‘NPAL is een begrip voor de regionale industrie’
  • HTSM
  • Innoveren

‘NPAL is een begrip voor de regionale industrie’

Aan de vooravond van zijn ‘sprong’ naar een nieuwe levensfase, strikten we oud-directeur Folkert van der Meulen voor een terugblik op het NPAL-avontuur: in de afgelopen dertien jaar bouwde hij samen met vele tientallen bedrijven aan de Noordelijke Productiviteits Alliantie. ‘Deze club is niet meer weg te denken’, constateert Folkert. ‘We hebben met NPAL een fundamentele netwerk- en verbeterorganisatie neergezet voor onze regionale industrie.’

‘Persoonlijk werd ik bij mijn werkzaamheden voor NPAL al die jaren gedreven door intrinsieke belangstelling voor de noordelijke industrie’, vertelt Folkert. ‘Steeds opnieuw in gesprek gaan met grote productiebedrijven en hun technische dienstverleners om te horen welke uitdagingen er spelen en waar ze naar toe willen: dat verveelt nooit.

Het verdient echt respect en trots in de regio als je hoort en ziet wat er allemaal wordt gedaan in deze sector. En ik vind het prachtig dat de NPAL-bedrijven zich continu blijven verbeteren door van elkaar te leren. Ze doen het binnen de club uiteindelijk allemaal zelf. Zeker, er is een aanjager nodig, die gezamenlijke thema’s op de kaart zet, lijntjes uitstippelt en uitwisseling faciliteert. Dat is een rol die ik met veel plezier heb vervuld en die mijn opvolger Ton Driesen nu voor zijn rekening neemt. Ook binnen NPAL gaat de vernieuwing door.’

Open deuren

De waarde van NPAL werd al duidelijk toen de alliantie in 2009 als NOM-project startte met enkele tientallen bedrijven. ‘Om de broodnodige productiviteitsverbetering in de noordelijke regio op te pakken, werkte een gezamenlijke aanpak goed’, vertelt Folkert. ‘Deelnemers bleken bereid de deuren voor elkaar open te zetten om kennis en best practices te delen. Geen concurrentiegevoelige zaken, maar wel gemeenschappelijke thema’s als veiligheid, procesverbetering, personeelsbeleid en nieuwe technologie. De insteek is altijd geweest om processen, methoden en inzichten te delen die zich in de praktijk al bewezen hebben. Slimmer werken is door de jaren heen steeds belangrijker geworden en de NPAL-methode (zie kader, red.) is een uitstekende werkwijze gebleken om elkaar bij die verbeterprocessen te inspireren en versterken.’

Verbinding

‘Samen sterker staan is in deze tijd niet vanzelfsprekend, maar wel harder nodig dan ooit’, aldus de oud-directeur. ‘Bij de jaarlijkse NPALdag 2022 in maart (waar Folkert officieel afscheid nam, red.) was een belangrijk thema de maatschappelijke polarisatie die wereldwijd op alle fronten gaande is. Dan is het mooi om te beseffen dat wij daar met onze alliantie verbinding tegenover zetten. In de afgelopen dertien jaar is er een stevige basis gelegd, met dank aan de openheid en het vertrouwen van de deelnemers. Doordat de bedrijven elkaar goed leren kennen, leren ze van elkaar. Uitwisseling gaat altijd over halen én brengen; zo levert het iedereen iets op. Concrete cijfers hebben we niet – de impact laat zich lastig meten – maar in enquêtes en gesprekken koppelen participanten structureel terug dat ze mede dankzij NPAL steeds productiever, veiliger en efficiënter werken.’

Industriekompas

De groeiende aantallen deelnemers spreken voor zich. Bij de start in 2009 haakten er 37 bedrijven aan; toen NPAL in 2013 een zelfstandige organisatie werd, maakten 54 deelnemers dat mede mogelijk en bij het tienjarig bestaan in 2019 stond de teller al bijna op 100 participanten. ‘En in de afgelopen twee jaar zijn we stevig doorgegroeid’, vertelt Folkert. ‘Inmiddels zijn er maar liefst 146 bedrijven die meedoen! NPAL is voor de sector in Noord-Nederland echt een begrip geworden. Ik zie het jaar 2019 als een kantelpunt naar verdere professionalisering. We hebben toen als alliantie het Industriekompas opgesteld; een visiedocument voor de periode 2020 tot 2025 met daarin alle thema’s die deelnemers belangrijk vinden en waarin zij een rol zien voor NPAL. Zo werkt de sector samen aan fabrieken van de toekomst in een concurrerende wereldmarkt. Een markt die door roerige ontwikkelingen – van pandemie tot oorlog – enorm in beweging is en ook dat maakt het aantrekkelijk om andere bedrijven op te zoeken binnen NPAL.’

‘NPAL is een begrip voor de regionale industrie’

 

Meer support

Dat de productiviteitsalliantie meer dan ooit voorziet in een behoefte, mag wat Folkert betreft sterker worden onderkend door de regionale politiek. ‘Support is welkom. NPAL is een kostendekkende organisatie dankzij de investering van de deelnemende bedrijven, maar met elkaar versterken zij ook de regio. Dat mag best vanuit de overheid ondersteund worden, om zo met de noordelijke industrie ook in de toekomst concurrerend te blijven. Door de globalisering en het hoge loonniveau in ons land moeten wij het hier vooral hebben van productiviteitsverbetering. Daarom is dat hét centrale thema van NPAL. Al zien we sinds de pandemie wel een herwaardering van lokale maakindustrie. Des te meer reden om met elkaar in gesprek te blijven – ook binnen de keten en met de omgeving – en samen de noordelijke industrie op een passende manier in bedrijf te houden.’

Praat met elkaar

‘Met de recente aanwas van leden, een uitbreiding van activiteiten en Ton als nieuwe aanjager blijft er frisse energie in de organisatie’, stelt de oud-directeur tevreden vast. ‘We zagen afgelopen jaar ook hoe waardevol de toevoeging van Jong NPAL is. De huidige generatie high potentials is netwerkgericht en heeft een sterke betrokkenheid bij nieuwe technologie en duurzame doelstellingen. Het aandeel vrouwen in de industrie is beperkt, ook daar zie ik nog kansen. Het is een mannenwereld en dan vergt verbinding wat meer aandacht en
inzet. Terwijl de inhoud meer diepgang krijgt als je oprechte interesse toont. Práát met elkaar, zeg ik altijd. Juist ook binnen het eigen bedrijf. Dat managers zoveel opsteken van onderlinge bedrijfsbezoeken is grotendeels omdat ze daar andere vragen stellen aan medewerkers en de tijd nemen om te luisteren. Dat zijn leermomenten die duidelijk maken hoezeer verbetering altijd begint met verbinding.’