Ernest Dik
  • Creative industry
  • Investeren

The Imagineers: visualiseren en faciliteren bij gebiedsontwikkeling

Zolang de mens op aarde rondloopt is hij of zij bezig geweest met nadenken over hoe dingen beter, slimmer en efficiënter kunnen. Klimaatverandering heeft die ontwikkeling in een enorme stroomversnelling gebracht. De opgaven waar ‘we’ mondiaal voor staan zijn enorm. Neem alleen al Nederland; met de wens om tot 2030 zo’n 900.000 nieuwe woningen te bouwen én de energietransitie waar iedereen mee aan de slag wil. Het zijn complexe processen met een verscheidenheid aan belangen. Dat alles in goede banen leiden is een enorme uitdaging. Laat het bedrijf The Imagineers uit Sneek nu nét de softwareproducten en diensten in huis hebben om dergelijke processen te faciliteren.

‘Complexe processen inzichtelijk en begrijpelijk maken’

De toekomst laten zien met visualisaties. Dat is de ene helft van wat The Imagineers doet. De andere helft is: tegelijkertijd óók het proces naar die toekomst toe faciliteren, door van begin tot eind de gevolgen van ingrepen in de leefomgeving inzichtelijk te maken. Dat doen ze met realistische 2D- en 3D-beelden, slimme software en het ontsluiten van GIS en GEO-data van diverse partners. En dat niet alleen aan het einde van de rit, maar vooral ook gedurende het proces.

‘Gedoe komt er bij gebiedsontwikkeling altijd’, zegt mede-eigenaar Ernest Dik. ‘En dat is ook volstrekt begrijpelijk. Je hebt het over complexe processen, die zich afspelen binnen de schaarse ruimte die we in Nederland hebben. Je kunt dan maar beter direct bij de planvorming alle belanghebbenden meenemen. En in alle fasen van je proces de gevolgen inzichtelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van windmolenparken, zonneparken, hoogspanning tracés, wegen, dijkversterking, maar ook aan de bouw van complete woonwijken. Partijen als lokale overheden, Rijkswaterstaat, waterschappen, netbeheerders, projectontwikkelaars zullen iedereen moeten meenemen in de besluitvorming. Met als belangrijkste stakeholder de bewoners. En iedereen heeft vragen: wat gebeurt er met de omgeving wanneer we voor A kiezen? En wat gebeurt er bij een keuze voor variant B? Onze software laat alle varianten zien. Niet alleen door middel van 3D-beelden, maar ook door het inzichtelijk maken van alle voor- en nadelen van de diverse varianten.

Transparanter

Met dat unique selling point heeft het bedrijf uit Sneek een instrument in handen waarmee al haar klanten kunnen voldoen aan de nieuwe omgevingswet, die naar alle waarschijnlijkheid in 2024 van kracht wordt. Dik: ‘Die wet zal zeker een aanjager zijn van de vraag naar onze producten en diensten. Het grote voordeel voor onze klanten is dat ze sneller draagvlak creëren en projecten sneller kunnen opleveren, door complexe processen aanzienlijk transparanter te maken en burgers actief te betrekken. Dat is prettig werken, zeker in een land waar zoveel mensen dicht bij elkaar wonen. Met de software die wij nu hebben ziet iedereen exact en realistisch hoe hoog, laag, breed en smal iets wordt en ook wat de invloed is op de leefomgeving. Zo kun je met alle belanghebbenden scenario’s bespreken, waarbij je exact weet waar je het eigenlijk over hebt. Dat levert acceptatie en draagvlak op.’

The Imagineers: visualiseren en faciliteren bij gebiedsontwikkeling

Expansie

In 2015 investeerde de NOM al in The Imagineers, met een financiering voor internationale expansie. En dat is al aardig gelukt. Het Sneeker bedrijf heeft met het product Windplanner al goed in het buitenland gescoord. Inmiddels wordt het product al in 23 landen gebruikt. ‘Die steun van de NOM was eerst een lening en later een participatie’, vertelt Dik. ‘En dat heeft ons echt een duw in de rug gegeven richting internationalisering. De hele wereld is in beginsel onze markt. Overal waar windmolen- of zonneparken gebouwd worden zal de initiatiefnemer willen weten wat de consequenties zijn; voor het landschap, maar bijvoorbeeld ook voor de bebouwde omgeving. De diverse varianten inzichtelijk maken heeft inmiddels tal van dat soort ontwikkelprocessen versneld.’

Die expansie is volgens Dik niet alleen het gevolg van een goed product en een degelijke financiering, maar óók van de gekozen groeistrategie van The Imagineers. ‘Wij willen vooral faciliteren’, legt hij uit. ‘En daarbij hebben we drie belangrijke doelgroepen: overheid, projectontwikkelaars en tot slot de professionele partijen zoals ingenieurs en landschapsarchitecten. Wij willen dat deze groepen met onze software én hun eigen data vooral zélf de processen op een fijne manier kunnen doorlopen. We bieden dan ook een online platform aan, waarbij alle stakeholders online kunnen samenwerken.’

Met de software die wij nu hebben ziet iedereen exact en realistisch hoe hoog, laag, breed en smal iets wordt en ook wat de invloed is op de leefomgeving.
Ernest Dik, The Imagineers

Voorbeelden in het Noorden

Aansprekende voorbeelden in de regio waar The Imagineers veel heeft kunnen betekenen zijn onder andere de zonneroute A37 in opdracht van Rijkswaterstaat, de herinrichting van de ringweg Groningen, het inrichten van de nieuwe woonwijk Middelsee bij Leeuwarden, de dijkversterking voor waterschap Noorderzijlvest en vooral heel erg veel duurzame energietrajecten, zoals diverse zonneparken van Groen Leven. Dik: ‘De energietransitie zien wij als een belangrijk speelveld voor onze diensten, maar we benaderen het altijd integraal. Een gebied ontwikkelen met klimaatneutraal energieverbruik heeft op alle fronten consequenties. Dat kan zijn op het gebied van onderhoudswegen voor zon- en windparken, vergroening, energieopslag, laadpalen, maar ook de recentelijke ontwikkelingen rondom waterstof. Het is veel en het is complex en met onze software komen de consequenties van de oplossingen die je overweegt helder in beeld, gedurende alle fases van het project.’

Hoewel veel aandacht uitgaat naar de energietransitie waar Nederland op dit moment volop in zit, ziet Dik ook legio kansen in het buitenland. ‘We werken veel met kennispartners, landschapsarchitecten, projectontwikkelaars en procesbegeleiders. In het buitenland zien deze partijen de Nederlandse manier van werken, waarbij participatie van alle stakeholders en eindgebruikers als cruciaal wordt gezien, als een schoolvoorbeeld. Daarmee komen ze ook bij ons langs voor ondersteuning.’

Grootste drempel bij al die ambities? ‘Er zijn technische- én commerciële uitdagingen’, stelt Dik. ‘Het aangaan van technische uitdagingen rondom visualisaties zit al helemaal in ons DNA gebakken, maar de ontwikkelingen gaan snel. Maar op het gebied van commercie is het vooral de kunst om het juiste momentum te kiezen en de goeie commerciële mensen te vinden. We kunnen op technisch vlak uiteraard veel, maar de wereld moet er óók aan toe zijn. Dat is voor ons essentieel. Dus: wél vooruitlopen, maar dat in verbinding met de uitdagingen waar samenlevingen nú voor staan.’

Samenwerking NOM

Nadat de NOM in 2009 al eens financierde, is er in 2015 een Aanjaagfinanciering verstrekt door de NOM in samenwerking met FOM en het Smid Fonds. In 2018 volgde er een aanvullende financiering in de vorm van een participatie.

Whitepaper Impact van Investeerders
De impact van investeerders op je bedrijf

In dit whitepaper leer je:

  • Waar je mee te maken krijgt als je gaat samenwerken met investeerders
  • Verschillen en overeenkomsten tussen bancaire financiering, achtergestelde lening en aandelen kapitaal
  • Op welke manier de NOM als investeerder jou kan helpen