Campus Community Fund draagt bij aan hoogwaardige en innovatieve groei
  • Investeren

Campus Community Fund draagt bij aan hoogwaardige en innovatieve groei

Het Campus Community Fund (CCF) onderstreept, versnelt en vergroot de unieke kracht, de kansen en de impact van Campus Groningen voor de regio, en dat werkt! Campus Groningen blijft groeien. Het Campus Community Fund bestaat in september 2021 1 jaar en heeft een vol jaar investeren en stimuleren van groei achter de rug. In het afgelopen jaar heeft het CCF bijgedragen aan meer dan €95 miljoen aan investeringen, met name in bedrijfsactiviteiten en samenwerkingsprojecten. Carlo Ezinga, Directeur Coöperatieve Rabobank: “Het Campus Community Fund faciliteert de groei van Campus Groningen door de hoogwaardige, innovatieve en vaak risicovolle proposities in de context van het ecosysteem te brengen. We zijn trots op de vliegende start van het eerste jaar en de ambities voor de komende jaren zijn groot”.

Goed uitgekiende investeringen

Het CCF heeft het afgelopen jaar, vanuit haar investeringsstrategie, in diverse typen projecten geïnvesteerd. Zo is er €22,5 miljoen geïnvesteerd in Vastgoed en Infrastructuur. Een voorbeeld hiervan is de Clinical Research Unit. In samenwerking met ICON, start het UMCG een nieuwe clinical research unit om in vroeg stadium nieuwe onderzoeken uit te kunnen voeren onder patiënten. Deze samenwerking, die uniek is in Europa, zorgt ervoor dat data en onderzoeksresultaten voor nieuwe en bestaande medicatie eerder beschikbaar kunnen komen.

“Wie Campus Groningen nu bezoekt, ziet hoe de beschikbare ruimte in hoog tempo wordt ingevuld met innovatieve oplossingen. Oplossingen die komen van een zeer actieve en ondernemende campus community”, aldus Edward van der Meer, directeur Campus Groningen.

Daarnaast is er €20 miljoen geïnvesteerd op het gebied van Faciliteiten en Diensten, onder andere in het Innolab Chemistry & Engineering. Beide open innovatielabs met ruimte voor startups en R&D worden gerealiseerd in het Innovatiecentrum Chemie & Engineering op Campus Groningen. Tot slot is er totaal €52,5 miljoen geïnvesteerd in Bedrijfsactiviteiten in de vorm van start- en scale-up investeringen, Publiek Private Samenwerkingen en werkkapitaal. Het CCF heeft vanuit deze investeringslijn onder andere de groei van startups SG Papertronics, Ocean Grazer, QDI Systems en Dutchvolt gestimuleerd en een bijdrage mogen leveren aan het wereldwijd op de kaart zetten van het ecosysteem in diagnostica via het project Open Diagnostics.

Sander Oosterhof, Business Development (NOM): “Het Campus Community Fund is wat ons betreft een hele waardevolle toevoeging aan de middelen die Campus Groningen heeft om slim te groeien. Door telkens op een slimme manier de krachten te bundelen kan het fonds daadkrachtig opereren. Noodzakelijke investeringen kunnen snel worden gerealiseerd en dat heeft grote impact op de economie in Noord Nederland.”

Op weg naar nieuwe proposities

De kracht van het Campus Community Fund is om innovatieve, complexe, maar ook risicovolle proposities vanuit het ecosysteem mogelijk te maken op Campus Groningen. Zo ambieert de Campus een passende balans tussen private, publieke en gedeelde faciliteiten. Een aantal publieke en gedeelde faciliteiten ontbreken nog en deze zijn niet eenvoudig te financieren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van grootschalige startup-, horeca- en cultuurconcepten, waarvoor de combinatie met zaken zoals woon- en sportfaciliteiten gewenst is. Deze multifunctionele concepten zijn uitdagender als het gaat om financiering, maar juist het Campus Community Fund kan hierin een rol spelen en de verbindingen leggen die nodig zijn.

Na dit jubileum kijkt het CCF met vertrouwen naar de komende jaren en toekomstige investeringen, die het ecosysteem van Campus Groningen verder zullen versterken.

Over het CCF

Het Campus Community Fund – platform voor financiering – fungeert als vliegwiel om de aanwezige kennis en kunde op Campus Groningen, en in de regio nog effectiever om te zetten in belangrijke innovaties. De investeringsstrategie van het CCF verwacht sterke ontwikkelingen binnen de vijf regionale kernsectoren agri-food, energie, gezondheid/health, chemie en digitale economie, om te investeren in vastgoed en infrastructuur, faciliteiten en diensten, en bedrijfsactiviteiten op Campus Groningen. Uniek aan het CCF is de gemengde financieringsstructuur waarbij publieke middelen, bancaire financiering en investeringsgelden samenwerken binnen de visie van het ecosysteem. Deze samenwerking leidt tot efficiëntere en kortere doorlooptijd en vergroot de kwaliteit van (investerings)projecten. Heeft u interesse in het CCF of een goed projectplan? Neem dan contact op met Ronald Hesse, platformmanager van het CCF (ronald@campuscommunityfund.nl).

Campus Community Fund draagt bij aan hoogwaardige en innovatieve groei