Tristan Dikkers: ‘Een financieringsaanvraag vereist een gedegen voorbereiding’
  • Investeren

Tristan Dikkers: ‘Een financieringsaanvraag vereist een gedegen voorbereiding’

Tristan Dikkers Tristan Dikkers

Of je nu een bedrijf start of als onderneming wilt groeien, eigenlijk altijd is er behoefte aan geld. Maar een financiering krijg je niet zomaar. Er is veel waar je op moet letten en waaraan je moet voldoen. In deze blog vertel ik hoe we financieringsaanvragen bij de NOM beoordelen en hoe zo’n proces van lead screening globaal verloopt.

Als investment analist zie ik wekelijks meerdere leads voorbij komen. Ze benaderen de NOM telefonisch, via de website of komen binnen via ons netwerk. Om een eerste inschatting te maken worden deze leads door mij en de andere investment analisten onderworpen aan een screening. Als wij denken dat de financieringsaanvraag voldoende interessant is, schuift een investment manager aan. Samen beoordelen we of het ook echt de moeite waard is om een investeringstraject te starten.

Helaas moeten we regelmatig ondernemers teleurstellen. Simpelweg omdat de aanvraag niet past binnen de gestelde kaders of het businessplan onvoldoende onderbouwd of niet compleet is. Inderdaad, het aanvragen van een financiering vereist een gedegen voorbereiding en vooral een goed inzicht in de criteria van de verschillende fondsen. Want naast de NOM zijn er ook de regionale fondsen die wij beheren: de FOM (Fryslân), het MKB Fonds Drenthe en het Groeifonds. Elk met hun eigen investeringsvoorwaarden. Ingewikkeld? Nee hoor. Op de website www.geldvoorgroei.nl, die ik zelf regelmatig als geheugensteuntje gebruik, staat per fonds een overzicht van alle harde criteria en andere relevante informatie. Raadzaam dus om daar vooraf even een kijkje te nemen.

Hoe gaat het in z’n werk?

Terug naar de lead screening, zoals wij het beoordelen van financieringsaanvragen noemen. Hoe gaat dat nu in zijn werk? Als een aanvraag bij ons binnenkomt, is door de ondernemer doorgaans al een korte checklist ingevuld. Daarin geeft hij of zij aan of het bedrijf wel of niet is gevestigd in één van de noordelijke provincies, hoe hoog het gewenste financieringsbedrag is, of er al een businessplan ligt en in welke sector het bedrijf actief is. Zo hebben we meteen een indruk of de propositie eventueel bij de NOM of één van de regionale fondsen past.

Hoe en waarom?

De informatie uit de checklist is natuurlijk maar beperkt. Als het bedrijf nog niet bij ons bekend is, zoeken we daarom (eerst) telefonisch contact met de ondernemer om meer over het bedrijf en het hoe en waarom van de aanvraag te weten te komen. Voor een financiering van bijvoorbeeld de NOM is het een voorwaarde dat de onderneming innovatief en/of onderscheidend is. Dat zorgt nogal eens voor interessante discussies. De ideeën over wat nu wel of niet innovatief is kunnen soms behoorlijk uit elkaar liggen.

Wat de NOM onder innovatief en onderscheidend verstaat? Er moet sprake zijn van een vernieuwende oplossing voor een bestaand probleem of een nieuwe markt. Het product of de dienst moet, kortom, een aantoonbare verbetering in zich dragen en niet alleen de huidige standaard dienen. Bij voorkeur is de innovatie ook gelinkt aan minimaal één van de drie transitiethema’s waar de NOM zich op richt: Duurzamer, Gezonder en Slimmer. Thema’s dus die bijdragen aan belangrijke maatschappelijk vraagstukken. En waarin in Noord-Nederland de zeven (top)sectoren een grote rol van betekenis kunnen spelen: Chemie, Energie, Agrifood, Life sciences & health, ICT, High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en Watertechnologie.

Zoals gezegd gelden de genoemde criteria voor de NOM. De regionale fondsen stellen weer andere financieringseisen. Als blijkt dat je bedrijf bij meerdere fondsen terecht kan, dan kun je uiteraard bij al die fondsen een aanvraag indienen. Ik zou er zelfs geen moment over twijfelen. Het komt regelmatig voor dat de NOM samen met de regionale fondsen financiert.

Is er sprake van serieuze groeipotentie?

Na het eerste telefonische gesprek gaan we, als er genoeg aanknopingspunten zijn, verder de diepte in. Er volgt dan een uitgebreid onderzoek. Dat begint met het opvragen van het businessplan. Het plan wordt door de investment analisten doorgenomen. Als we daarna nog steeds zo enthousiast zijn, kunnen alle direct betrokkenen bij de NOM er hun mening over geven. Vaak gevolgd door een kennismakingsgesprek tussen de ondernemer, de investment analist en de investment manager.

Maar wat verwachten we nu eigenlijk van een businessplan? Waarom is het zo belangrijk en waar moet het aan voldoen? Heel eenvoudig: we verwachten dat in een businessplan alle relevante onderdelen van je bedrijf worden beschreven, zoals:

Het product

Wat is het voor product (of) en welk probleem lost het op? En wat maakt het nu zo innovatief en/of onderscheidend?

De markt

Is er, op korte en lange termijn, voldoende markt voor je product? Laat marktonderzoek zien dat er sprake is van een echte klantbehoefte of is het gebaseerd op je eigen aanname? En met welke strategie ga je de markt benaderen?

Het businessmodel

Het is mooi wanneer het product en de markt veelbelovend zijn. Maar voor een investeerder is het minstens zo belangrijk om te weten hoe je omzet genereert en winst maakt. In het businessmodel beschrijf je dus de waarde van je bedrijf voor de consument en de prijsstrategie. Goed onderbouwd, uiteraard.

Het team

We moeten het volste vertrouwen hebben in het huidige team. Voor zowel de NOM als de regionale fondsen een cruciale voorwaarde om te investeren. Of meer precies: alle competenties die nodig zijn om het bedrijf tot een succes te maken moeten in het team aanwezig zijn. Zo niet, dan moet voor het team in elk geval duidelijk zijn welke aanvulling er nodig is. Natuurlijk, tijdens de gesprekken komt dat grotendeels aan bod, maar we willen ook dat het terugkomt in het businessplan.

Het financieel plan

In de kern gaat het hier om een cijfermatige vertaling van je businessplan. Wat zijn bijvoorbeeld verwachte inkomsten en uitgaven. Maar ja, veel leads die bij ons binnenkomen zijn start-ups die nog niet of nauwelijks omzet hebben gegenereerd. In dat geval kijken we vooral naar waar ze de beoogde investering aan gaan besteden, wat er de komende periode mee bereikt wordt en of de investering realistisch is in de fase waarin de onderneming op dat moment opereert.

Goed inzicht in de groeipotentie van je onderneming

Kortgezegd komt het erop neer dat je helder en realistisch kunt aangeven wat je met je product of dienst wilt bereiken en hoe je dat wilt doen. Maar ook: welke risico’s kleven hieraan en zijn die ook te verifiëren? Voordat we daadwerkelijk besluiten te investeren verwachten we, met andere woorden, een goed inzicht in de groeipotentie van je onderneming. Als dat positief is en je ook nog eens aan de gestelde criteria voldoet, ja, dan is er een goede kans dat het financieringstraject succesvol kan worden afgerond.

Financiering nodig?

Beantwoord 4 simpele vragen om snel te achterhalen of je eventueel in aanmerking komt voor financiering via de NOM.

Doe de financieringscheck