Unafix brengt havenrelaties in beeld
  • Logistiek
  • Investor ready worden

Unafix brengt havenrelaties in beeld

De maritieme sector in Nederland is zeer levendig, met meerdere kleinere én grote rederijen gevestigd in de noordelijke provinciën. In de Eemshaven is, met hulp van een groep investeerders en partners, onlangs een technologische start-up opgezet die zich op die levendige maritieme sector zal gaan richten.

Lokale vertegenwoordigers in havens

Er wordt in de “natte sector” veel gebruik gemaakt van lokale vertegenwoordigers. Dat is logisch, want met schepen die in de verste uithoeken van de wereld komen, leun je als scheepseigenaar zwaar op lokale dienstverleners die voor jou in die uithoeken van de wereld bepaalde zaken regelen. En precies op dat vlak zag Jeroen Wolthuis, één van de oprichters van Unafix, kansen liggen: “Rederijen leunen vaak zwaar op hun bestaande, in de loop der tijd opgebouwde, adressenbestand. Er liggen dus enorme kansen om je kennissennetwerk uit te breiden. In dat gat springen wij met ons online platform Unafix.”.

De eerste stappen

“Toen we met Unafix begonnen was het een spannende tijd. De stap van een vaste baan naar zelfstandigheid is een grote, en we stonden pas aan het begin van het financieringstraject. Gelukkig werden we direct warm onthaald: via Groningen Seaports en Stichting MOI Offshore Energy hadden we snel onwijs mooie kantoorruimte in de Eemshaven tot onze beschikking. Ook kwamen we zo in aanraking met het Groeifonds van het EBG.”. Na de eerste gesprekken met het Groeifonds waren zij warm voor het idee. “Dit gecombineerd met een uitgebreid begeleidingstrajcet van Flinc, heeft geresulteerd in een sluitende financiering voor het project.”.

Het gat in de markt

Unafix is een vraag- en aanbodplatform, volledig gericht op de niche van maritieme dienstverleners. Wie het platform van Unafix inschakelt, krijgt relaties in beeld waarvan men niet eens wist dat men ze had. Dienstverleners in de meest verre uithoeken van de wereld zijn te vinden op het platform. Wolthuis: ,,Dat is een verrijking van je netwerk. Momenteel blijft heel veel potentie liggen als het om contacten gaat. Met Unafix ontsluit je duizenden nieuwe relaties. Door de toegenomen transparantie in het inkoopproces, vindt je mogelijk dienstverleners die kostenefficiënter zijn of beter aansluiten bij je behoeftes.”.

Alle ‘mannetjes’ in de havens zijn in kaart gebracht

Alle ‘mannetjes’ in de havens zijn door Unafix in kaart gebracht. Van scheepsagenten, tot adviseurs en advocaten. De aanbodkant is door Unafix deels zelf gevuld op basis van ‘listing’, ofwel een vrijblijvende en gratis vermelding van alle partijen die diensten aanbieden. Als bijvoorbeeld een reder een partij zoekt, kunnen drie tot vijf partijen een offerte uitbrengen. Unafix ontvangt een premie van degene die de opdracht krijgt.

Wolthuis: ,,Je kunt als reder ook het vaste mannetje in de haven bellen, maar vaste mannetjes drijven de prijs omhoog en het proces is niet erg kostenefficiënt. Als je in een haven komt waar je normaal gesproken nooit komt, dan werkt niks zo snel als Unafix. En in alle havens werkt ook niks zo goedkoop als Unafix.’’

Moderne oplossing in een traditionele sector

De scheepvaart wordt veelal gezien als een traditionele sector, waar technologische innovatie achterloopt op veel andere industrieën. De oprichters van Unafix zien dat anders: “Je ziet jongere mensen op de afdeling bevrachting bij een reder die zijn opgegroeid met platforms. Ze boeken er hun hotel, ze kopen er hun huis en hun maaltijden. Maar komen ze op kantoor dan moeten ze die ervaring laten vallen. Er was vóór Unafix simpelweg nog geen platform in deze niche actief. Dat frustreert, het voelt ook nog eens inefficiënt, terwijl je op je werk juist efficiënt bezig wilt zijn.’’.

Unafix heeft het jongere personeel dus mee. Wolthuis kent de maritieme sector vanuit de verzekeringswereld waar hij tot nu werkzaam was. Hij weet van de hoed en de rand. ,,De vrachtopbrengsten zijn al jaren laag’’, zo vertelt hij, ,,dus moet je naar de kosten kijken. Unafix kan daar ook nog eens een steentje aan bijdragen.

Leent de maritieme sector zich voor een platformoplossing?

Wolthuis lacht. En duikt even de geschiedenis in. Stel, zegt hij, je had 20 jaar geleden gezegd: Ik begin Funda en ga er huizen op verkopen. Dan was er verwondering geweest. ,,Maar tegenwoordig doen we alles op dit soort platforms. Het is de gewoonste zaak van de wereld. Voor de vakanties zijn we ons eigen reisbureau geworden.’’.

Unafix moet kortom inbreken op een markt, die het platform zou moeten omarmen maar het platform niet kent – en de eigen contacten in de telefoon wel. Wolthuis: ,,Men gaat heus wel inzien dat wij voordelig zijn, we gaan naar een soort van kantelpunt en we zijn blij dat we partners hebben gevonden die op de lange termijn bereid zijn ons hierin te ondersteunen.’’.

‘Flinc is grote hulp voor ons geweest’

Wolthuis en Unafix hebben inmiddels geld bij investeerders opgehaald en hebben ook twee zogenoemde informal investors (naast geld ook inbreng van kennis en ervaring) aan boord weten te halen. Het was hem van meet af aan duidelijk dat er geld van buiten moest komen. Het platform werd extern gebouwd uit eigen middelen. Het is een zogenoemd mvp (minimal viable product). ,,Het brengt je van A naar B en daarna kijk je wat je hebt gemist op die reis’’, legt Wolthuis. Na het testen werd het echte Unafix ontwikkeld. ,,Goed en comfortabel’’, aldus Wolthuis.

In die fase kwam Wolthuis in contact met Flinc, onderdeel van de NOM. Flinc biedt innovatieve startups ondersteuning bij het opstellen van het businessplan en maakt vervolgens de match met een investeerder. Daarbij beschikt Flinc over een eigen ‘platform’: een breed financieringsnetwerk. Deze investeerders kunnen vaak naast kapitaal ook netwerk, kennis en ervaring toevoegen. ,,Flinc is een grote hulp voor ons geweest’’, zegt Wolthuis. ,,We moesten op zeker moment zelfs terug naar de tekentafel om het platform nog beter te maken.’’

Tip: schakel zo snel mogelijk Flinc in

Het is ook een van de lessen die aan Wolthuis goed besteed was. ,,Als ik iets geleerd heb, is het om niet bang te zijn om af te wijken van het pad dat je in je hoofd hebt’’, weet hij nu. ,,Vaak zijn er al signalen, maar je moet er open voor staan. Je moet ook leren inzien wat je zwaktes zijn en dat je de juiste mensen om je heen verzamelt.’’

Jeroen Wolthuis heeft daarom ook nog wel een tip voor startende ondernemers: ,,Schakel zo snel mogelijk Flinc in, ze benaderen je kritisch om te bepalen of de business case voldoende potentie heeft. Zodra Flinc daarvan overtuigd is, voegen ze direct waarde toe door je van deskundige adviezen te voorzien waardoor je plannen worden aangescherpt.”

Bjorn Redmeijer, project manager van Flinc

Bjorn: ,,Unafix is een platform dat er voor zorgt dat het proces van vinden, vergelijken en aanstellen van verschillende diensten in de maritieme sector vereenvoudigd wordt. De maritieme sector is vrij traditioneel, Unafix beoogt dit te doorbreken. Het is daarmee disruptief, innovatief en schaalbaar. Daarnaast is de maritieme sector een wereldwijde markt. Ten slotte heeft de founder, Jeroen Wolthuis, een achtergrond in de maritieme wereld en is in de vorm van Holwerda Shipmanagement een belangrijke partner gevonden. Dit alles maakt dat Unafix veel potentie heeft”.

Vervolgens is Unafix verbonden met het Flinc-financieringsnetwerk. Dit heeft erin geresulteerd dat er twee informals zijn toegetreden die naast kapitaal ook netwerk, kennis en ervaring toevoegen. Ook is het Groeifonds ingestapt. Bjorn: ,,Deze mix van investeerders biedt Unafix meer dan alleen kapitaal, waardoor Unafix in staat moet zijn om snel te kunnen groeien.”

Veronique Jeunhomme, investeringsmanager van het GROEIfonds, onderdeel van Economic Board Groningen

,,Ondernemer Jeroen Wolthuis heb ik leren kennen via de MOI Offshore Energy-werkplek in de Eemshaven. Ik raakte tijdens een nieuwjaarsborrel in gesprek met Jeroen over Unafix en we hebben een afspraak gemaakt. Via Flinc is het businessplan verfijnd en zijn informal investors geïnteresseerd geraakt. Samen met co-founder Wessel Holwerda is een mooi team ontstaan die Unafix zeker verder gaat brengen. De maritieme sector is met een digitaliseringsslag bezig, het platform van Unafix gaat daar zeker een positieve bijdrage aan leveren. Het systeem is schaalbaar, goed en laagdrempelig, je betaalt alleen aan Unafix als je de opdracht gegund krijgt. De vraag is niet óf maar wannéér het omarmd wordt. Vanuit het GROEIfonds leveren we hier graag een bijdrage aan.’’