A jonge vrouw aan het hardlopen in het bos

Gezonde(re) leefstijl belangrijke pijler voor preventie

Van zorg naar gezondheid: hierover gaan we graag met elkaar in gesprek op dinsdag 14 november vanaf 14:30 uur in de Leefstijlstraat in Emmen.

In Noord-Nederland is het allemaal voor handen: onderzoekcapaciteit via Life Lines, HANNN, een universitair ziekenhuis en diverse andere initiatieven en faciliteiten gericht op gezond ouder worden. Ook zorgakkoorden zijn gericht op een gezonde leefstijl en daarmee preventie. Echter, in Noord-Nederland wonen ook een groot aantal mensen met een slechte gezondheid en overgewicht. Hier valt veel gezondheidswinst te halen.

Hoe kan het dat aan de ene kant de neuzen in dezelfde richting staan van zowel zorgverleners, zorgverzekeraars en overheid maar dat het voor ondernemers met een innovatief idee gericht op preventie nauwelijks mogelijk is investeerders aan zich te binden? Kortom, hoe zorgen we voor een versnelling? Hoe zorgen we ervoor dat ‘Van zorg naar gezondheid’ snel(ler) werkelijkheid wordt?

Hierover gaan we graag met elkaar in gesprek op dinsdag 14 november vanaf 14:30 uur in de Leefstijlstraat in Emmen. De Leefstijlstraat is een perfect voorbeeld van zorgverandering vanuit ondernemerschap met als ambitie: leefstijlbegeleiding op maat voor iedere inwoner van de regio.

Aan de ‘Ronde tafel’ zitten Nynke van der Meulen (manager Strategie & Propositie De Friesland), Kai Yiu Ho (ondernemer Dr. Healthy en radioloog), Nick Cramer (ondernemer Leefstijlstraat), Els Reeuwijk (Programma manager Integraal Zorg Akkoord Provincie Drenthe), Jochen Mierau (hoogleraar Economie van de Volksgezondheid aan de RUG en tevens verbonden aan Life Lines) en Dina Boonstra (directeur NV NOM). De discussie wordt gevoerd onder leiding van Jeroen Smit (onderzoeksjournalist en auteur).

Aanmelden

We nodigen je van harte uit om de discussie met ons te voeren. Je kunt je tot 12 november a.s. aanmelden door het onderstaande formulier in te vullen. De Ronde Tafel start om 14:30 uur en we ronden rond 17:30 uur af. Dit is inclusief de mogelijkheid tot netwerken.

Heb je ideeën die we mee kunnen nemen of zou je graag je idee willen delen tijdens de Ronde Tafel? Vul deze dan ook in op het formulier.