gaat hier makkelijker, omdat de neiging tot samenwerking hier groter is. Voor innovatie heb je ook ruimte nodig. Er moeten dingen uitgeprobeerd kunnen worden, zonder dat je elkaar in de nek hijgt. Ik word daar persoonlijk in ieder geval creatiever van.’

Hoe ben jij een ambassadeur van het Noorden?

‘Ik ben een Groninger en mezelf neem ik iedere dag overal mee naar toe. Daar hoort ook het verhaal en de trots bij. Bijvoorbeeld door overal waar je komt altijd te vertellen hoe we het hier in het Noorden met elkaar doen. Ik kan persoonlijk uitvliegen over de hele wereld, maar vind het Noorden een hele fijne basis om naar terug te keren. Na een hectische dag terug naar de rust, waar tegelijkertijd ook alles wel te vinden is. Dat vertel ik ook op andere plekken. Mensen uit andere delen van het land hoor je niet vertellen over waar ze vandaan komen. Niet zoals Noorderlingen, of ze nou Drents, Fries of Gronings zijn.’

Welke kans zie je om de kracht van het Noorden te versterken?

‘Een kracht is tegelijkertijd ook een zwakte. We mogen wel wat trotser zijn op die rust en ruimte, zodat we het beter weten uit te dragen. Ik geloof er ook in dat we door verbinding te maken met de geschiedenis van een gebied en de brug naar nu en de toekomst, dat kan bijdragen aan onze regio. Die verhalen worden te weinig verteld, terwijl dat de inspiratie aanwakkert.

Als er nou één plek is waar we nieuwe manieren van samenwerken, bijvoorbeeld tussen generaties, en waar we verschillende werelden kunnen verbinden, dan is het hier in het Noorden.

Marloes Dekker

Je gaat ook versterken op het moment dat je elkaar op andere manieren kunt ontmoeten en nieuwe manieren van samenwerken met elkaar wilt aangaan. We zijn supergoed in de bestuurscultuur. En als er nou één plek is waar we ook die nieuwe manieren van samenwerken, bijvoorbeeld tussen generaties, en waar we verschillende werelden kunnen verbinden, dan is het hier in het Noorden. Juist omdat hier de rust en ruimte is om dat te verkennen. Er zijn zoveel grote uitdagingen. Daar heb je tijd voor nodig: momenten om stil te kunnen staan, om met elkaar perspectieven uit te wisselen en elkaar beter te leren kennen. Dat vraagt om ruimte. Dat hebben we hier.’