NoordNederland Circulair Knelis 058 220211 DSC 6939 BW
  • Circulair
  • Partnerschappen
  • Innoveren

Samenwerken om te versnellen: Noord-Nederland verdient Circulair

Er staat iets moois te gebeuren … De wereld gaat zich meer en meer realiseren dat we niet langer door kunnen gaan met het consumeren van de aarde zoals we dat de laatste eeuwen hebben gedaan. We moeten duurzamer omgaan met de niet onuitputtelijke grondstoffen die we verwerken in door ons gebruikte producten. ‘Reduce and Reuse’ of ‘Recycle and Upcycle’ zijn veelgehoorde kreten in een schijnbaar veranderende economie: die van lineair naar circulair. Het moet en kan echt anders. Met de start van ‘Noord-Nederland verdient Circulair’ maakt het Noorden vaart met de transitie naar een circulaire samenleving. De officiële aftrap was in de week van de circulaire economie.

In het programma Noord-Nederland verdient Circulair gaat een brede startcoalitie van 20 noordelijke en landelijke partijen samenwerken om noordelijke mkb-bedrijven te kunnen helpen circulair te worden. Prachtige en succesvolle initiatieven zijn er al. Maar Noord-Nederland kampt met een nog te versnipperd netwerk van losse actoren en autonome ondersteuningsprogramma’s. De bij het project betrokken
partijen gaan zorgen voor een betere afstemming van hun activiteiten en deze uitrollen over alle drie de provincies. Door dit versterkte ecosysteem helpen ze het mkb om hun bedrijfsvoering, producten en dienstverlening circulair te maken.

Verbreden voor een impactvolle aanpak

Volgens gedeputeerde Friso Douwstra van de provincie Fryslân gebeurt er veel op het gebied van de circulaire economie in onze regio. ‘We moeten toe naar opschaling van projecten. Daar is ook voor nodig dat je weet waar je staat. Daarom is het goed dat in het project ook werk wordt gemaakt van monitoring.’

Gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe voorziet dat in de woningbouw een belangrijke slag geslagen kan worden als het gaat om CO2- en grondstofbesparing door circulair te bouwen. ‘De woningbouwcorporaties in Drenthe werken in een gezamenlijke aanpak, Drenthe Woont Circulair, aan de bouw van circulaire woningen. Deze aanpak willen we graag verbreden naar heel Noord-Nederland om nog meer impact te maken.’

Met het project ‘Het Schone Noorden’ bundelen overheden, bedrijven en kennisinstellingen krachten op het gebied van plastics. Niet alleen recycling maar ook (nog) hoogwaardiger stappen naar duurzamer plastic-gebruik. Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol van de provincie Groningen is ervan overtuigd dat Noord-Nederland verdient Circulair kan helpen dit proces te versnellen.

‘Circulaire economie is nodig om de overconsumptie van grondstoffen terug te dringen’, benadrukt prof. dr. Jacqueline Cramer, hoogleraar duurzaam innoveren aan de Universiteit Utrecht en coördinator van uiteenlopende circulaire initiatieven, zoals Betonakkoord, Bouwakkoord Staal en Circulair Textiel. Daarnaast is zij voorzitter van de Transitieraad ‘Noord-Nederland verdient Circulair’. ‘De gestarte, brede
coalitie van partijen is een belangrijke stap om de circulaire economie in Noord-Nederland te stimuleren.’

Op 10 februari overhandigden de gedeputeerden namens de provincies en SNN een cheque van 1,5 miljoen euro aan Dina Boonstra, directeur van de NOM en voorzitter van de Raad van Advies van het project. Dina Boonstra: ‘Met dit geld gaan we onder andere nieuwe circulaire waardeketens verkennen en Living Labs definiëren. Deze experimenten zijn gericht op de grootste uitdagingen binnen de Transitieagenda’s Bouw, Kunststoffen en Maakindustrie.’

Betrokken partijen

De partners van ‘Noord-Nederland verdient Circulair’:
Vereniging Circulair Friesland | GroBusiness | Ynbusiness | Ik Ben Drents Ondernemer | Biocooperative Northern Netherlands | MadeCircularBy… | NHL Stenden Hogeschool | Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE) | Chemport Europe | NOM | Rijksuniversiteit Groningen | Hanzehogeschool Groningen | TCNN | VNO-NCW Noord

Ondersteunende partners:
Rabobank | Versnellingshuis | CIRCO | KIA CE | VNO NCW Midden | Gemeente Leeuwarden | Gemeente Groningen | Gemeente Emmen | Gemeente Assen

Oproep aan alle lezers: meld je aan!

Alex Berhitu, ontwikkelaar ecosystemen NOM, kan zich voorstellen dat lezers van de artikel ook hun bijdrage willen leveren. ‘Er zijn vast veel lezers die denken: hé maar wij ondersteunen ook ondernemers in deze transitie en horen ook thuis in dat ecosysteem. Die kunnen zich bij mij melden. We zullen dan samen bepalen waar en hoe we jullie activiteiten in het ecosysteem kunnen versterken. Er zullen ook ondernemers zijn die hun producten en diensten circulair willen maken. Ook zij kunnen zich bij mij melden. Moet je je plannen nog ontwikkelen, dan verwijzen we je naar de juiste organisatie die je daarbij kan helpen. Heb je concrete ambities en heb je hulp nodig bij het realiseren van je plannen, dan gaan we samen zitten en bepalen we hoe we je kunnen ondersteunen. Dit kan zijn in de vorm van contacten tot het vinden van financiering. En de rest van de lezers? Ook jullie hebben een rol. In de circulaire economie gaan duurzaam produceren en duurzaam consumeren hand in hand. Denk goed na over de duurzaamheid van je volgende aanschaf. Laten we ons met zijn allen inzetten voor een circulaire samenleving.’

De samenwerking in het programma Noord-Nederland verdient Circulair wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun van de drie noordelijke provincies, Samenwerkingsverband Noord-Nederland en de Europese Unie.