Foto van een persoon achter de computer en daarnaast een magazijn
  • HTSM
  • EDIH
  • Innoveren

Aanhaken bij de digitale transformatie? Welkom bij EDIH NN!

Het is aanhaken of afhaken. Daarom helpt EDIH NN regionale bedrijven om versneld te digitaliseren. De digitale innovatiehub van Noord-Nederland doet dat met een breed palet aan partners, programma’s, tools en meer. Met naast digitalisering in algemene zin een belangrijke focus op autonome systemen.

De digitale transformatie is in volle gang. Er is geen ontkomen aan. Technologieën en digitale infrastructuren worden steeds geavanceerder en hebben de kijk op innovatie, flexibiliteit en proces- en kosten- optimalisatie voorgoed veranderd. Ze bieden kansen en verdienmodellen die voorheen ondenkbaar waren. In elke sector en elke organisatie. Aanpassen is geen keuze meer, maar een noodzaak om relevant te blijven, arbeidstekorten te ondervangen en concurrentiekracht te behouden.

Digitalisering loopt dan ook als een rode draad door het beleid van de Europese Commissie (EC). Vandaar dat de EC, als cruciaal onderdeel van het Digital Europe Programme, een netwerk van meer dan 200 zogeheten European Digital Innovation Hubs (EDIH’s) subsidieert en faciliteert. Het mooie is: ook onze regio heeft zo’n hub opgericht: European Digital Innovation Hub Noord-Nederland, kortweg EDIH NN. Het nieuwe programma ondersteunt bedrijven bij het ontdekken, testen, financieren en implementeren van digitale technologieën en het bevorderen van digitale vaardigheden bij medewerkers

Katalysator

Natuurlijk, de afgelopen jaren hebben we in het Noorden al flink ingezet op een versnelling van de digitale transformatie’, vertelt Hans Praat, business developer bij EDIH NN. ‘Nu krijgen we nog meer concrete mogelijkheden om dat verder en breder uit te bouwen. Voor veel bedrijven, met name uit het mkb, blijkt het knap lastig om digitalisatie, het proces om te komen tot een digitaal bedrijf, écht te verweven in het bedrijfs-DNA. Het gaat immers om meer dan slechts het digitaliseren van bestaande processen. Het gaat ook om het gebruik van digitale technologieën als katalysator voor het creëren van nieuwe kansen, nieuwe inkomsten en het structureel vergroten van de toegevoegde waarde aan het bedrijf. Met andere woorden: het vereist ook een verandering in denkwijze en bedrijfscultuur.’

Zelflerende en zelfsturende systemen

EDIH NN, met uiteraard een Noord-Nederlandse benadering en agenda, wordt ondersteund en gefinancierd door de Europese Commissie, het ministerie van Economische zaken en Milieu en de drie noordelijke provincies. Het programma is een samenwerkingsverband tussen FME, Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden, Rijksuniversiteit Groningen, Innovatiepact Fryslân namens de eerstelijnsorganisaties (Ynbusiness, IBDO en GroBusiness) en de NOM, die als leadpartner fungeert.

Naast digitalisatie in algemene zin richt EDIH NN zich eveneens nadrukkelijk op de ontwikkeling en toepassing van zelflerende en zelfsturende systemen, ook wel autonome systemen genoemd. Om de autonomie van producten of processen te vergroten worden doorgaans combinaties van technologieën ingezet. Denk aan datatechnologie, AI, HPC, robotica of sensortechnologie om bijvoorbeeld een tractor onbemand te laten functioneren, zelf-navigerende logistieke systemen te ontwikkelen, intelligente energienetwerken op te zetten of innovatieve autonome fabrieken te realiseren.

Proeftuin

'Autonome systemen maken bedrijven en sectoren efficiënter en flexibeler,’ aldus Anna Moerbeek, projectmanager EDIH. ‘Simpelweg omdat veel werk uit handen wordt genomen en er minder fouten worden gemaakt. Niet onbelangrijk nu personeel steeds schaarser wordt. Tegelijkertijd worden autonome systemen onmisbaar om de belangrijke transities te doorlopen. Denk aan de transities in de energievoorziening, agroketen, zorg, bouw, infrastructuur en de industrie. Overal hebben we autonome systemen nodig. Bij Noord-Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen en bedrijven is volop expertise aanwezig om op dit gebied uit te groeien tot een nationale en internationale koploper. Sterker nog, de EDIH NN heeft de ambitie om dé proeftuin voor autonome systemen te worden. Een plek waar ondernemers en ontwikkelaars hun ideeën en innovaties kunnen uittesten, op één van de demonstratie- en testlocaties.’

Maar ja, waar en hoe te beginnen met digitalisatie en autonome systemen? Hoe maak je de juiste keuzes? En waar vind je de benodigde partners? Het zijn vragen waar veel bedrijven mee worstelen. Omdat ze bijvoorbeeld onvoldoende zicht hebben op wat er zoal bij komt kijken of onzeker zijn over het rendement op de investering. EDIH NN neemt drempels weg door bedrijven op een laagdrempelige en praktische manier te helpen om aan de slag te gaan. Zo kunnen ze met vragen of ambities in hun eigen provincie terecht bij de specialisten van de eerstelijnsorganisaties Ynbusiness, GroBusiness of Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO).

Scouts en innovatiemakelaars

‘Binnen EDIH NN vervullen wij een soort huisartsfunctie’, licht Dennis Carton toe. ’Met dat verschil dat wij ook ongevraagd langskomen.’ Dennis is directeur en sectorspecialist Industrie van Ynbusiness en bij EDIH NN actief als vertegenwoordiger van de scouts. ‘Of je het een ondernemersloket kunt noemen? Een beetje wel, maar dan een loket op wielen. Als scouts proberen we boven water te krijgen welke bedrijven tegen welke problemen aanlopen. Waar sta je en waar wil je naartoe? Op basis daarvan vullen wij onze dienstverlening in. Wanneer we zelf niet direct een oplossing hebben, zoeken we een partij die het bedrijf wel verder kan helpen. Vragen die te maken hebben met autonome systemen zetten we door naar één van de innovatiemakelaars.'

Gezamenlijke uitdagingen

In de kern is het programma er voor alle bedrijven in Noord-Nederland. De focus van de innovatiemakelaars van EDIH NN, ook wel brokers genoemd, ligt echter op de transitiegebieden Lifescience & Health, Agro & Food, Energie, Slimme Fabrieken, Mobiliteit en Bebouwde Omgeving. Of preciezer: binnen de transitiegebieden die ze vertegenwoordigen richten innovatiemakelaars zich specifiek op autonome systemen. Per transitiedomein zoeken ze actief naar gezamenlijke uitdagingen, om van daaruit een gezamenlijke aanpak te formuleren en innovatieprojecten te initiëren. Innovatiemakelaars brengen, kortom, bedrijven met dezelfde ambities en vraagstukken bij elkaar en bouwen daar een ecosysteem omheen. 

Waar en wanneer nodig worden bedrijven door de scouts of de innovatiemakelaars gekoppeld aan één van de Solution Providers uit de database van EDIH NN. Solution Providers zijn partijen die oplossingen en expertise inbrengen en waarmee een versnelling richting digitalisatie of de toepassing van autonome systemen kan worden ingezet.

Uiteraard is er binnen EDIH NN alle aandacht voor het opleiden van medewerkers van bedrijven. Een belangrijk, maar nogal eens onderschat onderdeel in het proces. Zo is er onder andere de Smart Makers Academy die medewerkers helpt bij het ontwikkelen of vergroten van de juiste en gewenste digitale en technologische skills.

Groot internationaal netwerk

Zoals gezegd zijn er verspreid over de hele Europese Unie tal van digitale innovatiehubs aanwezig. Dat betekent dat EDIH NN, naast samenwerking met andere Nederlandse EDIH’s, nu ook toegang heeft tot een groot internationaal netwerk. Ook daar kunnen noordelijke bedrijven natuurlijk flink van profiteren.

Dus is het aanhaken of afhaken? Om gerichte stappen te zetten heb je inzicht nodig. EDIH NN helpt je graag inzicht krijgen.