Nom Kantoor Foto 49 Sander Blom Films
  • Investeren
  • Exits

Annemieke Wouterse ‘Een geslaagde exit is meer dan een mooi rendement’

Annemieke Wouterse 2021 01 Annemieke Wouterse

Als je als NOM investeert in veelbelovende innovatieve bedrijven en tevens aandeelhouder wordt komt er een moment dat je afscheid van elkaar gaat nemen. De tijd is dan rijp om een zogeheten exit te maken en ons aandelenbelang te verkopen. In deze blog vertelt Investment Manager Annemieke Wouterse hoe zo’n traject in grote lijnen verloopt en waar voor de NOM de speerpunten liggen.

Zo nu en dan wordt er in de media bericht over één van onze exits. Toch treden we er niet altijd uitgebreid mee naar buiten. De kopende partij houdt logischerwijs graag de regie in handen en wil soms niet te veel kwijt over de details van de deal. Dat betekent dat we publicitair dan voorzichtig moeten manoeuvreren. Omdat we afspraken nakomen, uiteraard, maar ook omdat we koste wat het kost willen dat de deal doorgaat. Want een exit is van wezenlijk belang voor een regionale ontwikkelingsmaatschappij als de NOM.

De opbrengsten van dit soort deals kunnen we immers weer herinvesteren in nieuwe innovatieve initiatieven in Noord-Nederland. Dat is ook precies wat we doen. We investeren en worden medeaandeelhouder om samen met het bedrijf waarde te creëren. Als we daarin slagen verkopen we onze aandelen aan een andere partij en gebruiken de opbrengst om bijvoorbeeld andere startups en scale-ups te helpen groeien naar een volgende fase.

Wat zijn de plannen van de koper?

Het realiseren van een exit vraagt doorgaans om het zorgvuldig managen van verschillende belangen. Voor de NOM is dat wellicht een nog grotere uitdaging dan voor traditionele investeerders. Eenvoudigweg omdat we meer wensen dan alleen een goed rendement. Wij vinden het net zo belangrijk dat we een bedrijf achterlaten dat op eigen benen staat en in Noord-Nederland een mooie toekomst tegemoet gaat. De plannen van de kopende partij moeten daar dus nadrukkelijk aan bijdragen. Vandaar dat we vooraf helder en inzichtelijk willen hebben of de intenties van de koper passen bij de doelstelling van de NOM.

Geen vaste deadline

Een voordeel van de NOM is dat we een soort evergreen zijn. We hebben geen fonds dat op enig moment sluit, waarna je alle participaties uit dat fonds moet verkopen. We zitten, met andere woorden, niet vast aan een specifieke deadline. Toch moet een eventuele exit na een jaar of zeven á acht wel nadrukkelijk op de agenda staan. Hoe zitten we er met z’n allen in? In welke fase zit het bedrijf en wat is het toekomstperspectief? En wat zou een goede exit kunnen zijn?

Maar, zoals gezegd, zijn we flexibel in de duur van een participatie. Die kan dus best langer zijn die zeven á acht jaar. Er moet gedurende die periode dan wel echt een rol zijn voor de NOM. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er nog iets moet worden doorontwikkeld, er een fabriek moet worden gebouwd of dat er nog behoefte is aan het inzetten van een paar innovatieve routes. We blijven dan onverminderd ruimte, kennis en support bieden om het bedrijf verder te brengen. Net zo lang tot het bedrijf verkoopklaar is.

Wanneer is een bedrijf verkoopklaar?

Een bedrijf wordt in de regel als verkoopklaar beschouwd wanneer het voldoet aan een reeks criteria en voorbereidingen heeft getroffen om het aandelenbelang van de NOM succesvol te kunnen verkopen aan een andere partij. Zo moet het kunnen aantonen dat het winstgevend is of potentieel winstgevend kan worden, inclusief een strategie om het groeipotentieel te blijven benutten. Daarnaast moeten alle belangrijke documenten en contracten, zoals jaarrekeningen, arbeidsovereenkomsten, notulen van aandeelhoudersvergaderingen, licenties en patenten beschikbaar en voor potentiële kopers gemakkelijk toegankelijk zijn. En uiteraard moet het bedrijf een duidelijke exit-strategie voor ogen hebben.

Soorten exit-strategieën

Er zijn verschillende soorten exit-strategieën. Een beursgang bijvoorbeeld. Of de verkoop van het aandelenbelang aan de ondernemer of een andere medeaandeelhouder. Een exit-strategie die wij bij de NOM veel tegenkomen is de verkoop aan een strategische partij. Meestal een partij die in dezelfde sector opereert als het bedrijf en synergievoordelen uit de koop hoopt te halen, doordat producten, diensten of expertise elkaar kunnen versterken. Dikwijls zijn ze bereid hier extra voor te betalen.

Soms zoeken strategische partijen zelf het contact. In andere gevallen gaat de NOM of een medeaandeelhouder actief op zoek naar een ideale koper. Regelmatig schakelen we een organisatie in die ons bij die zoektocht ondersteunt. Een specialist die de markt en de spelers in die markt goed kent en dus weet waar mogelijkheden liggen. Ze kunnen ervoor zorgen dat we op het juiste niveau en bij juiste mensen binnenkomen. Tegelijkertijd kunnen ze helpen met het maken van een pitch en het opstellen van een investment memorandum, een soort verkoopbrochure waarin alle relevante informatie over het bedrijf aan potentiële kopers wordt gepresenteerd.

Van teaser tot serieus bod

Om de nieuwsgierigheid te prikkelen sturen we vaak eerst een teaser. Als er oprechte interesse is volgt een Non-Disclosure Agreement (NDA), een geheimhoudingsovereenkomst waarin wordt afgesproken hoe er in het traject met bedrijfsgevoelige en vertrouwelijke informatie wordt omgegaan. Als potentiële kopers vervolgens aangeven graag te willen onderhandelen kunnen ze een non-binding offer uitbrengen. Zo’n niet-bindend voorlopig bod is bedoeld om de verkopende partij alvast een idee te geven van wat de potentiële koper qua prijs en voorwaarden in gedachten heeft. Daarna kunnen ze, als alles in orde is, starten met het due dilligence-onderzoek. Meestal is er uiteindelijk één partij die zegt: ik wil exclusiviteit, meer de diepte in en een serieus bod neerleggen.

Natuurlijk, een succesvolle exit is de kroon op ons werk. We hebben tenslotte geïnvesteerd in een bedrijf dat daarna een prachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt. Desondanks geeft het een dubbel gevoel. Scheiden doet ook bij een exit een beetje lijden. Je raakt een bedrijf kwijt waar je een lange periode, en zeker op het laatst, intensief mee bent opgetrokken. Nu gaat het bedrijf verder zonder de NOM. Maar trots overheerst. Zeker als het bedrijf in Noord-Nederland verder kan groeien en bloeien en wij er een goed rendement op konden maken. Want ja, dat zijn voor ons de mooiste exits.

Whitepaper Impact van Investeerders
De impact van investeerders op je bedrijf

In dit whitepaper leer je:

  • Waar je mee te maken krijgt als je gaat samenwerken met investeerders
  • Verschillen en overeenkomsten tussen bancaire financiering, achtergestelde lening en aandelen kapitaal
  • Op welke manier de NOM als investeerder jou kan helpen