Innovatiemonitor
  • Innoveren

Start nieuwe ronde Innovatiemonitor Noord-Nederland

In maart 2018 wordt de Innovatiemonitor Noord-Nederland voor de vierde keer uitgevoerd. Het expertisecentrum Vinci van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) brengen jaarlijks de innovatieactiviteiten, -investeringen en -prestaties van het noordelijke MKB in kaart.

Ontvang je persoonlijke Innovatiepaspoort

Als deelnemer aan de Innovatiemonitor ontvang je een persoonlijk Innovatiepaspoort. In dit paspoort worden de innovatieactiviteiten en -prestaties van jouw bedrijf vergeleken met gelijksoortige bedrijven in Noord-Nederland.

Wat moet je er voor doen?

Wil jij ook een persoonlijk Innovatiepaspoort ontvangen? Vul dan voor 23 maart de online vragenlijst in op de website van de Rijksuniversiteit Groningen. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Je ontvangt je persoonlijke Innovatiepaspoort na analyse van alle resultaten.

De vragenlijst vind je hier.

 

Over de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor

De Noord-Nederlandse Innovatiemonitor is het resultaat van een strategische samenwerking tussen het expertisecentrum Vinci van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), die in 2015 is opgestart. Naast de RuG en het SNN zijn ook MKB Noord, VNO-NCW Noord, TCNN, NOM, PNO Consultants, de Water Alliance en het Octrooicentrum Nederland als strategische partners bij dit initiatief betrokken. In de monitor van 2018 staan de volgende thema’s centraal: financiering van innovatie, maatschappelijke versus economische innovatie doelstellingen, en nieuwe technologieën voor innovatie.

Belang van de Innovatiemonitor

Het SNN is verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende stimuleringsregelingen en subsidieprogramma’s voor het bedrijfsleven, waaronder het Europese subsidieprogramma OP EFRO 2014-2020. In dit programma staat het stimuleren van innovaties binnen het mkb centraal. De monitor helpt het SNN om zijn subsidie-instrumenten zo goed mogelijk afstemmen op de vraag en behoefte van Noord-Nederlandse ondernemers.

Het doel van het Vinci Expertise Center is het toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis voor de praktijk en vanuit de praktijk een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek. Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie?

Voor meer informatie over (deelname aan) de Innovatiemonitor 2018, kunt u contact opnemen met prof. dr. Dries Faems, hoogleraar Innovatie & Organisatie aan de Rijksuniversiteit Groningen: (d.l.m.faems@rug.nl, 05036;meij of Luc Hulsman, Programmabeheerder van het SNN (hulsman@snn.eu, 0505224945).