Makelaar ziet business in mestverrijker
  • AgroFood
  • Innoveren

Makelaar ziet business in mestverrijker

Samen met zijn vader runde Andries Huisman een succesvolle makelaardij in Gorredijk. Nu is hij een verrassende nieuwkomer in de agrarische sector met zijn bedrijf FarMin, dat boeren een bindmiddel levert om eigen mest om te toveren in een duurzame,
voedende meststof. Bijkomend voordeel is de sterk verminderde geuroverlast, waardoor het publiek anders gaat kijken naar
mestuitrijdende boeren.

De aanleiding voor zijn loopbaanswitch is verdrietig, maar tegelijk bijzonder. ‘Mijn vader leed al een poosje aan Alzheimer toen hij overleed aan een hartstilstand’, vertelt Andries. ‘Bij het UMCG vertelden ze ons dat magnesiumgebrek zijn ziekte parten had gespeeld. Toen ben ik gaan lezen over magnesium en ontdekte dat het een vergeten, maar zeer waardevol element is. Vervolgens kwam ik erachter dat je met  magnesiumchloride zelf struviet kunt maken, een uitstekend alternatief voor kunstmest. Ik vond het meteen interessant, ben me verder gaan verdiepen, zag een gat in de markt en ben erin gesprongen.’

Zijn omgeving verklaarde hem eerst voor gek. Waarom een succesvolle makelaardij opgeven voor een onzekere nieuwe business in de agrarische sector? ‘Mijn drijfveer is het belang van gezonde voeding’, legt de ondernemer uit. ‘Met mijn product lever ik daar indirect een bijdrage aan. Met magnesiumchloride kunnen boeren eigen mest omvormen tot struviet. Deze meststof draagt bij aan gras met hogere voedingswaarde en daarmee gezonder ruwvoer voor de koeien. Boeren besparen zowel op kunstmest als krachtvoer als ze magnesiumchloride FarMin-g toevoegen aan hun mest én er is sprake van veel minder stankoverlast. Allemaal voordelen waar ik vanaf het begin in geloofde.’

Exclusieve rechten

Andries koopt het magnesiumchloride in bij Nedmag in Veendam, een bedrijf dat magnesiumzout uit de Noord-Groningse bodem wint voor toepassingen in de industrie, energie, voeding en gezondheid. ‘Zij zagen ook potentie in mijn idee om de vloeistof in de landbouw toe te passen voor struviet. Het is me gelukt om de exclusieve rechten te krijgen voor afname van magnesiumchloride voor agrarische doeleinden. Mijn toegevoegde waarde zit in de juiste toediening van het product, want daar schuilt het succes van de werking in. Ik breng de mestopslag van boeren in kaart en heb een speciaal rekenprogramma ontwikkeld voor het bepalen van de juiste dosering.’

Waarom boeren dit zelf niet bedacht hebben? ‘Dat ik geen agrarische achtergrond heb, heeft geholpen om buiten de box te denken’, meent Andries. ‘De sector zelf heeft met zoveel regels en tegenslag te maken gehad, dat het lastig is om alternatieve oplossingen te zien. Enerzijds ben ik heel goed gaan luisteren naar waar de knelpunten zitten, anderzijds ben ik via koude acquisitie het verhaal van dit product gaan vertellen. En dat heeft afgelopen jaren geleid tot de eerste 150 klanten en een afzet van 1000 tot 1500 ton vloeibare FarMin-g. Het mooie is dat het verhaal alleen maar steviger wordt. Want de tamtam doet zijn werk goed als boeren de voordelen in de praktijk ervaren.’

Schone zaak

Het beter benutten van mest is momenteel één van de grootste uitdagingen voor de agrarische sector. Met FarMin verwacht Andries een bijdrage te leveren aan de stikstofproblematiek, maar ook aan een positiever beeld van de boeren. ‘Door de geuroverlast van mest maak je als boer een valse start in de omgeving. Consumenten leggen door de stank de associatie met vervuiling. Mijn product is een bindmiddel voor de ammonium en fosfaat die van nature in de mest zitten en door die binding vermindert de sterke geur behoorlijk. Dat geeft een heel ander gevoel bij het uitrijden van mest, zowel voor de boeren zelf als de mensen die in de naaste omgeving wonen.’

‘In de provincie Groningen ben ik regelmatig met partijen in gesprek over hoe dit product van betekenis kan zijn bij het oplossen van de stikstofproblematiek’, vertelt Andries. ‘Daar schuift ook de NOM bij aan, als medeaandeelhouder van Nedmag. Intussen zet ik nog een ander bedrijf op, waarbij we onderzoeken hoe de inzet van klei uit de Waddenzee kan bijdragen aan de verdere vermindering van kunstmest. Bij FarMin zet de groei intussen door. Tot nu toe deed ik het alleen, maar ik heb al twee jongens op het oog om straks de verdere groei goed op te vangen. Het doel is om binnen nog eens vier, vijf jaar zeker vijfduizend Nederlandse boeren te beleveren.’

Succesformule

Zijn focus ligt vooralsnog op Nederland, maar de pionierende Andries verwacht dat zijn formule ook in het buitenland zal aanslaan. ‘In oktober stond ik op de World Dairy Expo in Amerika, waar ik via de NOM in de stand van Holland Dairy Valley aanhaakte. Dat was een eerste verkenning van de internationale markt en het blijkt dat in Amerika de organische kwaliteit van het gras te wensen overlaat. Daar zit ook potentie voor succesvolle toepassing van FarMin-g, want magnesium en chloride dragen positief bij aan de weerbaarheid en voedingswaarde van de plant.’

‘Maar eerst nog genoeg te doen in eigen land’, besluit Andries. ‘Hier in het noorden heb ik de boel aardig op de rit en binnenkort ga ik mijn verhaal houden bij de Provincie Brabant, waar de stikstofproblematiek ook hevig speelt. Met partijen als Nedmag en de NOM in de achterhoede, plus natuurlijk de eerste 150 tevreden boeren, is de FarMin-formule steeds overtuigender. Het mooie is dat ik er elke dag met veel plezier mee bezig ben. Het was een grote sprong in het diepe, maar ik móest het proberen. Mijn vader zei altijd al: jongen, als je direct of indirect iets kunt betekenen voor gezonde voeding, dan moet je er voor gaan. En dat doe ik.’