Portfolio IFG wederom verrijkt
  • IT
  • Life Sciences & Health
  • Investeren

Portfolio IFG wederom verrijkt

Investeringsfonds Groningen (IFG) kijkt terug op een prima 2020. Natuurlijk, de coronacrisis had een vertragend effect op de voortgang van de fondsen waarin het participeert. Desondanks werden de vooraf gestelde doelen door IFG gerealiseerd. Zo zijn wederom twee mooie fondsen aan het portfolio toegevoegd: het Dutch Security TechFund en NextGen Ventures 2.

Eind 2019 kwam Jan Martin Timmer, fondsmanager van IFG, voor het eerst in contact met het management van Dutch Security TechFund. Heel veel wist hij destijds inhoudelijk nog niet van cybersecurity technologie, de sector waar het fonds zich op focust. Wel wist hij, uiteraard, dat cybersecurity flink in opkomst is en wereldwijd alleen maar groter en belangrijker wordt. ‘Ik ben gaan praten met onder meer Erik Rutkens’, vertelt Jan Martin. ‘Erik is als ondernemer en als voorzitter van Stichting Cyber Security Centrum Noord-Nederland een echte ambassadeur van de sector in de regio. Het werd me al snel duidelijk dat steeds meer IT-bedrijven in Groningen hun focus verleggen naar cybersecurity. Logisch, want heel veel business valt ermee samen. Gecombineerd met de grote aandacht die de Noordelijke kennisinstellingen, zoals RUG, Hanzehogeschool en Noorderpoort, voor het thema hebben, zagen we voldoende basis om in het Dutch Security TechFund te investeren.’

MedTech

NextGen Ventures, een fonds dat zich voornamelijk richt op kansrijke bedrijven in de MedTech, was voor IFG geen onbekende. Niet in de laatste plaats omdat Stichting Triade, gelieerd aan het UMCG, één van de initiatiefnemers is. Bovendien was het fonds met NextGen Ventures 1 al een tijdje flink actief in Groningen. ‘Vanuit het netwerk had ik al zo nu en dan contact met Peter Haasjes, fondsmanager van NextGen Ventures’, zegt Jan Martin. ‘Hij heeft mij op een gegeven moment de propositie van NextGen Ventures 2 voorgelegd. Dit tweede fonds richt zich, als één van de weinige in Nederland, op medische technologie in combinatie met gebruik van (big)data. Dat sprak aan, want de MedTech is, net als de IT-sector, in Groningen heel goed georganiseerd. Je ziet ook dat die twee elkaar steeds vaker weten te vinden. Daarnaast streeft NextGen Ventures zowel een financieel als een maatschappelijk rendement na. Dat doet IFG ook. Vandaar dat we graag in NextGen Ventures 2 wilden participeren.’

Peter Haasjes | NextGen Ventures: ‘We hebben een impactgedreven missie'

Peter Haasjes 121120 5NextGen Ventures, opgericht in 2013, is een investeringsfonds dat zich uitsluitend richt op veelbelovende zorgtechnologie. Na NextGen Ventures 1 volgde in 2019 NextGen Ventures 2, waarin ook IFG investeert. Vanwaar die samenwerking en wat mogen we in de regio van het fonds verwachten? Fondsmanager Peter Haasjes vertelt.

‘NextGen Ventures werkt op basis van een impactgedreven missie’, zegt Peter. ‘Uiteraard willen we rendement maken, maar wel altijd met als doel om te investeren in aantoonbare zorgverbetering. We zien dat de kosten voor gezondheidszorg alsmaar hoger worden. Daarom investeren we bij voorkeur in baanbrekende innovaties in de Healthcare IT en medische technologie die de kwaliteit van de gezondheidszorg bevorderen, tegen lagere of gelijkblijvende kosten.’

Wat is het verschil tussen NextGen Ventures 1 en 2?

‘Met ons tweede fonds kijken we heel nadrukkelijk naar de datacomponent van innovaties. Dat doen we vanuit het besef dat het toevoegen van data aan het zorgproces kan resulteren in betere diagnostiek en behandelingen. Tegelijkertijd kun je aan de hand van datagedreven modellen heel gericht werken aan preventie, waardoor je de kosten van de zorg omlaag kunt brengen. Kijk maar eens naar de ontwikkelingen rondom healthy ageing, waar wij ook bij betrokken zijn.’

Hoe zijn de contacten met het IFG ontstaan?

‘Zorgverzekeraar Menzis, De Friesland Zorgverzekeraar, Stichting Triade en Noaber Foundation hebben vanaf onze oprichting in NexGen Ventures geïnvesteerd. Via Stichting Triade zijn we in contact gekomen met IFG. Een interessant fonds in een interessante regio, waarmee we meteen een goede klik hadden. Vandaar dat we hebben besloten om te gaan samenwerken en IFG dus een belang in het fonds heeft genomen.’

Concurreren jullie niet met het investeringsbedrijf van de NOM?

‘Nee hoor, integendeel. De NOM vind het juist prettig wanneer een private partij als NextGen Ventures zich bij een investering aansluit. Sterker nog, vrij recent hebben we nog samen geïnvesteerd in de Groningse biotech-startup Tracer.’

Wat mogen we van de samenwerking met IFG verwachten?

‘We hebben in de loop der jaren veel partijen om ons heen verzameld met dezelfde visie op gezondheidszorg als NextGen Ventures. Mede door dat grote netwerk zijn we een aantrekkelijke partner voor ondernemers in de zorgtechnologie, ook in Groningen. Door onze goede contacten met Stichting Triade zijn we sowieso al goed ingevoerd in de regio. In het verleden hebben we bijvoorbeeld al in diverse Groningse startups geïnvesteerd. Ons doel is om dat samen met IFG nog veel vaker te doen.’

Portfolio IFG wederom verrijkt

Peter Haasjes

Maarten Derks, Michael Lucassen en Maarten Derks | Dutch Security TechFund: Investeren in een veilige digitale toekomst

Het Dutch Security TechFund is het 6e venture capital fonds van TIIN Capital, dat al jaren investeert in jonge, innovatieve ondernemingen. Met het nieuwste fonds, dat in 2018 werd gelanceerd, wil TIIN Capital binnen het Nederlandse ecosysteem bijdragen aan een veilige en gezonde digitale toekomst. We vroegen managing partners Michael Lucassen en Maarten Derks naar het hoe en waarom en natuurlijk naar de samenwerking met IFG.

‘Het Dutch Security TechFund richt zich op startups en scale-ups die actief zijn in cyberbeveiliging en IoT-beveiligingsoplossingen’, zegt Michael. ‘Op kansrijke bedrijven dus die met behulp van innovaties andere bedrijven en de samenleving veiliger maken. Het fonds wordt onder meer gefinancierd door KPN Ventures, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
InnovationQuarter, de Gemeente Den Haag en het Ministerie van Economische Zaken, Invest-NL en sinds kort ook door IFG.

‘Wat maakt die markt voor investeerders zo interessant?

Maarten: ’Allereerst omdat cybersecurity steeds belangrijker gaat worden. Tegelijkertijd zien we dat er in de markt heel veel deeloplossingen bestaan. Er zijn tal van bedrijven die elk een
kleine stukje van cybersecurity oplossen. We verwachten dat er de komende jaren een soort concentratieslag ontstaat, dat grotere partijen die kleine partijen overnemen en gaan samenvoegen tot een totaaloplossing. Dan is het, met het oog op een exit, natuurlijk aantrekkelijk om in zo’n deeloplossing te investeren.’

Wat kunnen jullie concreet voor startups en scale-ups betekenen?

Maarten: ‘Michael en ik beschikken beiden over een jarenlange ervaring in early stage en later stage ICT-investeringen. Daarnaast bestaat het team uit jonge ondernemers die in de technologiesector zelf een startup naar een scale-up hebben gebracht. We hebben, kortom, alle expertise in huis om veelbelovende bedrijven in de cybersecurity te helpen groeien en opschalen.’ Michael: ‘Maar ook kennen we de meerwaarde van een sterk ecosysteem. De ervaring leert dat je door intensief samen te werken met overheden, semi-overheden, corporates en de particuliere sector daadwerkelijk het verschil kunt maken.’

Vanwaar die samenwerking met IFG?

‘Michael: ‘NOM-directeur Dina Boonstra, met wie we ooit in gesprek zijn geraakt, heeft ons geïntroduceerd bij Jan Martin Timmer. Een voorname reden dat we uiteindelijk met elkaar in zee zijn gegaan is dat Groningen beschikt over een goed ontwikkeld ecosysteem op het gebied van zowel ICT als cybersecurity, met name vanuit van Stichting Cyber Security Centrum Noord-Nederland en de RUG.’ Maarten: ‘We weten zeker dat we in de regio van grote toegevoegde waarde kunnen zijn en verwachten in Groningen dan ook mooie investeringen te doen. De samenwerking met IFG stellen we daarbij enorm op prijs. Vooral ook omdat ze nu al heel actief zijn in de markt.’

Portfolio IFG wederom verrijkt

Maarten Derks