Partner

Founded in Friesland

Founded in Friesland

Founded in Friesland is het startpunt voor (aspirant) startup ondernemers in Friesland. Zij zijn een startpunt en verbinder op het gebied van kennis, inspiratie en ondersteuning. Dit met als doel om startups te faciliteren in hun groei.

Founded in Friesland wil dit onder andere realiseren door de toegankelijkheid tot financiering voor startups te vergroten.

Daar komt de samenwerking met de NOM om de hoek kijken. NOM helpt innovatieve ondernemers op weg om ze investor ready en market ready te maken en te verbinden met haar uitgebreide netwerk van financiers. In gezamenlijkheid werken we toe naar een diverser én sterker noordelijk ecosysteem.