Patty Brito Y 3Dt0us7e0 Unsplash
  • Life Sciences & Health
  • Innoveren

Wat je wil is dat mensen geen zorg nodig hebben

De zorgsector ligt onder druk. Te duur, te veel patiënten, te weinig zorgprofessionals. Om een grotere crisis te voorkomen, kunnen we maar aan één belangrijke knop draaien: preventie. Anders gezegd: hoe zorgen we ervoor dat mensen gezonder worden en blijven? Een eenvoudige vraag, waar geen makkelijk antwoord op gegeven kan worden. De NOM zoekt die antwoorden op 14 november tijdens de Ronde tafel Preventie in de Zorg. Gasten met verschillende invalshoeken discussiëren met elkaar over oplossingen om de broodnodige transitie te kunnen aanzwengelen.

Hij zag het met lede ogen toe, hoe de vaatgezondheid van mensen fors afnam in de loop van de jaren, hoe erg het eigenlijk gesteld is. Interventieradioloog Kai Yiu Ho besloot dat het zo niet verder kon. ,,Als dokter word je in wezen betaald voor ziekte, niet voor gezondheid. Dat ging knagen. Hoe kunnen we de gezondheid van mensen verbeteren? Maar op één manier: door een andere leefstijl.’’

Van alle ziekten die ons land overspoelen – en alleen maar toenemen en op steeds jongere leeftijd intreden – is negentig procent direct te relateren aan een ongezonde leefstijl. Roken, slechte voeding, te weinig bewegen. Blijven oplappen is geen haalbare kaart. Voorkómen dat mensen ziek worden is het enige antwoord op de gezondheidscrisis die voor de deur staat. Ho besloot er werk van te maken.

Hij ontwikkelde onder de naam DrHealthy een programma waarmee mensen doelbewust aan hun gezondheid kunnen werken. ,,In eerste instantie richtte ik me op mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn om aan hun gezondheid te werken. Dat is een makkelijk te bereiken groep, en je moet ergens beginnen. Intussen werken we aan een app die met behulp van A.I. een veel grotere groep kan bereiken. En zo hebben we veel meer impact.’’

Op drie manieren gaat Ho aan het werk met gezondheid. ,,We beginnen met het voedingssysteem. De metabole gezondheid is essentieel. Wat eet je, wat drink je en wat zou je moeten nuttigen? Dat advies passen we per persoon helemaal aan. Vervolgens brengen we mensen in beweging. Je ziet dat in ons land de spiermassa vrij snel afneemt als mensen ouder worden. Maar dat hoeft helemaal niet. Tot slot kijken we goed naar de manier van begeleiding. Bij de één werkt dit goed, bij de ander moet je wat anders doen. Zo proberen we het zo gemakkelijk en persoonlijk mogelijk te maken om je leefstijl te verbeteren.’’

De app beantwoordt vragen over gezondheid, geeft advies op maat. ,,En kan je echt achter de broek zitten om te doen wat goed voor je is. We zien voor ons dat via huisartsen en andere hulpverleners de app wordt aangeboden, met lichte druk. Uiteindelijk zou het normaal moeten worden dat heel veel mensen hun app gebruiken om serieus gezonder te worden. Ofwel omdat ze het zelf belangrijk vinden, ofwel omdat ze er mooie beloningen voor krijgen. Nu is gezondheid natuurlijk de beste beloning, maar je moet ook denken aan het halen van bepaalde doelen, die verschillen per persoon. En daar staat dan iets leuks tegenover.’’

Veerkrachtiger

Dat verbreden, iets verder gaan, spreekt Nick Cramer wel aan. Op LinkedIn noemt hij zich Zorgveranderaar. Dat is goed gekozen. In de Leefstijlstraat in Emmen doet hij niets anders dan proberen de zorg te veranderen. Van zorg naar gezondheid is het credo. ,,Gezondheidsproblemen door leefstijl zijn meestal een onderdeel van problematiek op veel meer domeinen. Eenzaamheid, werkloosheid, armoede, verslaving, noem maar op. Nu is de hulpverlening te verkokerd per domein. Dat zullen we moeten openbreken om ook die leefstijl op grote schaal te kunnen verbeteren.’’

Veel domeinen, veel hulpverleners. Die moeten een belangrijke rol spelen in de preventie van leefstijlziekten, vindt Cramer. ,,Wat je wil, is dat aan elke hulpvraag ook leefstijl wordt verbonden. Het werkt ook andersom namelijk. Een gezondere leefstijl maakt je veerkrachtiger en beter in staat problemen op andere terreinen op te lossen of te voorkomen. De link tussen lichaam en geest moet beter benut worden.’’

Een beetje dwang is daarbij onvermijdelijk, vindt de zorgveranderaar. ,,Je kunt denken aan zorgverzekeraars die korting geven aan mensen die aan hun leefstijl werken. Verdergaand is mensen uitsluiten die dat niet doen. Werkgevers kunnen eisen dat hun werknemers met hun gezondheid bezig zijn, hulpinstanties ook. Weet je, als we gaan afwachten totdat mensen uit eigen motivatie zelf in actie komen, dan zijn we te laat. We móeten het tij keren.’’

Nick Cramer en Kai Yiu Ho vliegen het probleem van de gezondheidszorg vanuit verschillende hoeken aan, maar zijn het vooral eens. Alleen door ervoor te zorgen dat mensen gezonder gaan leven, kunnen we de gezondheidszorg redden. Ho: ,,De Ronde Tafel heet ‘Preventie in de Zorg’, maar het gaat vooral om preventie buiten de zorg eigenlijk. Dat is wat je wil: dat mensen geen zorg nodig hebben.’’ Cramer: ,,Het zou normaal moeten worden om zelf te investeren in je eigen gezondheid.’’

Aanmelden voor de Ronde Tafel Gezonde(re) leefstijl belangrijke pijler voor preventie

Hierover gaan we graag met elkaar in gesprek op dinsdag 14 november vanaf 14:30 uur in de Leefstijlstraat in Emmen. We nodigen je van harte uit om de discussie met ons te voeren. Je kunt je aanmelden op deze pagina.