Ondernemers HULO
  • IT
  • Investeren

Hulo biedt oplossing voor dreigend watertekort

Hulo uit Leeuwarden heeft een technologie ontwikkeld om verspilling van drinkwater tegen te gaan. Na succesvolle pilots en een investering van Lumo Labs en het Netherlands Enabling Water Technology (NEW) Fund, maakt de startup zich op om wereldwijd impact te maken. 

Waterschaarste is wereldwijd een groeiend probleem. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verwacht zelfs dat de helft van de wereldbevolking op korte termijn permanent te maken krijgt met waterschaarste. Ook het scenario dat het RIVM schetst over de drinkwatervoorziening in ons eigen land is niet bepaald rooskleurig. Als we niet snel handelen, waarschuwt het kennis- en onderzoeksinstituut, dreigt in heel Nederland in 2030 een drinkwatertekort te ontstaan.

Naast klimaatverandering en verontreiniging is waterverspilling een belangrijke oorzaak voor het tekort aan voldoende schoon water. Zo gaat door barsten en gaten in leidingen overal ter wereld veel drinkwater verloren. Alleen al in Europa bereikt een kwart van het drinkwater door lekkende leidingen nooit de kraan. Er is, kortom, dringend behoefte aan oplossingen voor beter en efficiënter waterbeheer. 

Overduidelijk potentie

Een bedrijf dat daarbij een rol van betekenis kan spelen is Hulo. De startup uit Leeuwarden, een spin-out van Leeuwarder bedrijf Acquaint, biedt een geavanceerde AI-oplossing om verspilling van drinkwater tegen te gaan. ‘We ontwikkelen algoritmen en machine learning-modellen om snel en realtime lekkages in leidingen te detecteren en te lokaliseren’, vertelt CEO en medeoprichter Robbert Lodewijks. ‘De technologie, deels geïnitieerd vanuit onderzoek dat we bij Wetsus hebben gedaan, is getest bij Nederlandse waterbedrijven. De resultaten toonden aan dat onze oplossing overduidelijk potentie heeft. ’   

Hulo maakt gebruik van bestaande sensoren die wereldwijd in nagenoeg elk leidingnetwerk aanwezig zijn om de waterdruk en waterstroom te meten. Op basis van de realtime data kunnen algoritmen lekken en andere afwijkingen in het netwerk detecteren en tegelijkertijd de locatie aangeven. Als er onverhoopt ergens water weglekt wordt een alarm geactiveerd, zodat een waterbedrijf op de betreffende locatie onmiddellijk actie kan ondernemen. 

Geen historische data

Het geven van een seintje bij een mogelijke lekkage is an sich niet uitzonderlijk.  ‘Alleen richten bestaande technologieën zich doorgaans maar op één sensor, bijvoorbeeld een flowsensor om de volumestroom te meten’, legt Robbert uit. ‘Bovendien wordt daarbij gebruikgemaakt van historische data, veelal gegevens van de voorgaande twee jaar die worden onderzocht op patronen. Met als gevolg dat regelmatig onterecht een alarm wordt afgegeven.’

Want ja, een afwijkende flow hoeft niet altijd te duiden op een calamiteit. Denk aan pauzes of direct na afloop van belangrijke evenementen op tv, wanneer mensen massaal het toilet bezoeken. Er stroomt dan logischerwijs aanzienlijk meer water dan normaal door de leidingen. Voor traditionele systemen vaak reden om te alarmeren, terwijl het systeem van Hulo het aantal valse alarmen juist tot een minimum reduceert. Simpelweg omdat de technologie geen historische data vergelijkt, maar kijkt hoe de verschillende sensoren zich realtime ten opzichte van elkaar gedragen.  

Impact maken

In Nederland, waar zo’n vijf procent van het water in het drinkwaternet verloren gaat, doen we het nog relatief goed. Maar toch: als je daar een procent van afsnoept wordt flink wat verspilling voorkomen. ‘Elders in de wereld loopt de waterverspilling soms op tot wel  50%’, weet Robbert. ‘Niet alleen in gebieden als Afrika of Azië, maar ook in landen om ons heen.’ 

En dus wil Hulo internationaal impact maken. Vooral in regio’s waar waterschaarste en lekkages het meest kritiek zijn. De missie van de startup is dan ook veelzeggend. ‘We willen in 2030 vier miljard Olympische zwembaden aan drinkwater bespaard hebben’, zegt Robbert. ‘Ambitieus, dat zeker. Maar het geeft wel aan waar we voor staan en waar we naartoe willen.’ 

Schaalbaarheid

Om wereldwijd écht het verschil te kunnen maken wil het bedrijf de cloudoplossing verder optimaliseren en de schaalbaarheid vergroten. Om dat proces te versnellen was Hulo op zoek naar groeifinanciering. Met resultaat, want onlangs besloten Lumo Labs, een AI-investeerder uit Eindhoven, en het Netherlands Enabling Water Technology (NEW) Fund gezamenlijk in de startup te investeren. NEW is een consortium (Wetstus, RUG, Deltares en NOM) dat veelbelovende initiatieven op het gebied van watertechnologie ondersteunt. 

Wereldspeler

‘Intelligent en efficiënt beheer van watersystemen is voor ons een belangrijk aandachtsgebied’, onderstreept Boudewijn Hulst, Investment Manager bij NEW. ‘De oplossing van HULO sluit daar natuurlijk perfect op aan. Ook zijn we blij dat we deze investering samen met Lumo Labs kunnen doen. Vanwege hun expertise op het gebied van AI, uiteraard, maar ook omdat ze beschikken over een sterk team van venture advisors dat veel waarde toevoegt aan een startup als Hulo. Alles wijst op een mooie toekomst voor het bedrijf. Sterker nog, als Hulo deze ontwikkeling blijft volhouden kan het daadwerkelijk uitgroeien tot een wereldspeler.’