Diversiteit loont: verhoog je rendement
  • Diversiteit
  • Investor ready worden
  • Personeel

Diversiteit loont: verhoog je rendement

Veel startups worden geleid door mannen. Hierdoor blijven er kansen liggen, want uit onderzoek blijkt dat diversiteit binnen je startup tot een hoger rendement leidt. Om de diversiteit in de wereld van startups te vergroten, heeft Techleap.nl het diversiteitsstatement Fundright opgesteld. De NOM heeft het statement samen met 40 andere partijen ondertekend. In dit artikel lees je wat dat betekent.

De uitdaging

Startups krijgen in Nederland veel kansen. Maar als we naar de cijfers kijken, zien we dat het een wereld is waar vooral mannen een rol spelen. Zo ging 94,3% van het groeigeld tussen 2008 en 2019 naar startups met alleen mannelijke oprichters. Omdat er op dit vlak zo veel winst te behalen valt, is het doel van Fundright in eerste instantie om vrouwelijke ondernemers eerlijkere kansen te geven. Niet per se omdat er meer vrouwen aan de top moeten komen, maar omdat dit het algehele niveau van de startups in Nederland omhoog helpt. Het achterliggende idee is dat er meer gemengde (management)teams ontstaan, die volgens Techleap-voorzitter Constantijn van Oranje “veelzijdiger, veerkrachtiger en sterker” zijn.

Het probleem van impliciete bias

De beste persoon voor een functie moet die functie vervullen, of dat nu een man of een vrouw is. Maar in de wereld van startups heerst iets dat ‘impliciete bias’ heet. Want vaak is een gebrek aan diversiteit geen bewuste keuze, maar gaat het bijna vanzelf. Onbewust en onbedoeld. Er zijn nu eenmaal meer mannen in deze wereld aan het werk dan vrouwen. En mannelijke investmentmanagers zoeken in hun eigen netwerk, vol mannen, naar een passend lid voor de RvC van de startups waar ze in investeren. Of een man geeft input aan een vacaturetekst voor het management team, die daardoor vol ‘mannelijke’ termen staat die mannen aanspreken. Hierdoor reageren automatisch minder vrouwen op een vacature. En die vacature wordt vervolgens uitgezet in het eigen netwerk. Juist: een netwerk met voornamelijk mannen.

Diversiteit in startups loont

Terwijl diversiteit in startups juist erg goed kan zijn. Uit een onderzoek van het Center for Collective Intelligence van het Massachusetts Institute of Technology blijkt dat hoe meer vrouwen er in een beslissingsbevoegd team zitten, hoe beter de uitkomsten van die beslissingen. Het vermoeden is dat dat komt omdat vrouwen beter zicht hebben op de verschillende perspectieven die bij een keuze komen kijken. Door diversiteit bespreekbaar te maken, moet het effect van bias omdraaien, zodat er meer objectieve beslissingen kunnen worden gemaakt.

De regel van 35%

In het diversiteitsstatement Fundright is een doelstelling voor de partners opgenomen om de resultaten meetbaar te maken: portfoliobedrijven moeten binnen 3 jaar een managementteam hebben dat voor minimaal 35% uit vrouwen bestaat. Datzelfde percentage moet over 3 jaar gelden voor de investeerders zelf.

Kijken we naar de situatie bij de NOM, dan is er voldoende werk aan de winkel. Ons eigen investmentteam bestaat weliswaar voor 32% uit vrouwen, maar bij slechts 9% van onze portfoliobedrijven bestaat het managementteam voor minimaal 35% uit vrouwen. 88% heeft zelfs een managementteam dat volledig uit mannen bestaat. Om deze verhoudingen te verbeteren en daarmee het rendement van innovatieve bedrijven te bevorderen, willen we diversiteit op de agenda krijgen.

We hebben de ambitie dat alle startups en scaleups waar wij geld in steken of hebben gestoken, binnen 3 jaar een managementteam hebben met minimaal 35% vrouwen. Ook ons eigen investmentteam moet binnen 3 jaar voor minimaal 35% uit vrouwen bestaan. Door het onderwerp bespreekbaar te maken, gaan we ontdekken hoe we het (a) mee kunnen nemen in onze eigen HR processen en (b) op de agenda kunnen krijgen bij startups in Noord-Nederland. Omdat een breder blikveld ervoor zorgt dat je betere beslissingen maakt. Omdat diversiteit in je managementteam rendement oplevert.

Whitepaper Investor Ready
Investor ready worden?

In deze whitepaper:

  • Welke uitdagingen kom je tegen en hoe ga je daar mee om?
  • In vier stappen investor ready worden!
  • Een overzicht van alle financieringsmogelijkheden