Fokker Mischa Baert027
  • HTSM
  • Innoveren
  • Internationaliseren

Fokker vliegt innovatief de toekomst tegemoet

Nederland had ooit een vliegtuigfabrikant wiens achternaam we allemaal kennen; Anthony Fokker. Een naam die wereldfaam verwierf, tot zijn bedrijf in 1996 failliet ging. Gelukkig was dat niet het eind van Fokker. Zijn naam en een deel van het bedrijf ging onder andere eigenaren door, onder meer met Fokker Aerostructures in Hoogeveen.

“Complete vliegtuigen bouwen we hier niet, we maken structuurdelen. Vleugelonderdelen bijvoorbeeld, deuren of staarten”, legt locatiedirecteur Mischa Baert uit. In Hoogeveen werken zo’n 900 mensen, daarmee is deze fabriek een van de grootste in de regio. Baert: “Of onze afzet in getallen te vangen is? Denk aan zo’n 2500 onderdelen per jaar. Dat zijn dan al hele samengestelde stukken.”

Totaalplaatje
Fokker Aerostructures’ projecten lopen van de allereerste aanzet tot de after-market support; ze leveren een totaalpakket. “Wij produceren echt in een samenwerking met de klant. Die is vanaf het allereerste moment bij het proces betrokken.” Is alles maatwerk? “Absoluut. We verkopen niet ‘on the side’ ook nog eigen producten. Ontwerpen doe je altijd samen met de klant. Dat moet ook, in de luchtvaart zijn alle onderdelen op elkaar afgestemd en luistert alles nauw. Dat is al lange tijd zo.”

Grenzeloos vliegen
De klanten van Fokker zijn over de hele wereld te vinden. “Onze eindklanten zijn onder meer Airbus, Boeing en Lockheed Martin. Dat zijn grote bedrijven, we hebben ook nog wat minder grote klanten. Het lijken er zo niet veel, maar de trajecten zijn omvangrijk en langdurig, dus we werken lang samen. De klanten investeren ook, de initiële kosten zijn in de luchtvaart relatief hoog. Vaak duurt een succesvol programma wel 20 of 25 jaar.”

Glazen bol
Daarmee raken we aan de grootste uitdaging voor Fokker Aerostructures: de toekomst inkijken. “Je moet voor de muziek uitlopen. Ook over 15 jaar moeten onze ideeën toepasbaar zijn. De horizon ligt hier ver vooruit. Jouw programma moet over een aantal jaren ook een succes zijn.” Voorbeelden van innovaties voor de toekomst zijn het gebruik van nieuwe materialen, zoals thermoplast composieten, en allerlei productietechnieken, zoals additive manufacturing in composiet. Fokker gaat innovatief de toekomst in, maar doet dat binnen een conservatieve industrie. “Het is niet altijd makkelijk om met nieuwe dingen te komen. Veiligheid en technische acceptatie zijn hier erg belangrijk.”

In de luchtvaart luistert alles nauw

Regionale kracht
Fokker Aerostructures wil met haar kracht in grootte en in naam helpen bij het bouwen van een betere fundatie voor Noord-Nederland. “Wij zijn hier voor de lange termijn. Daarom kijken we verder dan onze neuzen lang zijn. We denken niet alleen aan onze eigen directe behoeften en daarin vinden we de NOM. Net als hen zijn we actief in de regio en we trekken samen op om ook anderen naar Noord-Nederland te krijgen of successen hier verder uit te bouwen. Met onze betrokkenheid in projecten als WCCS en RoSF werken we samen met lokale partijen in industrie en onderwijs om langdurige kennisontwikkeling en competitief voordeel, voor ons en onze partners, op te bouwen.”

Meegroeien
Fokker wil ook op de lange termijn competitief zijn. “Hoe krijg je kinderen vanaf een bepaalde leeftijd meer geïnteresseerd in techniek, is voor ons een relevante vraag. De techniek verandert, het draait bijvoorbeeld steeds meer om IT en programmeren. Wij willen onze huidige en toekomstige medewerkers mee laten groeien om succesvol om te gaan met wat er over 5 jaar en verder komt. We zijn bijvoorbeeld bezig met het project Fokker 4.0. Hierin proberen we scherp te krijgen wat we moeten doen om de digitalisering goed door te voeren. Een belangrijk punt dat naar voren kwam, is dat veel medewerkers graag aan de slag gaan met nieuwe technologie, als ze daarbij maar wel goed begeleid worden.”