Oproep aan MKB in Noord-Nederland om mee te helpen aan voedseltransitie

F&B Event

Noord-Nederland verwerft een sleutelpositie in de transitie naar duurzame productie van gezonde voeding. De explosief groeiende vraag naar gezonde en duurzaam geproduceerde voeding, vormt voor Groningen, Friesland en Drenthe een marktkans van globale omvang met lokale impact en maatschappelijke betekenis.

Deze marktkans stelt de agrofoodsector en al haar toeleverende bedrijven in staat om te komen tot een rigoureuze omwenteling om te verduurzamen, kringlopen te sluiten, CO2- en stikstofemissies verregaand te reduceren, de biodiversiteit te verhogen en natuur-inclusiviteit te bereiken. In de regio zijn vele initiatieven te vinden die inspelen op deze kansen. Kansen die er ook zijn voor de talrijke bedrijven in onze regio!

Hoe? Dat laten we graag zien!

F&B event

Natascha Kooiman van de Transitie Coalitie Voedsel

Op 12 mei aanstaande organiseren wij een Food & Business event voor Noordelijke MKB bedrijven. We beginnen om 12.00 uur en trappen het programma af met inspirerende verhalen van onder meer Natascha Kooiman van de Transitie Coalitie Voedsel en Noordelijke ondernemers Geert Lindenhols (GeertsBest) en Filips Jager (Hi I am Algae) die reeds succesvol schreden maken in deze transitie. Daarna worden de schijnwerpers gezet op twee Noordelijke programma’s, Fascinating en FoodPlus, waar ruimte is voor ondernemers om te participeren in onderzoek en implementatie.

Het tweede deel van het programma biedt je de kans om heel concreet te worden hoe deze Noordelijke programma’s jou zouden kunnen helpen met het verder ontwikkelen van jouw innovatieve product, productie proces of dienst.

LET OP: deze bijeenkomst is slechts toegankelijk voor 60 deelnemers, meld je dus snel aan! Enige tijd na aanmelding ontvang je van ons bericht of er een plaats voor jou is gereserveerd.

What's in it for me?

Aan het eind van deze middag ga je naar huis met een handvol aan aanknopingspunten om jouw bedrijf ook succesvol deelgenoot te laten worden van deze transitie en op die manier te werken aan duurzame groei van jouw onderneming.

Unieke locatie

F&B event

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op een unieke locatie: het Avebe Innovation Center (Zernikelaan 8, Groningen).

Het innovatiecentrum bundelt kennis en stimuleert samenwerking. In het centrum wordt door de medewerkers van Avebe aan de slag gegaan met innovaties op het gebied van aardappelzetmeel en aardappeleiwit. Avebe heeft al haar bestaande labfaciliteiten verhuisd naar het nieuwe gebouw op de Zernike Campus in Groningen.

Naast eigen ruimte voor kantoren en onderzoek voor Avebe, is er in het gebouw ook ruimte voor startups in het Innolab Agrifood, ontwikkeld door Campus Groningen en partners. Innolab Agrifood stimuleert en faciliteert ondernemerschap. Het biedt labfaciliteiten, maar ook business support, onder andere op het gebied van business development, strategie, intellectueel eigendom en patentering.

Programma 12 mei 2022

12:00 – Lunch

12:30 – Start plenair programma

 • Welke transitie gaat er plaatsvinden
  Natascha Kooimans (Transitie Coalitie Voedsel) schetst een beeld van de transitie die nu al gaande is en wat er nog staat te gebeuren.
 • Welke successen zijn er te behalen
  Alex Berhitu gaat in gesprek met Noordelijke ondernemers die reeds stappen hebben gezet en bespreekt met hen welke stappen voor hen nog te maken zijn.
  • Geert Lindenhols, Akkerbouwer en initiatiefnemer achter Geert Best maakt prachtige producten met en uit Koolzaad en Veldbonen.
  • Filips Jager, CEO HiIamalgae, is er van overtuigd dat microalgen kweek ons gaan helpen om meer plantaardige eiwitten te produceren
 • Wat kunnen we nog meer bereiken vanuit de twee Noordelijke programma’s
  • Fascinating
  • FoodPlus
 • Ceremonieel moment

14.00 – Koffiepauze

14.30 – Start parallel werksessies (2x 45 minuten actief aan de slag)

 • FASCINATING (Food Agro Sustainable Circular Nature Technology in Groningen). Werk je aan innovatieve technologie toepasbaar in de agrofood sector. Wil je de haalbaarheid onderzoeken, de technologie verder ontwikkelen of testen? Heb je grondstoffen nodig, wil je in contact komen met corporaties en toekomstige klanten? Sluit je dan aan bij dit 10-jarig test- en innovatieprogramma. Om het gesprek concreet te maken verkennen we in de breakout sessie graag de ideeën rondom het ‘up-cyclen’ van grondstoffen tot functionele producten. We horen graag wat jij op dit onderwerp zou willen oppakken én wat je nodig hebt om tot implementatie te komen. In onze breakout sessie tijdens dit event gaan we graag met je in gesprek! Is dit onderwerp net niet actueel voor jou, maar past jouw werkveld wel binnen de scope van Fascinating, kom langs om jouw wensen te bespreken. Juist nu horen we graag hoe wij voor jou van waarde kunnen zijn.
 • FoodPlus (programma ter ondersteuning foodsector op grensgebied Nederland en Duitsland). Ben je als ondernemer in de foodsector op zoek naar samenwerking met zowel Nederlandse als Duitse partijen langs onze landsgrenzen? Neem dan deel aan deze sessie waarin in we samen verkennen welke mogelijkheden het Intereg project FOODPLUS je kan bieden. De transformatie naar een duurzaam en gezond voedsel-systeem is waar FOODPLUS naar streeft. Dat doet FOODPLUS door ondernemers te helpen die willen innoveren in product of procesinnovatie in de voedingsmiddelensector. In deze sessie staat de voedseltransitie, waarvan eiwitten in het bijzonder, centraal. Je ontvangt antwoorden op vragen zoals “wat houdt de voedseltransitie in”, “wat betekent dit voor mij als mkb in de voedingsmiddelensector” en “hoe haak ik aan?”.

16:15 – Netwerkborrel

17:00 – Einde

Aanmelden

Wil jij jouw bedrijf ook succesvol deelgenoot laten worden van deze transitie en op die manier te werken aan duurzame groei van jouw onderneming? Meld je dan aan voor deze bijeenkomst op 12 mei 2022 door het onderstaande formulier in te vullen.

LET OP: In verband met de beperkte beschikbaarheid willen we je er op wijzen dat jouw aanmelding geen bevestiging tot deelname is. We zullen je zo spoedig mogelijk laten weten of we daadwerkelijk een stoel voor jou beschikbaar hebben.

Dit Food & Business event wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners:

F&B event