DIna Boonstra: 'Na corona wél herstelplannen nodig. Op maat.'
  • Opinie

Dina Boonstra ‘Na corona wél herstelplannen nodig. Op maat.’

Dina Boonstra 2021 01 Dina Boonstra

Het gaat goed met de economie, althans: veel beter dan voorspeld was, niet zo lang geleden. De deuk die we oplopen door de coronacrisis lijkt mee te vallen. Dat is geweldig nieuws natuurlijk. Maar lang niet voor iedereen. Steeds meer economen zeggen dat de regering helemaal geen extra herstelplan hoeft op te tuigen, dat de economie zichzelf wel weer terugveert.

Ik vind dat een veralgemenisering de knelpunten ontkent. Op specifieke terreinen is het namelijk heel hard nodig om wél herstellende stimuleringsmaatregelen in te zetten, hoewel die niet uit ‘Den Haag’ hoeven te komen. Bedrijven in de horeca en het toerisme bijvoorbeeld, hebben zulke harde klappen gehad, dat ze – ondanks de piek die ze nu beleven – er niet zomaar bovenop komen.

En er is nog een groep die wat dat betreft risico loopt: die van de startups, beginnende ondernemers en innoverende MKB’ers. Voor hen lag het geld om in de vroege fase van hun bedrijf of innovatie te investeren, toch al niet voor het oprapen. Na de coronacrisis is die situatie niet verbeterd. Veel van de startups en MKB-bedrijven die een Corona Overbruggingslening (COL) zijn aangegaan, hebben meer tijd nodig om terug te betalen. Dat zegt veel.

Er zijn fondsen die bestaan om investeringen in de vroege fase te doen en om innoverende MKB’ers verder op weg te helpen. Het MKB-fonds Drenthe, de Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM), het Groeifonds van de Economic Board Groningen en de fondsen van de NOM staan klaar. Zij hebben en voelen een grote verantwoordelijkheid om beloftevolle ondernemers die wél een herstelplan nodig hebben, terzijde te staan.

Financiering nodig?

Beantwoord 4 simpele vragen om snel te achterhalen of je eventueel in aanmerking komt voor financiering via de NOM.

Doe de financieringscheck