NOMMER artikel 'Campus Groningen zet in op verbinding met de regio'
  • Internationaliseren

Campus Groningen zet in op verbinding met de regio

Campus Groningen is een belangrijke broedplek voor innovatie, maar wel in nadrukkelijke verbinding met de regio Noord-Nederland. ‘Daarom is de NOM voor ons een belangrijke partner’, zegt Campus-manager Lisanne Brakenhoff. ‘Wij willen vooral een host zijn voor ‘het slimme begin’, om vervolgens te kijken hoe bedrijven kunnen opschalen en doorgroeien in de regio.

Ook al gaat er ‘niets boven Groningen’, zelfs in deze dynamische hotspot is de beschikbare ruimte niet oneindig. Daarom zijn oog voor de regio en efficiënt grondgebruik essentieel voor de Campus. ‘Naast focus op community building en campus services richten wij ons heel bewust op gebiedsmanagement’, vertelt Lisanne, die al sinds 2012 bij de Campus is betrokken. ‘We willen de fysieke ruimte zo slim mogelijk benutten en dat vraagt ook een economische visie op het Campusgebied: Wat is nodig om een sterk ecosysteem te bouwen? En hoe draag je via de infrastructuur bij aan open innovatie? Het zijn immers de mensen die op de Campus voor magie zorgen. Gebouwen zijn de fysieke bouwstenen; vervolgens gaat het erom te zorgen voor goede faciliteiten – van horecavoorzieningen tot labs en kantoorruimtes – én voor inspirerende evenementen, om zo ontmoetingen, kennisdelen en open innovatie te stimuleren.’

Campus Groningen zet in op verbinding met de regio

‘Open Air’-overleg tussen Campusmanager Lisanne Brakenhoff en Sander Oosterhof (verantwoordelijk voor acquisitie en ontwikkeling NOM)

Middenin de regio

In deze coronatijd vlakt het fysieke voordeel van de Campus een beetje af. ‘We kunnen voorlopig inderdaad geen bijeenkomsten op locatie organiseren’, geeft Lisanne aan, ‘maar de community heeft ook een sterke digitale kant die nu van pas komt. En we merken hoezeer er op de Campus al een goede basis is gelegd voor een bloeiend ecosysteem. Betrokken partijen weten elkaar goed te vinden, omdat mensen toch creatieve manieren zoeken om samen te blijven innoveren.

Enerzijds kun je niet zonder fysieke broedplaats, anderzijds wil je elkaar ook op afstand kunnen vinden.  Wij willen daarom middenin de regio staan. Hier op de Campus hebben we alle faciliteiten voor kruisbestuiving en R&D – ‘het slimme begin’ – terwijl de regio mogelijkheden biedt voor het vervolg. En dat is ook waar we naar streven: hier vooral de proeffabriekjes, elders de grote locaties en alle bedrijvigheid die voortvloeit uit innovaties.’

Volgens Lisanne is de NOM een belangrijke partner bij het proactief bepalen van het vestigingskader op Campus Groningen. ‘Bij het inrichten van de ideale Campus denkt ook de NOM goed mee. Zij hebben een groot netwerk en zicht op welke projecten en bedrijven hier goed zouden passen. Investeren gaat niet alleen over geld, het gaat ook over het beschikbaar stellen van ruimte en mogelijkheden.

De Campus-spelers staan gezamenlijk in hun zoektocht om zorgvuldig partijen te kiezen en hier actief heen te halen, maar we willen tegelijkertijd open en toegankelijk blijven voor de regio. Daarom stellen we ook faciliteiten beschikbaar voor bedrijven die geen plek hebben op de Campus, maar wel kunnen bijdragen aan de innovatie in Noord-Nederland.’

Campus Groningen zet in op verbinding met de regio

Goed vestigingsklimaat

De NOM merkt dat Campus Groningen van toenemende betekenis is voor de economische ontwikkeling in Noord-Nederland. Sander Oosterhof, die bij de NOM zowel acquireren als innoveren aanstuurt, ziet duidelijk de meerwaarde van de Campus. ‘Het is een hotspot van kennis en faciliteiten. Daar doen bestaande regionale bedrijven en startups hun voordeel mee, terwijl het ook een zeer aantrekkelijke factor is in het vestigingsklimaat van Noord-Nederland. Wij merken bij onze acquisitie-inspanningen richting gewilde bedrijven hoe essentieel een goede supplychain en gegroepeerde kennisclusters zijn. Door focus op de regionale kernsectoren agri-food, energie, gezondheid, chemie en digitale economie (denk aan smart industry, toepassing big data en artificial intelligence, red.) biedt de Campus een plek waar grote partijen zoals Avebe en DEMCOM graag willen zijn. Vervolgens ontstaat een sneeuwbaleffect dat we steeds sterker zien worden.’

DEMCON is naast Ducom, Cliq Swiss en MercachemSyncom één van de innovatieve partijen die zich hebben verbonden aan de nieuwste loot aan de Campus-stam: het Innovatiecentrum Chemie & Engineering, dat in 2021 wordt opgeleverd. ‘We bieden ook in dat pand ruimte aan twee nieuwe innovatielabs’, vertelt Lisanne. ‘Bedoeld voor bedrijven die onderzoek doen in ofwel de chemische- en farmaceutische industrie, ofwel op gebied van engineering. Zij kunnen in deze labs gebruikmaken van high-end werkplaatsen, innovatieve apparatuur, ruimtes voor productontwerp en prototypes en natuurlijk mogelijkheden voor vergaderen, netwerken en kantoorwerk. Terwijl de bouw volop bezig is, werken wij vanuit de Campus – in samenspel met NOM/ Investeringsfonds Groningen en andere stakeholders – al aan het verder uitbreiden van het ecosysteem rondom chemie en engineering door het aantrekken van bedrijven naar de innovatielabs.’

 Campus Groningen zet in op verbinding met de regio

Community Fund

Naast ruimte en faciliteiten is ook de toegang tot financiering een belangrijk element op Campus Groningen. Innovatie is nodig om de economie gezond te houden en daarbij spelen ook kleinere bedrijven een grote rol. ‘Dat maakt toegang tot kapitaal essentieel’, stelt Lisanne. ‘Wij geven inzicht in en toegang tot verschillende initiatieven, fondsen en regelingen, waarbij ook de NOM een belangrijke partner is. Om het kapitaal voor morgen nog beter in te richten met onze stakeholders, hebben we in september het Campus Community Fund gelanceerd. Investeren gebeurde al volop, maar door de middelen expliciet te bundelen in dit nieuwe fonds, verwachten we meer impact te maken. Er is een investeringsstrategie van 500 miljoen vastgelegd voor de komende vijf jaar, zodat het Community Fund de kennis en kunde op de Campus én in de regio nog effectiever kan omzetten in belangrijke innovaties voor Noord-Nederland.’

Belangrijke ‘Drivers for Growth’ zijn projecten die passen binnen de vijf kernsectoren van de Campus (agri-food, energie, gezondheid, chemie en digitale economie) en die o.a. economische en maatschappelijke impact maken en bijdragen aan kruisbestuivingen. ‘Het gaat erom dat wij steeds meer vanuit één ecosysteem leren denken en werken’, benadrukt Lisanne. ‘En dat is ook precies het signaal wat we geven met het Campus Community Fund. Los van praktische voordelen als het inkorten van de doorlooptijd bij aanvragen, laten we zien dat we als een geheel opereren. Willen we als Noord-Nederland internationaal een rol van betekenis spelen, dan redden we dat alleen als we het samen doen. Het ecosysteem dat we hier op de Campus creëren, moet doorwerken in de regio. Zo kunnen we echt impact maken, van ‘het slimme begin’ tot en met de bedrijvigheid in een gezond economisch en maatschappelijk klimaat.’

Campus Groningen

Campus Groningen is een triple helix samenwerking waarbij Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG, de Hanzehogeschool, gemeente en provincie Groningen, NOM en de gevestigde bedrijven met elkaar optrekken om beter te sturen op innovatie.