Partner

Campus Groningen

Campus Groningen zet in op verbinding met de regio

Campus Groningen en NOM zijn partners omdat de Campus een prachtige locatie is om high tech bedrijven te huisvesten en ook dé plek om de samenwerking met kennisinstellingen vorm te geven. Voor NOM is een hoogstaande Campus van groot belang voor het vestigingsklimaat in Noord Nederland.