Allard van der Horst 'Scherpere keuzes door sectorfocus'
  • Investeren

Allard van der Horst ‘Scherpere keuzes door sectorfocus’

Allard Van Der Horst 2021 01 Allard van der Horst

Bij de NOM zijn we graag proactief. Want als investeerder van risicokapitaal is het belangrijk om vooraan te staan bij vernieuwende sectoren. Daar waar de innovaties zijn. Zodat we veelbelovende spelers en initiatieven vroegtijdig herkennen. We willen daarin de beste keuzes maken en mede daarom werken we bij de NOM in sectorteams. Met meer focus dus. In deze blog vertel ik hoe we met deze aanpak onze rol als businesspartner in Noord-Nederland versterken.

De NOM was altijd al méér dan een kapitaalverstrekker. We stimuleren het Noord-Nederlandse ondernemersklimaat, jagen business development aan, versterken de regio met het binnenhalen van (inter)nationale bedrijven en bieden naast financiering ook een waardevol netwerk. Alles is erop gericht om ondernemers verder te brengen. Omdat we daar als investeerder met publiek durfkapitaal belang bij hebben, maar vooral omdat de regionale economie daar baat bij heeft. Als NOM richten wij ons daarbij bewust op duurzame vernieuwing in zeven sectoren: Agri & Food, Chemie, Energie, HTSM (high tech systems and materials), IT & Artificial Intelligence, Life Sciences & Health en Watertechnologie.

Meer verdiepen

Het zijn alle zeven vernieuwende sectoren waar veel ontwikkeling gaande is. Sectoren die bovendien steeds specialistischer worden en die vaak eigen ecosystemen hebben in Noord-Nederland. Zoals de New Energy Coalition, Chemport en de WaterCampus. Om die reden gaan wij als investment managers binnen de NOM niet langer als generalisten allemaal álle mogelijke financieringsaanvragen behandelen, maar verdelen we die onder onze sectorteams. Zodat mijn collega’s en ik ons voortaan nog meer kunnen verdiepen in deze aandachtsgebieden. Brede voelsprieten hebben in de noordelijke regio blijft essentieel, maar het begint met focus en sectorkennis.

Slim verdelen

In de praktijk betekent deze stap dat iedere investment manager van de afdeling Investeren voortaan deel uitmaakt van één of twee sectorteams, waarbij ieder team zich dus richt op één sector. Op deze manier willen we de sectoren zo optimaal mogelijk bedienen, samen met andere NOM-collega’s, die zich óók op diezelfde sectoren focussen. Waarbij we de taken en netwerken slim verdelen over de noordelijke regio’s, zodat we in alle provincies (pro)actief betrokken zijn bij de ontwikkelingen binnen die specifieke sector. De ene keer door de regie te nemen in financieringsvraagstukken, de andere keer door deel te nemen aan bestaande ecosystemen of een onderdeel op te pakken. En altijd door verbindingen te leggen en (sector)kennis te bundelen. Ook binnen de NOM zelf, door te schakelen met collega’s die zich bezighouden met business development, ecosysteemontwikkeling of (inter)nationale acquisities.

Regio versterken

Wat de ondernemers en Noord-Nederlandse regio bij deze aanpak winnen? Dat wij op basis van gedegen sectorkennis en bijbehorende netwerken beter risico’s én kansen kunnen inschatten. Dat we scherpere keuzes maken als investeerder: soms eerder ‘nee’ zeggen en daardoor juist vaker ‘ja’ tegen spelers en initiatieven die – op basis van onderbouwde inschattingen – de sector en de regionale economie gaan versterken. En als wij door focus in onze betrokkenheid meer (sector)gerichte kennis opdoen én delen, kunnen ook de ondernemers die wij financieren sneller doorontwikkelen. Als investment managers zijn wij altijd breed georiënteerd geweest en als compleet team blijft dat uiteraard zo. Opgeteld zijn we actief in alle zeven sectoren, terwijl we individueel niet meer álles hoeven bij te houden. Dat is slimmer, efficiënter en het helpt keuzes te maken die uiteindelijk de hele regio ten goede komen.

Allard van der Horst
Investment manager met focus op sectoren HTSM en Watertechnologie

Whitepaper Impact van Investeerders
De impact van investeerders op je bedrijf

In dit whitepaper leer je:

  • Waar je mee te maken krijgt als je gaat samenwerken met investeerders
  • Verschillen en overeenkomsten tussen bancaire financiering, achtergestelde lening en aandelen kapitaal
  • Op welke manier de NOM als investeerder jou kan helpen