‘Wij helpen Drentse ondernemers bij de volgende stap'
  • Partnerschappen

‘Wij helpen Drentse ondernemers bij de volgende stap’

Waar moet je zijn als je ondernemer in Drenthe bent en vragen hebt over starten, groeien, innoveren, exporteren en financieren? Of meer wilt weten over thema’s als vergroenen, digitaliseren of maatschappelijk gedreven ondernemerschap? Dan klop je aan bij Ik Ben Drents Ondernemer, een breed gedragen programma om het mkb in de provincie verder te helpen. Hoe ze dat doen? We vroegen het projectleider Floortje van Aken.’

Het initiatief Ik Ben Drents Ondernemer is gestart in 2015 en groeide uit tot een samenwerking tussen de provincie, alle Drentse gemeenten plus gemeente Hardenberg, de NOM, het MKB Fonds Drenthe, MKB Noord, VNO-NCW en de kennisinstellingen Alfa-college, Drenthe College, Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden Hogeschool. Volgens Floortje is de betrokkenheid van al deze partijen een logische ontwikkeling, want: ‘We hebben allemaal belang bij duurzame groei, werkgelegenheid en innovatiekracht in Drenthe. Om dat te versterken, willen we dichtbij ondernemers staan en hen bieden wat ze nodig hebben voor verdere groei.’

Opgeschud mkb

Door de impact van corona heeft Ik Ben Drents Ondernemer een roerige periode achter de rug. ‘Het mkb is behoorlijk opgeschud’, constateert Floortje. ‘Een deel van de Drentse ondernemers heeft het stevig voor de kiezen gehad, terwijl er ook bedrijven waren die ‘gewoon’ door konden of het zelfs drukker kregen, zoals in de maakindustrie. Wij deden wat we konden: informatie over regelingen overzichtelijk maken en een wegwijzer zijn voor ondernemers die – vaak in grote onzekerheid – zochten naar mogelijkheden om te overleven. We konden bedrijven regelmatig verder helpen, al was het schrijnend dat sommigen tussen wal en schip vielen. Dan zat er niet meer in dan een luisterend oor bieden.’

‘Hoe wrang deze crisis voor alle ploeterende ondernemers ook is, de uitzonderlijke omstandigheden brachten voor ons mkb-programma juist iets goeds’, vervolgt de bevlogen projectleider. ‘De samenwerking binnen Drenthe en op Noord-Nederlands niveau is namelijk in een forse versnelling geïntensiveerd. Daardoor kunnen we bedrijven nóg beter van dienst zijn en dat is wat de komende tijd hard nodig is. De vragen die we nu vanuit het mkb krijgen, zijn allemaal toekomstgericht. Bedrijven willen graag weer vooruit en dat is precies onze core business: ondernemers helpen bij de volgende stap. We besteden bovendien extra aandacht aan zaken waar op dit moment grote behoefte aan is. Actueel is bijvoorbeeld e-commerce, omdat de digitalisering door deze crisis in een stroomversnelling is gekomen.’

Leren van elkaar

E-commerce is deze zomer daarom het thema van de Ondernemerstafel; een korte reeks bijeenkomsten die regelmatig wordt georganiseerd door Ik Ben Drents Ondernemer. ‘Als facilitator van de Ondernemerstafels brengen we zo’n vijf à tien ondernemers samen, die allemaal vraagstukken hebben rondom hetzelfde thema’, legt Floortje uit. ‘Wij kunnen dan in één keer kennis ontsluiten naar meer bedrijven en de ondernemers hebben het voordeel dat ze onderling ervaring kunnen uitwisselen. We bieden daarbij ook een podium aan Drentse bedrijven die al verder zijn met het onderwerp, zodat zij hun geleerde lessen kunnen delen. We merken dat dit goed aanslaat, want tips die zijn gebaseerd op eigen ervaring vinden ondernemers vaak het meest waardevol.’

Het Drentse loket biedt naast de Ondernemerstafel nog meer handige tools om mkb-bedrijven die vooruit willen te ondersteunen: van 1-op-1 gesprekken met een adviseur tot online webinars, en van groeiversnellers op maat tot de voucherregeling, waarbij ondernemers subsidie krijgen om kennis in te kopen. ‘Ook organiseren we Experttafels voor vernieuwingsvragen en Financieringstafels om in de wereld van investeerders te duiken. Bij die laatste is de NOM natuurlijk een belangrijke partner, zowel met het onderdeel Flinc voor het investor ready maken van business plannen als met de financieringsmogelijkheden van de NOM. Al is de NOM ook een waardevolle partner bij het schakelen naar grootschaliger business development programma’s in Noord-Nederland, zoals de Smart Industry Hub.’

Nuttige ecosystemen

De Smart Industry Hub Noord – waarvan de NOM penvoerder is – gaat alle noordelijke bedrijven in de maak- en procesindustrie ondersteunen om slimmer te werken. Adviseur André Harmens van Ik Ben Drents Ondernemer zit dicht op het vuur. Hij zit vanuit de NOM bij het Drentse loket én is als business developer met maakindustrie als specialisme nauw betrokken bij initiatieven als de Smart Industry Hub. ‘Ik zit regelmatig bij Drentse bedrijven aan tafel, om te horen wat hen bezighoudt en waar ze behoefte aan hebben’, vertelt André. ‘Wij zijn er om maatwerk te bieden, maar ook om ondernemers te informeren over ecosystemen die nuttig voor hen kunnen zijn, zoals innovatielabs of kennishubs in Drenthe. En daarbij leg ik – vanuit de NOM – waar wenselijk ook verbinding met bredere Noord-Nederlandse programma’s.’

Floortje vult aan: ‘Ik Ben Drents Ondernemer is geen netwerkorganisatie, maar het is wel onze taak om te koppelen met initiatieven die van waarde kunnen zijn voor onze mkb-bedrijven. De vraag van ondernemers is voor ons altijd het uitgangspunt. Als we eenmaal aan het sparren zijn, ontdekken we vaak dat er nog andere behoeften achter die eerste vraag schuilen. Pas als goed helder is wat de volgende stap moet zijn, kunnen we de best passende begeleiding bieden. Vaak volstaat ons eigen aanbod en kunnen onze adviseurs maatwerk bieden, maar als de ondernemer iets anders nodig heeft, dan zorgen we voor een warme verbinding met het aanbod van andere partijen. Kortom, we helpen altijd verder als bedrijven bij ons aankloppen.’

Onderwijs en onderzoek

Ten slotte benoemt Floortje de succesvolle samenwerking met kennisinstellingen. ‘Bedrijven hoeven niet in hun eentje aan vernieuwing te werken. Ze kunnen dat doen met andere ondernemers, maar ook met studenten. Ik Ben Drents Ondernemer schakelt met kennismakelaars die zowel het mbo als hogescholen en universiteit vertegenwoordigen, om vraagstukken van bedrijven te koppelen aan onderwijs en onderzoek. Bovendien organiseren we gezamenlijk carrousels voor bijvoorbeeld groei en export, waarbij studenten aan de slag gaan met ondernemersvraagstukken. Zo werken we van alle kanten aan versterking van de Drentse economie en werkgelegenheid.’

Financiering nodig?

Beantwoord 4 simpele vragen om snel te achterhalen of je eventueel in aanmerking komt voor financiering via de NOM.

Doe de financieringscheck