A zakenman die in het bos staat

Noordelijke regio’s grootste groeiers in Entrepreneurial Ecosystem Index 2024

De drie grootst groeiende ecosystemen in de Entrepreneurial Ecosystem Index 2024 zijn noordelijke regio’s. Deze index, jaarlijks gepubliceerd door Birch en de Universiteit Utrecht, meet de vitaliteit van ondernemerschapsecosystemen in Nederland aan de hand van 10 criteria, waaronder leiderschap, financiering, netwerken en talent.

Wat houdt de EE-Index in?

Het ondernemerschapsecosysteem wordt gezien als een dynamisch netwerk van actoren en factoren, waarbij ondernemerschap wordt beschouwd als het proces waarin individuen kansen identificeren en benutten om nieuwe waarde te creëren. Het concept van het ‘ecosysteem’ benadrukt de onderlinge afhankelijkheid van de betrokken actoren en de rol van de context bij het faciliteren van ondernemerschap. Ondernemers zijn cruciale spelers binnen dit ecosysteem, waarbij ze gebruikmaken van lokale middelen en actoren om productief ondernemerschap te stimuleren. De index laat vaak een positieve correlatie zien tussen het ondernemerschapsecosysteem en de aanwezigheid van innovatieve startups en scale-ups. 

Belang voor beleidsmakers

De rol van de overheid in het ondernemerschapsecosysteem is van cruciaal belang: zij kan het ecosysteem versterken of verzwakken door middel van beleidsinterventies. Door te denken in termen van ondernemerschapsecosystemen krijgen beleidsmakers handvatten om effectief beleid te formuleren. Alle drie de Drentse deelregio’s laten een groei zien. De provincie Groningen zag één deelregio versterken, Overig Groningen (de stadsregio Groningen) groeit tot een van de sterkste ecosystemen in Nederland. De noordelijke regio's profiteren van de toegenomen investeringen in kennis en innovatie onder leiding van sterke actoren in de Stadsregio Groningen, evenals de verbeterde toegang tot financiering.

Rol NOM

De NOM heeft een belangrijke rol gespeeld in deze positieve ontwikkeling. Met initiatieven zoals ‘Goud van het Noorden’, ecosysteemontwikkeling binnen de sectoren groene chemie, energie, watertechnologie, maritiem, Life Sciences & Health, slimme maakindustrie en agrifood en een aanzienlijk financieringsvolume stimuleert de NOM samenwerking in de regio.