Toe aan de volgende stap met jouw bedrijf? Het komende NOM webinar laat zien hoe de NOM bedrijven ondersteunt bij hun ontwikkeling.

Toe aan de volgende stap met jouw bedrijf

De NOM helpt bedrijven om duurzaam te groeien. Groeien begint bij ondernemers, daarom bieden wij ondernemers in Noord-Nederland een webinar aan waarin Daniël Bies en André Harmens vertellen wat de NOM kan betekenen bij het verder ontwikkelen van bedrijven.

Bedrijfsontwikkeling

De NOM betekent veel voor het MKB in Noord-Nederland. Wij zijn als aandeelhouder en/of financier betrokken bij meer dan 70 bedrijven. Tevens bouwen we, samen met bedrijven, overheid en kennisinstellingen aan ecosystemen, zoals Industrie 4.0, de energie- en voedseltransitie. Het resultaat: business cases die tot groei en versteviging van de economie in Noord-Nederland leiden. Daarnaast ondersteunen we bedrijven op individueel niveau bij allerlei bedrijfskundige vraagstukken. Wij vormen een klankbord en zijn sparringpartner voor de ondernemer. Zo denken we onder andere mee over bedrijfsplannen, samenwerkingsverbanden, innovaties, teamsamenstellingen en financieringen.  

Naarmate je bedrijf groeit, is de kans groot dat je steeds meer tijd kwijt bent aan de dagelijkse gang van zaken en aan werkzaamheden die minder goed bij je passen. Groeien met een organisatie brengt veel uitdagingen met zich mee en je kan niet altijd alles delen met je medewerkers of achterban. De NOM luistert, helpt en adviseert en brengt je in contact met de juiste partijen.  

Focus NOM 

De doelstelling van de NOM is de versterking van de economie van Noord-Nederland. Wij richten ons hierbij op ondernemingen die daaraan bijdragen doordat ze willen groeien, innovatief zijn en toegevoegde waarde hebben voor Noord-Nederland. Onze focus ligt daarbij op:  

  • Duurzaamheid 
  • Slimmer werken 
  • Gezondheid  

De NOM beantwoordt vragen als: “Hoe kan ik aansluiten bij de Energietransitie?” of “Ik hoor veel over slimmer werken en industrie 4.0 maar wat betekent dat voor mij?”. Wij bouwen aan de ecosystemen, hebben goede connecties met kennisinstellingen en kennen ook de weg bij de overheid.  

Toegang tot Kapitaal    

De financiële haalbaarheid van jouw groei- en ontwikkelingsplannen vormt altijd een uitdaging. De NOM ondersteunt je bij het uitwerken van je bedrijfsplannen en bij het vinden van de juiste financiers.  

Aan het einde van het webinar weet jij 

  • Bij welke vragen je bij de NOM terecht kan en waar de NOM je allemaal bij kan helpen; 
  • In welke markten en segmenten de NOM vooral actief is. 

Het webinar

Groeien begint bij jou en de NOM helpt je daarbij. Ontdek de belangrijkste speerpunten om te groeien en laat je inspireren tot nieuwe zakelijke mogelijkheden. Hieronder kun je het webinar terugkijken.