Janny Peltjes in een kas met planten
  • AgroFood
  • Investeren

Groeifinanciering voor de HLB Groep – Van lab naar het veld

De HLB Group helpt de agroketen in de transitie naar een toekomstbestendige landbouw. Het bedrijf wil doorgroeien en de sector verrijken met nog meer kennis en innovaties. Onlangs werd een financiering opgehaald bij de NOM en Horizon Flevoland. Het geld wordt onder meer gebruikt voor de bouw van een nieuwe kweeklocatie in Dronten.

Ze speelde al van jongs af piano en overwoog ooit het conservatorium. Toch koos Janny Peltjes voor een studie aan de agrarische hogeschool in Dronten. ‘Het was vooral de combinatie van ondernemerschap en werken in de landbouw die me aansprak’, vertelt de oprichtster en CEO van de HLB Group, een groep bedrijven die elk vanuit hun eigen expertise een bijdrage leveren aan een efficiënte en duurzame landbouw. ‘Bovendien wilde ik iets kunnen betekenen voor de verduurzaming van de landbouw in brede zin. Die ambitie is altijd gebleven.’

In 1998 werd Janny gevraagd om directeur te worden van het Hilbrands laboratorium (HLB). Het lab, destijds gevestigd in Assen en later verhuisd naar Wijster, was in 1963 opgericht toen de aardappelteelt werd bedreigd door aardappelmoeheid, een door aaltjes veroorzaakte plantenziekte. ‘Het HLB, dat werd gefinancierd door het ministerie en het toenmalige Landbouwschap, stond voor een belangrijke keuze’, blikt Janny terug. ‘Of opgaan in een grote organisatie of zelfstandig verdergaan. Zo is in 1999 de private vorm van het HLB ontstaan. Vanaf dat moment moesten we dus onze eigen broek ophouden.’

HLB-GroeneVlieg005
Janny peltjes, CEO HLB Group

Integrale benadering

Waar eerder de nadruk lag op de aardappelteelt, besloot Janny de innovatie- en kennisontwikkeling op het gebied van plant- en bodem- gezondheid te verbreden naar de gehele open teelt sector. In de daar opvolgende jaren werd door acquisities steeds meer waarde aan de dienstverlening van het HLB, dat werd omgedoopt tot de HLB Group, toegevoegd. Naast het Hilbrands Laboratorium bestaat het bedrijf inmiddels uit De Groene Vlieg, Nutriënten Management Instituut (NMI), Clear Detections en AgroCares.

‘Onze kracht schuilt in een unieke combinatie van onderzoek, diagnostiek, advies en innovatieve meetsystemen’, onderstreept Janny. ‘Wij slaan een brug tussen wetenschap en praktijk en brengen kennis, technieken en systemen van het lab naar het veld. Dit doen we aan de hand van een integrale benadering. Simpelweg omdat een gezonde bodem en een gezond gewas onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.’

"Onze kracht schuilt in een unieke combinatie van onderzoek, diagnostiek, advies en innovatieve meet- systemen."

JANNY PELTJES, CEO HLB GROUP

Steriele uienvliegen

De HLB Group heeft zich ontwikkeld tot een toonaangevende speler in het streven naar een toekomstbestendige sector. Maar het bedrijf wil doorgroeien en nog meer kennis naar de praktijk brengen. Zeker nu de landbouw en de agrofoodketen voor steeds grotere uitdagingen staan.

‘Ondanks de sterke kennisinfrastructuur in Nederland is het knap lastig om wetenschappelijke inzichten te vertalen naar het veld’, weet Janny. ‘Je kunt wel iets meten of onderzoeken, maar het gaat erom wat de boer er op het veld mee kan. De boer moet uiteindelijk de revenuen krijgen van alles wat wij doen. Zo zijn we bij De Groene Vlieg Bio Control in Dronten, een onderdeel van de groep, momenteel druk bezig met het bouwen van een faciliteit voor het kweken van steriele uienvliegen. Het is onze tweede kweeklocatie, want in het Zuid-Hollandse Nieuwe-Tonge beschikken we al over een dergelijke faciliteit. Dat betekent dat we in Dronten de productie van steriele uienvliegen ruimschoots kunnen verdubbelen en dus een grotere markt kunnen bedienen.’

Gevreesde plaag

De uienvlieg is wereldwijd een gevreesde plaag in de teelt van uien. Eén van de meest duurzame methoden voor plaagbeheersing is de Steriele Insecten Techniek (SIT), een techniek die in de jaren 80 door De Groene Vlieg is geïntroduceerd. De gekweekte vliegen worden met radioactieve stralen gesteriliseerd en langs uienpercelen uitgezet, waarna ze met wilde uienvliegen concurreren in de productie van nageslacht. ‘Door wekelijks voldoende steriele insecten los te laten en te monitoren kun je een plaag, zonder gebruik van chemische middelen, beheersbaar houden’, verduidelijkt Janny. ‘Tot voor kort werd het steriliseren gedaan door een gespecialiseerd bedrijf uit België. Sinds we zelf een sterilisatie apparaat hebben aangeschaft gaan we het in eigen beheer doen.’

HLB-GroeneVlieg003
Janny peltjes, CEO HLB Group

Klimaatbeheersing

Insectenkweek is uiterst gevoelig voor invloeden van buitenaf. Dus vraagt het realiseren van een kweekfaciliteit om een flinke investering in vooral klimaatbeheersing. Vandaar dat onlangs een groeifinanciering werd opgehaald bij de NOM en Horizon Flevoland. ‘Mede door het in Wijster gevestigde Hilbrands Laboratorium zijn de groepsactiviteiten nauw verbonden met het Noorden’, vertelt Ruud van Dijk, investment manager bij de NOM. ‘Sterker nog, het is in onze regio een belangrijke specialist op het gebied van plant- en bodemgezondheid. De onderlinge samenhang van activiteiten zorgt er bovendien voor dat de HLB Group de landbouw en agroketen op nagenoeg alle relevante fronten kan ondersteunen.’

Ook Horizon Flevoland gaf aan het bedrijf vanuit hun Groeifonds graag te willen financieren. Niet in de laatste plaats omdat in Flevoland traditioneel veel uienteelt plaatsvindt en de HLB Group in Dronten op alle niveaus werkgelegenheid creëert.

Tijd krijgen

Naast uitbreiding van de kweekactiviteiten worden de investeringsgelden gebruikt om ook de andere bedrijven uit de HLB Group te helpen groeien. Vooral op het terrein van verdere digitalisering en het ontwikkelen van innovatieve meetsystemen bij HLB en AgroCares, een agritechbedrijf dat is gespecialiseerd in datagedreven landbouw en sensortechnologie.

Dat de transitie van de landbouw hard nodig én urgent is, is duidelijk. Maar de sector moet daarvoor wel de tijd krijgen, zegt Janny. ‘Er is gewoon heel veel mogelijk. Er zijn zoveel technologische oplossingen. Kijk bijvoorbeeld eens naar robotisering. Nog niet zo lang geleden was dat bijna een verboden woord. Want de boer moest zelf de koeien zien en voelen. Als je nu kijkt wat een melkrobot aan data verstrekt en hoe je daarmee de gezondheid van koeien kunt sturen, dat is gigantisch. Nagenoeg hetzelfde gebeurt nu ook in de plantensector. Zo kun je op basis van data veel gerichter kijken naar wat een individuele plant nu echt nodig heeft. Dat is wat anders dan een veld in zijn totaliteit op dezelfde manier te behandelen. En zo blijft de sector zich, op weg naar een duurzame toekomst, voortdurend ontwikkelen.’