FB May18 Total0 170G Creamy Alt1
  • AgroFood
  • Internationaliseren

Zuivelproducent FAGE werkt aan vestiging op bedrijventerrein Riegmeer Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen heeft een voorlopig contract gesloten met de FAGE Groep voor de bouw van een productielocatie op bedrijventerrein Riegmeer. De ondertekening van het optiecontract voor een kavel van 15 hectare is een belangrijke stap richting vestiging in Hoogeveen.

Wethouder Jan Zwiers: ‘De vestiging van FAGE betekent de eerste grootschalige vestiging op Riegmeer. Het zorgt voor een flinke economische impuls; tijdens de bouw en daarna. Denk maar aan de werkgelegenheid: FAGE heeft straks ongeveer 250 fulltimebanen beschikbaar en zal werk opleveren op het gebied van bouw, toeleveranciers, transport en onderhoud. Het is ook te verwachten dat in het kielzog van FAGE nieuwe bedrijven zich vestigen in dit gebied.’  Drents gedeputeerde Henk Brink is ook blij met de komst van FAGE: ‘Deze vestiging is van belang voor Hoogeveen en ook voor de hele regio. FAGE is een prachtbedrijf en vormt een mooie aanvulling op het zuivelcluster in Hoogeveen. De komst van zo’n groot bedrijf heeft een aanzuigende werking en draagt bij aan versterking van het Drents ecosysteem.’

Nieuwe Europese productielocatie op Riegmeer

FAGE is een internationaal opererende producent van Griekse yoghurt met vestigingen in Griekenland en de Verenigde Staten. In Hoogeveen kan FAGE de gewenste nieuwe Europese productielocatie bouwen. Deze ultramoderne en duurzame zuivelfabriek vergt een investering van meer dan 150 miljoen euro.

Samenwerking

De vestiging van zo’n groot bedrijf is een enorme operatie waarbij tal van partijen betrokken zijn. FAGE werkt hierin nauw samen met onder andere NOM, NFIA, provincie Drenthe, waterschap, de WMD en NV RENDO en de gemeente Hoogeveen. In een goede, constructieve sfeer is toegewerkt naar een haalbare businesscase voor FAGE. Zwiers: ‘Stap voor stap is in goed overleg met alle partijen een model uitgewerkt voor alle aspecten zoals infrastructuur, afvalwater, gas, elektra, wateraanvoer enzovoort. We zijn blij met de constructieve, meedenkende houding van alle partijen die heeft geleid tot de mogelijkheid om FAGE te vestigen in Hoogeveen.’ FAGE wordt ondersteund door Arcadis op het gebied van ontwerp, vergunningen en projectmanagement.

Vergunningen en nutsvoorzieningen

De komende tijd wordt verder gewerkt aan de realisatie van de nieuwe fabriek. Zo worden vergunningen uitgewerkt en aangevraagd en er worden afspraken gemaakt over de aanleg van de nutsvoorzieningen. FAGE is het eerste bedrijf dat een plek krijgt op bedrijventerrein Riegmeer. Het bedrijventerrein is nu nog niet voorzien van de benodigde infrastructuur. Dat geldt onder meer voor het rioleringsstelsel. De aanleg van een nieuwe persleiding, met een lengte van acht kilometer, vanaf Riegmeer naar de rioolwaterzuivering in Echten is nodig om FAGE te faciliteren maar dat niet alleen. Op deze persleiding worden ook bedrijventerrein Buitenvaart 1, de kern Hollandscheveld en DOC Kaas aangesloten. Deze aanpassing is nodig om de kern van Hoogeveen te ontlasten en te zorgen dat er geen vervuilende overstortsituaties ontstaan. Zwiers: ‘De aanleiding van deze aanpassing is de waarschijnlijke komst van FAGE, maar deze aanpassing moesten we sowieso doen. De druk op het huidige rioolstelsel vanuit Buitenvaart en Hollandscheveld is richting Hoogeveen te hoog. Als we Riegmeer ontwikkelen, neemt de druk en de overlast nog verder toe en dat kan niet. Daarom kiezen we er nu voor om het rioleringsstelsel klaar te maken voor de toekomst.’ De aanleg van de persleiding kost € 11,8 miljoen. Het college van B&W vraagt de gemeenteraad in te stemmen met deze investering. De dekking wordt gevormd door de door FAGE te betalen rioolheffing en een indexering van de rioolheffing met 3%. De afgelopen tien jaar is de rioolheffing niet geïndexeerd. Om deze heffing de komende jaren kostendekkend te houden, is indexering logisch en onontkoombaar, ook zonder deze investering.

De gemeenteraad behandelt op 29 november en 9 december een voorstel om de grondexploitatie voor het noordelijk deel van Riegmeer vast te stellen, waarmee de aanleg van de eerste helft van Riegmeer formeel wordt geregeld. Ook neemt de raad dan een besluit over de investering in de opwaardering van het rioleringsstelsel. Het is de bedoeling dat de bouw van de fabriek van FAGE halverwege 2022 start. In de tweede helft van 2024 start de productie in Hoogeveen.

Van start tot finish

In samenwerking met Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) is de NOM een onderzoek gestart naar mogelijkheden om het Griekse FAGE in Noord-Nederland te faciliteren. Hierbij is rekening gehouden met de criteria en vereisten van FAGE voor een nieuwe productielocatie in Nederland. Het bedrijventerrein Riegmeer in Hoogeveen kwam daarbij al snel als een potentiële vestiging locatie naar voren. Reinder de Jong, project manager acquireren: “We zijn als NOM erg blij met de komst van FAGE naar Noord-Nederland. De sterke positie van Noord-Nederland op het gebied van zuivel wordt daarmee nogmaals onderstreept. Inpassing van een dergelijk groot project maakt al snel dat het geheel erg complex wordt. Als NOM hebben we dan ook,  in overleg met de betrokkenen, veel aandacht besteed aan alle relevante aspecten, zoals bijvoorbeeld nutsvoorzieningen, afvalwater, stikstof problematiek, de benodigde vergunningen en de afstemming tussen betrokken partijen. Al met al een intensief traject dat bijna een jaar in beslag heeft genomen. We zijn blij dat we in goed overleg met FAGE hen die ondersteuning ook konden bieden.”

Over FAGE

De FAGE Groep is een familiebedrijf, opgericht in 1926 in Griekenland. Het bedrijf is uitgegroeid tot een internationaal opererend familiebedrijf met productiefaciliteiten in Metamorfosi (Griekenland), en Johnstown, New York (VS). FAGE behoort tot de toonaangevende yoghurtmerken in de VS en Europa, was een van de leidende bedrijven achter het succes van Griekse yoghurt in de VS en verkoopt haar producten in meer dan 40 landen.