Longreadsmockup (4) (1)
Longreads

Van zorg naar gezondheid

Gezond leven als kracht van het Noorden.

Hoewel er wat roken betreft het nodige voortschrijdend inzicht heeft plaatsgevonden, laat het verhaal van Boomgaard goed zien dat er vroeg bewustzijn was dat gezond leven meer is dan ’niet ziek zijn’. Hier biedt het Noorden kansen. Er is ruimte, rust en (relatief) schone lucht. Er zijn ziekenhuizen, toonaangevende kennisinstellingen en brede mogelijkheden tot sport en beweging. Anno 2022 kwam Groningen naar boven als de gezondste stad van Nederland, op de tweede plaats gevolgd door Emmen. In lijstjes van de gezondste provincies scoort Fryslân traditioneel hoog.         

Toch is de lijn van de gezonde Boomgaard naar gezonde lijstjes niet zo direct als deze misschien lijkt. Met sociaaleconomische achterstelling en vervuilende industrie kampt het Noorden ook met factoren die juist slecht zijn voor de gezondheid, en nog altijd een weerslag hebben op de levensverwachting. Bovendien bleef curatieve zorg (in plaats van preventieve zorg) lang dominant. Door samen te werken en de kwetsbaarheden aan te grijpen als aanjager voor verandering, ontwikkelde Noord-Nederland zich desalniettemin als een regio voor gezond leven.

Een academisch ziekenhuis   

Om een brug te slaan tussen de academische theorie en de medische praktijk, nam hoogleraar Geneeskunde Evert Jan Thomassen à Thuessink aan het einde van de achttiende eeuw initiatief tot het stichten van een academisch ziekenhuis. In 1797 opende het Nosocomium Academicum haar deuren in het Groene Weeshuis. Niet veel later, na de dreiging van een tyfusepidemie, opende het stadsbestuur van Groningen eveneens een hospitaal. Dit zogenaamde Armen-Ziekenhuis fuseerde in 1852 met het Nosocomium Academicum tot het Algemeen Provinciaal Stads- en Academisch Ziekenhuis (APSAZ).

Longreadsmockup (4) (1)
Verder lezen? Download de longread - Gezond leven Download hier