Voorlopige cijfers NOM 2019
 • Investeren

Danielle van Dalfsen ‘Wat komt er kijken bij een Due Diligence onderzoek?’

Danielle Van Dalfsen 2021 01 Danielle van Dalfsen

Voordat een investeerder overgaat tot de beslissing om te gaan investeren, zal deze onderzoek naar de onderneming doen. Of dit nu gaat om het verstrekken van een lening, het nemen van een belang of een overname, er zal onderzoek gedaan worden. Hoe uitgebreid dit gedaan zal worden ligt aan de aard en omvang van de onderneming en de bijbehorende soort financieringsvraag.

Due Diligence

Dit onderzoek wordt Due Diligence genoemd (hierna: DD). De letterlijke vertaling van de Engelse term ‘Due Diligence’ is ‘met gepaste zorgvuldigheid’. In de praktijk betekent dit het in kaart brengen van alle sterktes, zwaktes, kansen en risico’s van de onderneming. Op basis van het DD heeft een investeerder een zo goed mogelijk beeld van de onderneming en kan hij/zij besluiten om te gaan investeren. Soms komen er bij zulke onderzoeken ook ‘lijken uit de kast’, waardoor er helemaal niet meer geïnvesteerd wordt of de voorwaarden van de investering hierop aangepast worden.

Onderwerpen die aan bod komen

Een aantal onderwerpen komen bij elk DD traject aan bod:

 • Financieel
  De financiële situatie van de onderneming op dit moment en van het verleden, maar ook de verwachtingen voor de komende jaren. In het financieel DD gaat een investeerder heel diep de cijfers in.
 • Management & personeel
  Hoe ziet het management en de taakverdeling eruit? Zijn de juiste competenties in huis? Hoe is de structuur van de onderneming? Er wordt een investering gedaan in de mensen die de organisatie leidden, het is dus van belang dat de investeerder zeker is dat deze managers competent zijn.
 • Juridisch
  Is alles contractueel goed vastgelegd en geregeld? Zijn de juiste verzekeringen afgesloten en zijn de juiste vergunningen aangevraagd? Daarnaast zullen alle contracten met bijvoorbeeld leveranciers, afnemers of andere stakeholders worden bekeken.
 • Commercieel
  Hoe ziet de markt eruit? Hierbij wordt gekeken naar de mark(e)t(ing)strategie van de onderneming, de concurrentie en de trends in de branche.
  Daarnaast zullen ook altijd een aantal bedrijfsspecifieke onderwerpen tijden het DD aan bod komen. Elke onderneming heeft verschillende aandachtsgebieden tijdens het onderzoek.

Goede voorbereiding

Een DD-traject wordt vaak door de ondernemer(s) als intensief ervaren. Er wordt door de investeerder veel informatie en documentatie gevraagd en daar worden ook best kritische vragen over gesteld. Dit kost veel tijd en het zal wellicht ook voor afleiding van de reguliere business zorgen. Maar door deze vragen van de investeerders kant kan het juist ook nieuwe inzichten en/of ideeën voor de onderneming opleveren. In ieder geval is het wenselijk om je voor dit traject goed voor te bereiden. Samen met je investeerder wordt er geprobeerd om dit traject zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten.

Ook wij zijn een mogelijke investeerder voor jouw bedrijf. Neem vooral contact op om de mogelijkheden met mij te bespreken. En lees ons whitepaper voor meer informatie.

Whitepaper Impact van Investeerders
De impact van investeerders op je bedrijf

In dit whitepaper leer je:

 • Waar je mee te maken krijgt als je gaat samenwerken met investeerders
 • Verschillen en overeenkomsten tussen bancaire financiering, achtergestelde lening en aandelen kapitaal
 • Op welke manier de NOM als investeerder jou kan helpen