NOM Finance 'Uiteggen waarom we wel of juist niet financieren'
  • Investeren

NOM Finance ‘Uitleggen waarom we wel of juist niet financieren’

Wie investeert in bedrijven, krijgt nooit garanties. Dat geldt zeker voor de NOM, die ook risico’s durft te nemen waar commerciële partijen zich niet aan wagen. ‘Als wij op de cruciale punten het vertrouwen hebben dat het kán lukken, dan gaan we ervoor’, zegt Geert Buiter, manager NOM Finance. Nee zeggen durft de NOM ook, zelfs onder politieke druk. ‘Wij kunnen altijd uitleggen waarom we wel of juist niet financieren.’

De NOM balanceert zich een weg tussen meerdere belangen. Zo is de organisatie er voor ondernemers, zij het altijd vanuit het perspectief van een robuuste Noord-Nederlandse economie. De NOM hoeft daarbij geen zakken dividend voor aandeelhouders te verdienen, al heeft de organisatie wel enig rendement nodig voor een gezonde bedrijfsvoering. De NOM kijkt bovendien naar wat nu belangrijk en nodig is, maar richt zich ook op duurzame doelen in de toekomst. Kortom, de NOM beweegt zich in een dynamiek die verschillende kanten kent. ‘In ons vak maken we voortdurend afwegingen’, stelt Geert. ‘En soms stuiten we daarbij op dilemma’s.’

Concrete voorbeelden noemt Geert bewust niet – in het kader van vertrouwelijkheid – maar hij legt wel uit wanneer een dilemma kan ontstaan. ‘Werkgelegenheid is een cruciale factor in onze regio en de politiek wil graag scoren met het creëren van nieuwe banen. Uiteraard juichen wij nieuwe arbeidsplaatsen of het behoud van banen van harte toe, maar het is onze taak om verder te kijken dan een politieke ambtstermijn. Hoe houdbaar is het bedrijfsplan? Hoe past de business in de Noord-Nederlandse ambities? En hoe duurzaam is de onderneming op lange termijn? Spreadsheets zijn gewillig, maar er telt meer dan cijfers alleen. Wij wegen alle belangen mee.’

Zorgvuldig proces

‘De toekomst kunnen we nooit voorspellen’, beseft Geert. ‘Eén van de belangrijkste lessen in dit vak is dat je het nooit zeker weet. De uitdaging van de NOM is om keuzes te maken met de kennis van nu én met oog op de toekomst. Daarbij baseren we ons op alle interne knowhow en waar nodig schakelen we deskundigheid binnen ons netwerk in voor advies of onderzoek. Aan elke beslissing gaat een zorgvuldig proces vooraf. Vertrouwen en verantwoording zijn cruciaal. Wij moeten het een onderneming zien doen én wij moeten ervan overtuigd zijn dat het bedrijf van toegevoegde waarde is voor een robuuste economische structuur.’

Bij elke beslissing speelt op de achtergrond het besef dat de NOM investeert met publiek geld. Dat geldt ook – en misschien wel juist – als er politieke druk is vanuit banenperspectief. ‘Wij kunnen het geld maar één keer investeren’, benadrukt de Finance-manager. ‘Natuurlijk willen we niets liever dan ondernemerschap aanjagen en ja, wij zijn er juist om durfkapitaal te verstrekken. Dat betekent dat we meer risico’s nemen dan commerciële financiers. Bovendien geven we ondernemingen de tijd en ruimte om tot bloei te komen, ook als er een langere adem nodig blijkt dan eerst gedacht. Kortom, de NOM steekt haar nek uit als we overtuigd zijn van de potentie. Maar ook wij moeten de business-avonturen die we aangaan aan het eind van de rit wel rond kunnen rekenen.’

Een goed verhaal

Het team van NOM Finance gaat daarom nooit over één nacht ijs. ‘Ondernemers vinden soms dat het lang duurt, maar juist de zorgvuldigheid die wij betrachten kost tijd. Het is belangrijk om achter de gewenste investering te kijken. Waar is het bedrijf op gericht? Op behoud en continuïteit? Op groei en expansie? Of willen ze de beste van de klas worden? Ontwikkelen kan op meerdere manieren en wij willen weten welke focus een ondernemer heeft. We hanteren daarbij een brede definitie van innovatie, want vernieuwing kan per bedrijf en sector iets anders betekenen. Als er maar stappen voorwaarts worden gemaakt, met een goed verhaal erachter.’

‘Een goed verhaal is voor ons vooral een onderbouwd verhaal. Bovendien kijken wij verder dan een bedrijfsplan en beoogde markt. We willen de ondernemer goed leren kennen; ontdekken hoe hij of zij reageert als het zakelijk een keer schuurt. Kijk, wij nemen financiële risico’s, maar alleen als we vertrouwen hebben in de zaak én in de persoon. Dan is het belangrijk om te weten wat je aan elkaar hebt. Ook hier geldt dat je het nooit zeker weet, mensen zijn nu eenmaal lastiger te beoordelen dan spreadsheets. Maar we doen wel ons best om zo diep mogelijk te kijken voor we geld investeren. Daarom stellen we kritische vragen en nemen wij de tijd.’

Open houding

Een dilemma waar Geert op gezette tijden ook met het MT en zijn team over in discussie gaat, is de vraag of het slim is om bij financiering alleen op bepaalde sectoren te focussen. ‘Vanuit onze bredere betekenis als NOM hebben grote thema’s als water, energie, life science en agrifood onze expliciete aandacht. Toch kunnen we het ons in Noord-Nederland niet veroorloven om alleen daarin te investeren. Daar is de economische basis te dun voor, maar belangrijker: er zijn nog zoveel andere waardevolle ondernemende initiatieven die van belang zijn voor de regio. Daarom werken wij – binnen de beleidskaders – met een open houding, met oog voor alle businesskansen die onze economische structuur kunnen versterken.’

Lees meer over de resulten en impact van de NOM fondsen

Meer weten over NOM Finance?

NOM Finance 'Uiteggen waarom we wel of juist niet financieren'