Erik Driessen van Acquaint
  • Water
  • Internationaliseren

Acquaint mikt op stevige internationale groei

Na de oprichting in 2014 was de missie meteen kraakhelder. Acquaint wilde wereldwijd zorgen voor betrouwbare watervoorzieningen. Nu, 10 jaar later, heeft het waterleidinginspectiebedrijf al flinke stappen gezet. ‘De focus zal in eerste instantie vooral op de Verenigde Staten liggen.’

Erik Driessen kende geen twijfel toen hij zo’n twee jaar geleden werd benaderd om CEO te worden van Acquaint. Het bedrijf uit Leeuwarden, dat slimme tools ontwikkelt voor het inwendig inspecteren van leidingnetwerken voor drink- en afvalwater, was net de startup-fase voorbij en wilde professionaliseringsslag maken en internationaal groeien. De oprichters Rudy Dijkstra en Siemen van der Heide deden een stap terug en zagen in Erik, met bijna 20 jaar ervaring in de internationale milieu- en watertechnologie, de juiste man om leiding te geven aan de uitbouw en internationalisering van Acquaint.

‘Voordat ik ergens aan begin moet ik 100% geloven in het product en de toegevoegde waarde in de markt’, vertelt Erik. ‘Een onderneming moet aantoonbaar onderscheidend zijn. In Nederland was Acquaint voor mij het enige bedrijf in de watertechnologie dat aan die eisen voldeed. Sterker nog, ik heb in de sector heel veel innovatieve bedrijven gezien, maar de technologie van Acquaint steekt daar ver bovenuit. Bovendien beschikt het bedrijf over een jong en zeer getalenteerd team dat ik samen met mededirectielid en CFO Christine van der Valk mag supporten.’

Nieuw probleem

Inderdaad, de toegevoegde waarde is evident. Zeker nu we wereldwijd steeds vaker te maken hebben en krijgen met verouderde waterleidingen. Een groot deel van de netwerken dateert van na de Tweede Wereldoorlog en zijn na circa 70 á 80 jaar minder bestendig tegen belasting. ‘De eerste 50 jaar maak je je daar wellicht niet zo’n zorgen over’, stelt Erik. ‘Om die reden wordt het wel eens gezien als een nieuw probleem. Maar het is wel een probleem van ongekende schaal. Want als je te lang wacht met vervanging zorgen schades en lekkages, naast overlast, voor peperdure herstelwerkzaamheden. Alleen al in Nederland hebben we voor miljarden euro’s aan vervangingswaarde onder de grond liggen. Vandaar dat Acquaint handvatten biedt om het falen van leidingen te voorspellen en het beheer en onderhoud beter en slimmer te plannen.’

Het onderstreept meteen de missie van het bedrijf: wereldwijd zorgen voor betrouwbare watervoorzieningen. Dat doet Acquaint door het ontwikkelen van inspectietools die leidingeigenaren en -beheerders van ondergrondse waterleidingen een goed inzicht geven in de conditie van hun leidingen. In de levensduur en mogelijke risico’s bijvoorbeeld.

Ultrasoon sensoren

De tools zijn uitgerust met ultrasoon sensoren die geluidsgolven met hoge frequentie naar de binnenkant van de leidingwand sturen. De golven vinden hun weg door de hele wand heen, waarna ze weerkaatsen naar de sensoren aan de voor- en achterkant van de leiding. ‘Die twee echo’s geven betrouwbare inzichten over hoe de leiding er over de totale lengte aan toe is’, licht Erik toe. ‘Een tool stoppen we er aan de ene kant in en halen we er, vaak na vele kilometers, aan de andere kant van de leiding weer uit. Meestal levert een inspectie zo’n 80 gigabyte aan data op. Ze vertellen iets over de dikte en dichtheid, over eventuele zwakke plekken of andere afwijkingen en over de gesteldheid van de koppelingen waarmee de leidingen in elkaar worden geschoven. Vaak cruciale Informatie waarover leidingeigenaren en -beheerders daarvoor niet beschikten.’

Een werknemer van Acquaint op locatie

Olie- en gasindustrie

Acquaint, dat nauw samenwerkt met waterinstituut Wetsus en de Water Alliance, werd in 2014 opgericht door Rudy Dijkstra en Siemen van der Heide. Beiden waren afkomstig uit de olie- en gasindustrie waar het inwendig inspecteren van leidingen al gangbaar was. Ondanks de grote marktbehoefte bleek het echter onmogelijk om de inspectietechniek één op één over te nemen en in de watersector te introduceren. De eerste jaren bestonden dan ook voornamelijk uit onderzoek en het met een aantal drinkwaterbedrijven en waterschappen ontwikkelen van een pilot-versie. Met succes, want in de periode daarna werd Acquaint regelmatig ingeschakeld voor commerciële projecten. Sindsdien is een aanhoudende groeispurt ingezet.

Internationale groeimodel

Tijd dus om de vleugels verder uit te slaan en wereldwijd impact maken. Toen Erik in september 2022 aantrad als CEO was het bedrijf al op kleine schaal, met name met pilotprojecten, actief in de Verenigde Staten, het Midden-Oosten, Nieuw Zeeland, België en Engeland. Acquaint stond op het punt om internationaal écht te starten. Nu, anderhalf jaar later, zijn onder andere al een ruwwaterleiding in Texas en een afvalwaterleiding in Oklahoma geïnspecteerd, evenals diverse afvalwaterleidingen in Qatar.

Maar wat is nu eigenlijk de strategie? Met andere woorden: hoe ziet het internationale groeimodel van Acquaint eruit? ‘We willen in verschillende landen een partner vinden die daar onze technologie gaat aanbieden en toepassen’, legt Erik uit. ‘De opgehaalde data wordt dan naar Leeuwarden gestuurd, zodat wij voor opdrachtgevers de rapportages kunnen maken. We blijven wereldwijd nauw met alle projecten verbonden, maar laten de sales en de fysieke uitvoering door partners doen. Zij kennen de markt en zijn vertrouwd met de lokale wet- en regelgeving. Het is in onze optiek het beste model om internationaal sneller te kunnen groeien.’

Waardevolle sessie

Nadat er steeds meer nieuwe buitenlandse aanvragen binnenkwamen, werd contact gezocht met Wessel de Vries, themaspecialist Internationaal Ondernemen bij zowel YnBusiness als GroBusiness. Wessel, met een rijk verleden als exportmanager, kende Acquaint al langer en wist van de internationale ambities van het bedrijf. Meteen werd een sessie ingepland om met het MT een dag te sparren over business development en de kansen en uitdagingen op het gebied van internationaal zakendoen. Wessel besloot daarvoor ook Bram Kruijt uit te nodigen. Hij was ervan overtuigd dat de Manager Projects bij Oranjewoud Export Academy, een platform dat Friese bedrijven helpt om de export naar een hoger plan te brengen, voor Acquaint van grote waarde kon zijn.

‘Het was een waardevolle sessie waarin relevante vragen kritisch onder de loep werden genomen’, blikt Erik terug. ‘In welke landen zijn jullie nu al actief en waarom? Wat zijn voor jullie de criteria die bepalen of een land wel of geen potentie heeft? En als je dat weet, hoe pak je het dan vervolgens aan? We merkten dat we tot dan toe onze afwegingen vaak op onderbuikgevoel maakten. Gestoeld op zijn grote internationale ervaring stelde Wessel steeds de juiste vragen en hield hij ons een spiegel voor. Samen met Bram heeft hij ons erg geholpen om vraagstukken meer methodisch aan te vliegen.’

Vergelijkbare markten

Voor dit jaar streeft Acquaint naar stevige groei in het buitenland. Zo moet minstens een kwart van de omzet van over de grens komen. In de periode daarna moet dat de meerderheid van de omzet zijn. ‘We richten ons daarbij op vergelijkbare markten als Nederland’, vertelt Erik. ‘We leveren hoogtechnologische diensten en dat is uiteraard niet goedkoop. De focus zal in eerste instantie vooral op de Verenigde Staten liggen. De bewustwording rondom het verouderen van leidingen is daar groot en dus zet de centrale overheid veel druk op goed en tijdig onderhoud van de infrastructuur. Tegelijkertijd blijven we onverminderd inzetten op innovatie. We willen niet alleen groeien, maar ook beter doen wat we goed doen.’