Mieren op een tak

Een blik op de toekomst van de arbeidsmarkt in Noord-Nederland

Wat is de toekomst van de arbeidsmarkt in Noord-Nederland? We weten dat de arbeidsmarkt krap is en dat veel vacatures lastig te vervullen zijn. De vraag is hoe provincies, gemeenten en bedrijven hiermee om moeten gaan. Hoe kunnen we ons voorbereiden op de toekomst, zowel in de werving van medewerkers als in het aantrekken van bedrijven naar de regio? Deze onderwerpen werden besproken tijdens de NOM-bijeenkomst op 17 mei in de Rietschans. Hierbij een samenvatting.

Creatief omgaan met krapte op de arbeidsmarkt

De ochtend start met de presentatie van Marieke Schramm, adviseur arbeidsmarktontwikkelingen bij het UWV. Schramm geeft aan dat de arbeidsmarkt krapper is dan ooit tevoren: 123 vacatures tegenover 100 werklozen. In Noord-Nederland zijn op dit moment 26.000 vacatures, dat is drie keer zoveel als in 2016. De krapte is op elk niveau en in iedere branche, met uitschieters in de zorg, het onderwijs en de techniek.

Uit de nieuwste cijfers van het UWV blijkt dat de krapte voorlopig aanhoudt. Ontwikkelingen zoals vergrijzing, deeltijd werken, flexibilisering van de arbeidsmarkt en een mismatch tussen studiekeuze en de arbeidsmarkt maken het er niet makkelijker op. Dus moeten we kijken naar oplossingen. Uit de 34 oplossingen die Schramm aandraagt (de qr-code op de rechterpagina leidt naar de oplossingen), blijkt dat we onze traditionele manier van werven los moeten laten.

Zo zouden we meer moeten kijken naar vaardigheden in plaats van rigide functieprofielen. Ook moeten we kritisch zijn over wat we werkzoekenden te bieden hebben en initiatieven als open hiring aanmoedigen.

In Noord-Nederland zijn op dit moment 12.000 mensen die hun cv op werk.nl hebben gezet, klaar voor een nieuwe uitdaging. Het is aan werkgevers om deze groep te bereiken én te enthousiasmeren om te solliciteren. In totaal heeft Noord-Nederland 107.000 geregistreerde werkzoekenden, waaronder mensen in de bijstand, de ww, Wajong en WIA. Met de juiste begeleiding zijn er dus volop kansen voor nieuw personeel.

Noodzaak om te leren en ontwikkelen

‘Word ik overbodig?’ vraagt dr. Arjen Edzes zich hardop af, terwijl hij een gesprek met ChatGPT laat zien. Er verschijnt een lijst met arbeidsmarktontwikkelingen die spot on zijn. ‘Dit heeft me veel tijd gescheeld’, grapt Edzes, en dat komt hem eigenlijk wel goed uit. Want met het aanhoudende personeelstekort moeten we meer doen met minder mensen. Ook moeten we slimmer produceren, leren, organiseren en matchen. Dat betekent dat werknemers nieuwe vaardigheden moeten ontwikkelen: volgens het Future of Jobs Report zal 44% van de vaardigheden de komende vijf jaar veranderen.

Wat betekent dat voor werkgevers? Zij moeten investeren in een leer- en ontwikkelcultuur, waarbij het aantrekkelijk is om te blijven leren en meer uren te werken. Investeren in sociale innovatie hoort hier ook bij. Denk bijvoorbeeld aan managementvaardigheden, de organisatiestructuur, personele competenties en de bedrijfscultuur. Dat laatste wordt steeds belangrijker: medewerkers willen zich kunnen identificeren met de normen en waarden van een bedrijf. Op de vraag hoe je talent in de regio behoudt, adviseert Edzes om te werven binnen de ‘window of opportunity’. Dat is twee jaar vóór en twee jaar ná het afstuderen.

Veranderende arbeidsmarkt vraagt om nieuwe acquisitiestrategie

Hilde van der Meer, Commissaris van Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), sluit de ochtend af met een nieuwe kijk op de acquisitiestrategie. Waar het eerder ging om zoveel mogelijk bedrijven naar Nederland halen – 15.000 bedrijven in de afgelopen veertig jaar – selecteert het NFIA nu op waarde. Met de nieuwe strategie ‘From volume to value’ gaat het erom welke organisaties waarde toevoegen aan regionale ecosystemen en de strategische doelstellingen van Nederland.

De NOM sluit zich bij deze visie aan, want naast het personeelstekort hebben we ook te maken met stikstofproblematiek, te weinig kavels en watertekorten. Dus zal het nodig zijn om de economie op een andere manier te gaan versterken. Moeten we huidige bedrijven laten groeien, meer gaan exporteren of meer internationale werknemers aannemen? Dat is een gesprek dat de NOM graag wil voeren met provincies, gemeenten en bedrijven. Want samen bepalen we de KPI’s voor de toekomst van de arbeidsmarkt in Noord-Nederland.

Zo lossen andere Noord- Nederlandse bedrijven het op

Drie noordelijke bedrijven die creatief omgaan met de krapte op de arbeidsmarkt zijn HackerOne, IBM CIC Netherlands en LIFE Cooperative. Alle drie hebben ze een oplossing om kandidaten te vinden én binden.

HackerOne

Bert Sinnema, Director Engineering: ‘Wij werken digital first: we doen alles vanaf een laptop. Om elkaar te ontmoeten, hebben we werkplekken in Groningen en San Francisco en organiseren we internationale teamuitjes. Dus in principe kunnen we wereldwijd werven. Verder investeren we in onze bedrijfscultuur. Zo stimuleren we diversiteit, zorgen we voor een platte structuur en hebben we onbeperkt vakantiedagen. Dat maakt ons een aantrekkelijke werkgever.’

IBM CIC Netherlands

Leofwin Visman, Managing Director: ‘Bij IBM zetten we in op jonge talenten die net van de studie komen. Ze krijgen bij IBM de kans om al vroeg in hun carrière voor grote bedrijven te werken. Om zo vroeg mogelijk in contact te komen met studenten, werken we samen met onderwijsinstellingen. Ook zorgen we voor gemixte teams van juniors en seniors, zodat de juniors veel kunnen leren en de juiste kennis en ervaring tegelijkertijd altijd aanwezig is.’

Life Cooperative

Peter Ketelaar, Managing Director: ‘Wij bieden mensen perspectief en ruimte om te groeien. Het is niet erg als iemand niet de rest van z’n leven in het lab wil staan, zolang diegene maar in ons ecosysteem blijft. Tegelijkertijd proberen we studenten te verleiden voor het lab: het kan ongelooflijk boeiend zijn, helemaal omdat onze organisatie vooroploopt in de ontwikkelingen. Ook hebben we de Life Science Academy opgericht om het bedrijfsleven, het onderwijs en onze werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten.’