Nextgen Ventures start met een nieuw investeringsfonds voor de zorg: Nextgen Ventures 2 - ‘Data is Next’
  • Life Sciences & Health
  • Investeren

Nextgen Ventures start met een nieuw investeringsfonds voor de zorg: Nextgen Ventures 2 – ‘Data is Next’

Nextgen Ventures is gestart met haar tweede fonds. In twee opeenvolgende closings hebben strategische partners, institutionele investeerders en family offices in totaal € 23,6 miljoen aan Nextgen Ventures 2 gecommitteerd. Dit vermogen wil Nextgen Ventures 2 de komende vijf jaar investeren in circa twaalf data gedreven bedrijven die technisch en innovatief zijn en daarmee bijdragen aan betere, efficiëntere en betaalbare gezondheidszorg.

Data is next

De afgelopen jaren is veel nieuwe technologie geïntroduceerd die vooral gericht is op nieuwe behandelvormen en minder op procesinnovatie. Dit heeft geleid tot een hogere levensverwachting en meer perspectief voor patiënten, wat een buitengewone prestatie van de sector is geweest. De gezondheidszorg is een succesvolle, maar ook een kwetsbare sector gebleken. De kosten zijn gestegen en de sector is nog altijd arbeidsintensief waarbij nieuwe technologie vooral wordt ingezet voor behandelingen.

Nextgen Ventures 2 wil investeren in innovatie die gericht is op de juiste inzet van technologie en mensen, bijvoorbeeld door interventies te selecteren waar patiënten het meeste baat bij hebben en deze patiënten waar mogelijk thuis en op afstand behandelen. Nextgen Ventures 2 is tevens geïnteresseerd in specifieke behandelingen die de zorg efficiënter en effectiever maken, zoals nieuwe minimaal invasieve behandelingen.

Het doel van deze investeringen is een positieve bijdrage te leveren aan de (gezondheids)zorg. Het gebruik van data is hierbij cruciaal. Data kan helpen bij het nemen van beslissingen en het ondersteunen van kwetsbare groepen in hun dagelijkse activiteiten en juist hier blijkt in de huidige tijd veel vraag naar te zijn; de Coronacrisis maakt meer dan ooit duidelijk dat het cruciaal is meer te investeren in zorginnovatie en eHealth. Data kan ook helpen bij het afstemmen van medicatie en medische ingrepen op leefstijl en het opleiden van schaars zorgpersoneel of het efficiënter inrichten van klinische studies. Kortom: ‘Data is next’.

Gezamenlijke doelstellingen

Nextgen Ventures heeft het voordeel te mogen samenwerken met fondsen en instituten die ook in deze ontwikkelingen willen investeren en waarvan een aantal na het eerste fonds ook in het tweede hebben deelgenomen. Het tweede fonds heeft daarnaast nieuwe investeerders mogen verwelkomen die deze doelstelling ook onderschrijven waaronder maatschappelijk geëngageerde familiefondsen, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en een zorginstelling.

De volgende investeerders participeren in Nextgen Ventures 2:

Over Fundis

Fundis faciliteert en verbindt bedrijven die aan chronisch zieken en kwetsbare ouderen hoogwaardige zorg en diensten leveren voor gezondheid en welbevinden. Fundis zet zich in voor vernieuwing en kwaliteitsverbetering van het zorg- en dienstenaanbod. Data-analyse is voor Fundis een van de nieuwe methoden voor het opvangen van de arbeidstekorten in de zorg.

Over IFG

Investeringsfonds Groningen (IFG) investeert in marktfondsen. De IFG doelstellingen zijn vierledig: realisatie van arbeidsplaatsen in de provincie Groningen, innovatieve Groningse MKB bedrijven de financiële mogelijkheid tot start en groei bieden, interactie en samenwerking met (inter)nationale partners bevorderen én met een marktconform rendement IFG voor lange tijd in stand houden. Door te investeren in fondsen die worden geleid door ervaren fondsmanagers worden de kansen in de markt beter benut en wordt bijgedragen aan deze doelstellingen. Precies om die reden investeert IFG in Nextgen Ventures 2.

Over Menzis

Menzis is een zorgverzekeraar die meer wil zijn dan alleen de betaler van de zorgkosten rekeningen van haar leden. Menzis behartigt de belangen van cliënten verzekerden bij ziekte en gezondheid. Bovendien maakt zij zich sterk om goede zorg in de toekomst beschikbaar en betaalbaar te houden en om de leefkracht van iedereen te versterken. Dit doet Menzis onder andere door de verplicht aan te houden reserves veilig en nuttig in te zetten voor de maatschappij. Zo investeert Menzis in innovaties die zorg en gezondheid in Nederland, en
daarmee voor haar leden te verbeteren. De participatie van Menzis in Nextgen Ventures 2 is daarvan een mooi voorbeeld.

Over Noaber Ventures

Noaber Ventures financiert initiatieven die duurzame veranderingen tot stand brengen en gezondheid verbeteren (Driving change, improving health). In veel gevallen gaat het daarbij om initiatieven waarbij innovatietechnologie een belangrijke rol speelt.

Over Oost NL

Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van het ministerie van Economische zaken en de provincies Overijssel en Gelderland versterken wij de regionale economie. We laten ondernemers innoveren, investeren en internationaliseren om hun groei te versnellen. Oost NL begeleidt ondernemers naar de best passende financieringsvorm. Daarnaast stellen wij ons netwerk, onze kennis en kunde beschikbaar aan ondernemers in Food, Health, Tech en Energy. We investeren tevens in marktfondsen. Met geld van de rijksoverheid en de provincies Gelderland en Overijssel en Regio Twente investeert Oost NL in ruim 220 bedrijven met een totaal fondsvermogen onder beheer van ruim € 340 miljoen. Omdat Oost NL met publiek geld investeert, is maatschappelijk rendement van groot belang. Zo leveren wij een bijdrage aan het behalen van regionale, economische, duurzaamheids- én werkgelegenheidsdoelstellingen.

Over Paerel Investment

Paerel staat voor innovatie en investeert graag mee in wat nog niet bestaat. Voorbeelden van investeringen in de gezondheidszorg zijn MediQuest en Arts en Zorg.

Over Topfonds Gelderland

Topfonds Gelderland is een revolverend investeringsfonds van de provincie Gelderland, beheerd door fondsmanager Oost NL. Via Topfonds Gelderland investeert Oost NL met geld van de provincie in innovatieve ondernemingen en projecten op het gebied van economie en duurzame energievoorziening in de provincie Gelderland. Dit gebeurt, in samenwerking met co-investeerders, in de vorm van directe investeringen in ondernemingen en via investeringen in marktfondsen. In totaal stelt de provincie Gelderland via Topfonds Gelderland € 188,75 miljoen ter beschikking, waarvan € 36,5 miljoen voor de fondsinvesteringen en € 152,25 miljoen voor directe investeringen in Gelderse bedrijven via de dochterfondsen: Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG) en Ontwikkelings- en Herstructureringsmaatschappij Gelderland (OHG).

Over Triade

Triade is een netwerkorganisatie gelieerd aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en helpt ondernemingen en kennisinstellingen te excelleren. Samen met haar partners biedt Triade veelbelovende bedrijven toegang tot kennis, talent, markt, faciliteiten en kapitaal. die onderzoekers en (startende) ondernemers ondersteunt bij de ontwikkeling van producten, administratie, huisvesting en financiering. Hierbij maakt Triade gebruik van binnen- en buitenlandse netwerken met brede kennis en ervaring op het gebied van zorg gerelateerde innovaties.