Fondsenportfolio IFG blijft groeien
  • Investeren

Fondsenportfolio IFG blijft groeien

Sinds 2015 zet Investeringsfonds Groningen (IFG) stevig in op het vergroten van de innovatiekracht en het versterken van de
structuur van de Groningse economie. IFG doet dat door te participeren in investeringsfondsen die hun kapitaal (ook) willen
investeren in regionale mkb-bedrijven. Een succes, dat zeker. Zo werden met Berk Partners Groeifonds in 2018 en recent met
Borski Fund twee mooie fondsen aan het portfolio toegevoegd.

Fondsenportfolio IFG blijft groeienIFG is een initiatief van de provincie Groningen en wordt uitgevoerd door de NOM. ‘Het is ons doel om investeringen, het liefst met een plus, weer terug te verdienen’, zegt fondsmanager Jan Martin Timmer. ‘De opbrengsten worden weer ingezet voor nieuwe investeringen. ‘IFG investeert deels in marktfondsen en anderzijds initieert het zelf fondsen met een vaak hoger risicoprofiel.

Daarbij wordt vooral gekeken naar de impact op de regio. ‘Naast een goed financieel rendement is maatschappelijk rendement minstens zo belangrijk’, benadrukt Jan Martin. ‘In dat laatste geval moet je denken aan rendement in de vorm van arbeidsplaatsen en versterking van de Groningse economische structuur. De samenwerking met marktfondsen is daarvoor van cruciaal belang. Daarom ben ik ook zo blij met de participaties in Berk Partners Groeifonds en Borski Fund. Twee fondsen die voor de regio van grote toegevoegde waarde kunnen zijn.

Willem Kamps | Berk Partners Groeifonds 'We kunnen elkaar flink versterken'

Berk Partners Groeifonds is het vijfde investeringsfonds van Berk Partners, een in 1992 door de vorig jaar overleden zakenman Ben Pon opgezette investeringsmaatschappij. We vroegen Willem Kamps, één van de fondsmanagers, naar de achtergronden van het fonds en natuurlijk naar het hoe en waarom van de samenwerking met IFG.

‘Met Berk Partners Groeifonds willen we onze ambitie om ondernemingen en managementteams te ondersteunen in hun groeiambities nog meer benadrukken’, zegt Willem. ‘Met een omvang van € 50 miljoen is dit het grootste fonds in de historie van Berk Partners.’

Hoe ziet jullie investeringsstrategie eruit? Waar ligt de focus?

‘Net als alle voorgaande Berk Partners fondsen richten we ons op al langer bestaande en succesvolle Nederlandse mkb-ondernemingen. Met dat verschil dat we, op basis van eerdere ervaringen, nu de focus leggen op drie voorkeursectoren: de innovatieve maakindustrie, de voedingsmiddelenindustrie en toeleveranciers in de zorg.’

Hoe zijn de contacten met IFG ontstaan?

‘Mijn collega-fondsmanager Rimco Geels kende Jan Martin Timmer uit het verleden. Nadat wij Berk Partners Groeifonds waren gestart, heeft hij hem gevraagd of IFG geïnteresseerd was om te participeren. Wij wilden een partij als IFG, en daarmee de NOM als uitvoerder van het fonds, graag aan boord hebben. Vooral ook omdat onze voorkeurssectoren in de provincie Groningen goed vertegenwoordigd zijn. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een belang van IFG in het fonds.’

Wat kunnen jullie voor elkaar betekenen?

‘Ik ben ervan overtuigd dat we elkaar flink kunnen versterken. Zo zijn we actief in sectoren waarin IFG nog niet of nauwelijks activiteiten heeft ontplooid. Daarnaast richten wij ons nadrukkelijk op ondernemingen die zich in de volwassen fase bevinden, terwijl de focus van IFG op vroegefase-investeringen ligt.’

Wat mogen we van de samenwerking verwachten?

‘Participatiemaatschappijen zoals Berk Partners vervullen een belangrijke maatschappelijke rol. Door het verstrekken van groeikapitaal aan ondernemingen in bijvoorbeeld de provincie Groningen wordt een bijdrage geleverd aan de economie en werkgelegenheid. Situaties waarin participatiemaatschappijen een rol spelen, zoals bedrijfsopvolging, overname door management van binnen of buiten de onderneming, dan wel financiering van autonome en acquisitieve groei, zijn vanwege het risicoprofiel immers doorgaans niet uitsluitend met (bank)leningen te realiseren. Hierdoor wordt bedrijvigheid en ondernemerschap in de provincie Groningen behouden, versterkt en in de verdere groei gefaciliteerd.

Fondsenportfolio IFG blijft groeien

Willem Kamps | Berk Partners Groeifonds

Simone Brummelhuis | Borski Fund 'Wij zijn een grondige investeerder'

Borski Fund is het eerste Nederlandse venture capitalfonds dat zich richt op het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap. Waarom is dat zo belangrijk? En in hoeverre kan de samenwerking met IFG daarbij helpen? Mede-oprichter Simone Brummelhuis vertelt.

‘Borski Fund, dat ik samen met Laura Rooseboom heb opgericht, is in 2019 gelanceerd’, vertelt Simone. ‘Wij zijn een investeringsfonds dat risicokapitaal beschikbaar stelt aan jonge kansrijke bedrijven die worden geleid door vrouwelijke ondernemers of gemengde teams. Laura en ik zijn al geruime tijd bezig om deze ondernemingen verder te helpen. Ikzelf met The Next Women, een netwerk voor vrouwelijke ondernemers en Laura onder meer met StartGreen Capital, ‘s lands grootste fondsmanager in duurzaamheid. Het was voor ons een logische stap om dat nu ook met een nog groter fonds te doen.’

Waarom een focus op vrouwelijke ondernemers?

‘Er worden steeds meer innovaties door en voor vrouwen bedacht en ontwikkeld. Om die succesvol te maken is vanzelfsprekend financiering nodig. Het probleem is echter dat er nauwelijks in vrouwelijke ondernemers wordt geïnvesteerd. De cijfers zijn veelzeggend. Zo laat onderzoek zien dat maar vijf procent van het risicokapitaal terechtkomt bij gemengde teams en slechts één procent bij ondernemingen die zijn opgericht door vrouwen. Met Borski Fund willen we daar verandering in brengen. Omdat we geloven in gelijkheid en eerlijke kansen, maar ook omdat de ervaring leert dat gemengde teams innovatiever zijn en beter presteren. Bovendien lanceren vrouwen doorgaans andere innovaties dan mannen, zoals femtech en fashiontech.’

Vanwaar de samenwerking met IFG?

‘Wij hadden al veel privaat kapitaal uit de markt gehaald, maar vinden dat ook de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, zoals de NOM, mee moeten doen. Vandaar dat we contact hebben gezocht met IFG. We zien namelijk veel talentvolle vrouwelijke ondernemers uit Groningen komen. De stad Groningen heeft daarnaast uitstekende kennisinstellingen, veel ambitieuze buitenlandse studenten en bewezen expertise op uiteenlopende gebieden. Dat is precies wat startups en scale-ups nodig hebben. En dus willen we graag in de regio aanwezig zijn.’

Wat kunnen jullie voor elkaar betekenen?

‘Samen met IFG willen we ervoor zorgen dat er nog meer vrouwelijke ondernemers naar het Noorden komen én in de regio blijven om innovaties tot een succes te maken. Daarvoor is meer nodig dan geld alleen. Ze zoeken ook een breed netwerk om hun bedrijf sneller te laten groeien. En dat bieden we. We zijn bovendien een grondige investeerder. Dat betekent dat we echt de tijd nemen om te kijken hoe we ondernemers en ondernemingen het beste kunnen helpen op hun groeipad. Inmiddels heeft dat al geresulteerd in een eerste Groningse investering. Samen met andere Groningse investeringspartners ondersteunen we Zielwear de komende jaren bij hun groeiambities.’

Wanneer is de samenwerking geslaagd?

‘Het is belangrijk dat we bedrijven naar elkaar blijven doorverwijzen. Zowel in kwaliteit als in kwantiteit. Dus moet je voortdurend met elkaar overleggen en kijken waar in Groningen kansen liggen. Samen nadenken over de ontwikkeling van innovaties en hoe je die kunt commercialiseren. En daar vervolgens kapitaal voor vrij maken en ook andere investeerders bij proberen te betrekken. Het is uiteindelijk een ecosysteem dat je moet bouwen. Daar hebben we nu de eerste stap voor gezet.’

Fondsenportfolio IFG blijft groeien

Simone Brummelhuis | Borski Fund

Whitepaper Impact van Investeerders
De impact van investeerders op je bedrijf

In dit whitepaper leer je:

  • Waar je mee te maken krijgt als je gaat samenwerken met investeerders
  • Verschillen en overeenkomsten tussen bancaire financiering, achtergestelde lening en aandelen kapitaal
  • Op welke manier de NOM als investeerder jou kan helpen