8 dingen die investeerders bij jou willen zien
  • Investeren
  • Investor ready worden

8 dingen die investeerders bij jou willen zien

Je hebt een startup die al goed draait en inkomsten genereert. Maar om de volgende stap in je groei te zetten, heb je externe financiering nodig. Met jou zijn er veel meer bedrijven die bij investeerders aankloppen, dus is het belangrijk ervoor te zorgen dat je opvalt. Daarom zetten we in dit artikel op een rijtje welke zaken je op orde moet hebben, zodat een investeerder eerder geneigd is om in jouw bedrijf te investeren.

Niet elke investeerder is hetzelfde

Voordat we beginnen, is het belangrijk om aan te geven dat niet elke investeerder precies dezelfde dingen belangrijk vindt. De ene baseert zijn beslissing misschien vooral op feiten, terwijl de ander de persoonlijke klik met jou en je team juist zwaarder laat wegen. Ook neemt bijvoorbeeld niet elke investeerder even grote risico’s. Er zijn wel een aantal zaken waar bijna elke investeerder op let. Heb je die dingen goed voor elkaar? Dan is je businessplan waarschijnlijk investor ready, en kun je op zoek naar investeerders.

Een toegewijd team

Het komt vaak voor dat ondernemers al een bedrijf runnen en er een startup naast willen doen. Dat is niet goed of fout, zolang een ondernemer maar voldoende tijd aan zijn startup kan besteden. Alleen dan is er commitment en executiekracht. Of de ondernemer heeft iemand gevonden die de kar wil trekken en er vol voor gaat. Financiers willen zien dat jij en je team er alles aan doen om de startup tot een succes te maken. Tot slot gaat het er ook om dat je team passie en drive laat zien, al kun je dat pas echt tonen als je al bij een investeerder aan tafel zit.

Meer dan een idee

Natuurlijk denk je dat jouw bedrijf die gouden speld in de hooiberg is, net als elke trotse ouder. Toch is de kans groot dat een investeerder al eens een vergelijkbaar idee voorbij heeft zien komen. Zo werkt het nu eenmaal: als er een probleem is, zullen er altijd meer mensen zijn die dat probleem willen oplossen. Zorg er wel voor dat je goede idee ondersteund wordt door voldoende bewijs dat het in de echte wereld gaat werken. Dat brengt ons op het volgende punt.

Probleemvalidatie

Je hebt waarschijnlijk al nagedacht over de productmarktfit: past je product bij de markt die je voor ogen hebt? Maar nog veel belangrijker is de vraag of jouw product of dienst een probleem oplost dat opgelost moet worden. Investeerders willen die vraag graag beantwoord zien, omdat de kans op succes groter is als je een echt probleem oplost. Daarom interview je potentiële klanten over de problematiek waar ze tegenaan lopen, hoe vaak ze met dat probleem te maken hebben en hoe ze dat tot nu toe oplossen. Je verdiept je in gebruikte alternatieven, wat er aan die alternatieven mankeert en hoe en waar jouw klanten naar alternatieven hebben gezocht. Is dat duidelijk? Dan pas kijk je naar de productmarktfit.

Klanten

Een schot voor open goal, maar als jouw startup al launching customers of letters of intent heeft verzameld, heb je bij veel investeerders een streepje voor. Een beter bewijs dat jouw product of dienst werkt, is er bijna niet.

Zijn er nog geen launching customers of letters of intent? Ga dan op zoek naar jouw early vangelists.Dat zijn bijvoorbeeld bedrijven die jouw product willen kopen voordat het volledig marktrijp is. Soms zijn ze ook bereid te investeren in de doorontwikkeling van jouw product. Heb je helder wat het probleem is dat je oplost voor deze groep?

Welke variant voor jou ook van toepassing is, waar het om gaat is marktvalidatie: kun je laten zien dat er mensen zijn die jouw product of dienst (willen) kopen.

Verdiensten in de keten

Grote kans dat je samenwerkt met een aantal ketenpartners om jouw product of dienst op de markt te krijgen. Heb je nagedacht op welke manier die partijen mee kunnen profiteren van jouw succes? Als er voor meer partijen een toekomst in jouw startup zit, dan is de kans op succes groter. En dat zien investeerders graag.

Informatievoorziening

Het is van groot belang dat je als ondernemer tijdig en juiste informatie verstrekt aan financiers. Hoewel niet iedere financier dezelfde behoefte heeft, is inzicht in je businessplan en financiële cijfers altijd van belang. Wees daar proactief en zorgvuldig in. Hoe meer je laat zien nagedacht te hebben over de details, hoe meer vertrouwen dat geeft. Werk daarbij verschillende scenario’s uit: je weet niet alleen wat er moet gebeuren om op te schalen, maar ook wat je kunt doen als het onverwacht even tegenzit.

Mentoring

Niemand is perfect. Hoe beter je van jezelf en je bedrijf weet wat de valkuilen zijn, hoe makkelijker het wordt om daar omheen te sturen. Daarom is het slim om te investeren in mentoring. Hiermee haal je ervaring, expertise in huis die je zelf ontbeert, en krijg je toegang tot interessante netwerken. Dat kan op persoonlijk vlak, maar bijvoorbeeld ook bedrijfsbreed in de vorm van een Raad van Advies. Het belang van mentoring is niet te onderschatten bij het falen of stralen van je startup.

Uniek bedrijf

Onderscheidend vermogen is van groot belang. En als je een product of dienst kunt patenteren of op een andere manier kunt beschermen, dan heb je echt iets unieks in handen. Dat maakt je nog interessanter voor investeerders. Er zijn tegenwoordig allerlei manieren om je plannen te beschermen .

Investor ready?

Heb je deze 8 zaken voor elkaar, dan ben je goed op weg om investeerders aan je te binden. Heb je nog wat ondersteuning nodig bij het investor ready maken van je businessplan? Klop dan eens aan bij Flinc, dan wijzen we je de weg naar investeerders.

Whitepaper Investor Ready
Investor ready worden?

In deze whitepaper:

  • Welke uitdagingen kom je tegen en hoe ga je daar mee om?
  • In vier stappen investor ready worden!
  • Een overzicht van alle financieringsmogelijkheden