Investeringsfonds Groningen participeert in Berk Partners Groeifonds
  • Investeren

Investeringsfonds Groningen participeert in Berk Partners Groeifonds

Met de oprichting van Berk Partners Groeifonds op vrijdag 6 april 2018 is Investeringsfonds Groningen (IFG) weer een mooi fonds rijker in de groeiende fondsenportefeuille. Graag vertellen wij u meer over onze laatste aanwinst.

Fondsmanagement

BPGF wordt uitgevoerd door Berk Capital Management. De verantwoordelijke equity partners en tevens fondsmanagers zijn:

Het team beschikt over multidisciplinaire en elkaar aanvullende competenties. Berk Capital Management heeft een lange staat van dienst als het gaat om het renderend beheren van fondsen, waaronder de eerdere Berk (en Pon) fondsen. Een kundige Raad van Advies fungeert als klankbord. Meer informatie omtrent het team.

Doelgroepen

Alle Berk Partner fondsen hebben zich in het verleden voornamelijk gericht op Nederlandse MKB-ondernemingen welke zich bezig houden met de ontwikkeling en productie van tastbare producten. Met BPGF richt het management zich vanaf nu voornamelijk (maar niet enkel) op de sectoren:

  • Innovatieve maakindustrie
  • Voedingsmiddelenindustrie
  • Toeleveranciers aan de zorg

BPGF is een actieve aandeelhouder. Dit houdt in dat in sommige gevallen er dus actief naar nieuw management wordt gezocht voor de betreffende acquisitie,

 

en dat er ook meerderheidsbelangen in ondernemingen worden genomen. Door het toevoegen van hands-on betrokkenheid is BPGF in staat veel waarde aan de participaties toe te voegen.

Acquisities worden gezocht in bedrijven waar de potentie bestaat om binnen 4 a 5 jaren de omzet en het resultaat te verdubbelen. Door middel van MBO, MBI, Groeikapitaal, Pre-Exits en Carve-outs wordt een uitstekend financieel rendement voor de aandeelhouders van BPGF nagestreefd. Dit betekent dat de ondernemingen waar in wordt geïnvesteerd al een mate van volwassenheid in zich hebben.  De focus ligt op bedrijven met een omzet variërend van € 5 miljoen tot ongeveer € 20 miljoen.

Fondsvermogen

Het fondsvermogen bedraagt op dit moment ruim € 23 miljoen, meer dan bij een eerste ronde was verwacht. Het fonds staat tot ultimo 2018 open voor nieuwe toetreders en de roadshow wordt vanwege grote belangstelling vervolgd. Doelstelling is na final closing een fondsomvang van € 40 miljoen a € 50 miljoen te hebben gerealiseerd.

Investeringsfonds Groningen en Berk Partners Groeifonds

Waarom investeert IFG in BPGF? De opbouw van onze fondsenportefeuille is gebaseerd op spreiding van kansen, het behalen van maatschappelijk en financieel rendement en het realiseren van continuïteit. BPGF voegt in die zin veel toe en zorgt voor een mooie balans. Want:

  • BPGF is actief in sectoren waar IFG nog geen activiteiten ontplooide.
  • BPGF richt zich op andere levensfasen van ondernemingen dan de overige fondsen van IFG.
  • BPGF neemt een aanvullende plek in het financieringslandschap in de provincie Groningen in.
  • Er zijn kansen, mede gezien de ervaring van het management team van BPGF om mooie financiële en maatschappelijke resultaten te behalen.

BPGF is actief in heel Nederland. Door de participatie van IFG wordt het netwerk van BPGF toegankelijk gemaakt voor de provincie Groningen. Daarmee nemen de kansen op groei en rendement voor haar MKB ondernemingen verder toenemen.

Wilt u meer informatie over Berk Partners Groeifonds? Neem dan contact op met Willem Kamps, fondsmanager en equity partner op (06) 55 85 41 78.